Головна

Генологія злочинності.

  1. "Географія" злочинності. Порівняльна характеристика злочинності в різних регіонах країни.
  2. Законодавче підґрунтя здійснення профілактики злочинності.
  3. Кримінологічна характеристика економічної злочинності.
  4. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.
  5. Кримінологічна характеристика та попередження насильницької злочинності.
  6. Кримінологічна характеристика та попередження організованої злочинності.

Показники злочинності.

Стан злочинності оцінюється:

-за кількістю злочинів і осіб, які їх скоїли;

-за кількістю злочинів, що становлять підвищену суспільну небезпечність;

-за рецидивною злочинністю; за інтенсивністю злочинності;

-за характером структури злочинності; за рівнем латентної злочинності; за розміром заподіяної шкоди.

Питома вага злочинності- це відсоткове співвідношення певного виду злочинів до її загального показника.

Питома вага =Вид злочинів х 100%

загальний показник

Рівень злочинностірозраховується з допомогою загальних коефіцієнтів злочинності:

кількість злочинів х на 1000, 10 000 (чи 100 000)

К1=---

на чисельність населення 14 років і старші

кількість злочинців х на 1000. 10 000 (чи 100 000)

К2 =---

на чисельність населення 14 років і старші

Загальна формула для обчислення латентної злочинності:

Зл = 3ф-3в,де Зл - злочинність латентна Зф - злочинність фактична Зв - злочинність врахована

Рівень латентної злочинності:

Зв

рЛ(3)=---

Зф

16. Рівень злочинності.

Рівень - загальна кількість злочинів та осіб, що їх вчинили, на певній території за певний проміжок часу. Для більш повного визначення розповсюдженості злочинності на тій чи іншій території застосовуються коефіцієнти (індекси) злочинності - відношення кількості злочинів та осіб, що їх вчинили, до числа жителів певного регіону у розрахунку на 1000,10000,100000 чоловік.

Рівень злочинностірозраховується з допомогою загальних коефіцієнтів злочинності:

кількість злочинів х на 1000, 10 000 (чи 100 000)

К1=---

на чисельність населення 14 років і старші

кількість злочинців х на 1000. 10 000 (чи 100 000)

К2 =---

на чисельність населення 14 років і старші

Диференційовані коефіцієнти злочинності обчислюють серед груп населення за статтю, віком, соціальним становищем, родом занять і т. д., а також серед спеціальних суб'єктів злочинів Крім цього, диференційовані коефіцієнти обчислюють по підприємствах, установах, організаціях При обчисленні гіпотетичних коефіцієнтів (загальних) до виявлених злочинів та осіб які їх скоїли, за поправками додають відповідні показники латентної злочинності Таким же чином обчислюють і диференційовані гіпотетичні коефіцієнти.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Поняття і предмет кримінології. | Методологічні основи української кримінології. | ПЕРІОДИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНОЛОГИ | Соціологічний напрямок в кримінології, його основні ідеї. | Кримінологічні дослідження проблем злочинності в радянські часи. | Історія розвитку кримінологічної думки і кримінологічних установ в Україні. | Стан, тенденції і особливості сучасної злочинності в Україні. | Об'єктивні детермінанти злочинності в Україні. | Структура особистості злочинця. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця. | Кримінологічна характеристика і класифікація осіб, що вчинили злочини. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати