Головна

Quot;Географія" злочинності. Порівняльна характеристика злочинності в різних регіонах країни.

  1. B. Характеристика наличия основных фондов на дату и в среднегодовом исчислении. Балансы основных фондов по полной и остаточной стоимости
  2. I. Общая характеристика психолого-медико-педагогической консультации
  3. IV. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЛЖНОСТИ
  4. Kpaткая характеристика развития химического оружия
  5. SQL SERVER. Характеристика объектов БД
  6. А) характеристика управленческих ролей.

Відмінності злочинності територіальні- специфіка злочинності, її окремих видів у певних регіонах, яка дає можливість виділити стійку систему її кількісних та якісних характеристик у регіонах з різними соціально-економіч ними іетнічними параметрами. 8 літературі також зустрічається термін «географія злочинності».

Географія злочинності- просторово-часова розповсюдженість кримінально-караних діянь (за рівнем, структурою, динамікою), пов'язаних із специфікою різних регіонів світу, різних країн чи адміністративно-територіальних одиниць, однієї держави, із чисельністю, структурою та розселенням населення, із особливостями форм організації життя людей, умовами праці та відпочинку, культури та побуту, національних традицій тощо.

Територіальні розбіжності в злочинності (географія злочинності) існують не тільки в країні, але й в областях, містах, районах. Вони пояснюються економічними і соціальними умовами розвитку регіону, інфраструктурою, організацією дозвілля і побуту населення і т. п. Так, у районах великих новобудов чи індустріальних регіонах злочинність, як правило, в 3-5 разів вища середніх показників. Наприклад, у Донецькому басейні на 100 тис. населення припадає понад 1000 злочинів, а в Чернівецькій області - 250.

   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Поняття і предмет кримінології. | Методологічні основи української кримінології. | ПЕРІОДИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНОЛОГИ | Соціологічний напрямок в кримінології, його основні ідеї. | Кримінологічні дослідження проблем злочинності в радянські часи. | Історія розвитку кримінологічної думки і кримінологічних установ в Україні. | Поняття злочинності, її кримінологічні ознаки. Співвідношення злочинності і злочину. | Об'єктивні детермінанти злочинності в Україні. | Структура особистості злочинця. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця. | Кримінологічна характеристика і класифікація осіб, що вчинили злочини. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати