Головна

Кримінологічні дослідження проблем злочинності в радянські часи.

  1. II. Проблема эволюции конфликта
  2. III. Мисленето като процес на решаване на проблеми.
  3. III. Проблема выбора в национальной экономике. Вмененные издержки производства.
  4. III. ПРОБЛЕМЫ ПРОДУЦИРОВАНИЯ И ПОНИМАНИЯ РЕЧИ
  5. III. ПРОБЛЕМЫ ПРОДУЦИРОВАНИЯ И ПОНИМАНИЯ РЕЧИ
  6. III. Этапы развития совет. исторической науки. Проблемы периодизации.
  7. IV. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для етапу становлення радянської кримінології (1918 - початок 30-х років) були характерні такі моменти. Вона формувалася в рамках науки кримінального права шляхом проведення соціологічних досліджень, причому найбільша увага приділялась стану злочинності й особі злочинця. Особливо слід виділити вивчення дитячої злочинності і розробку заходів боротьби з нею. Сам термін «кримінологія» вживався в той час рідко, але саме тоді була закладена основа вітчизняної кримінології.

З середини 30-х років дослідження кримінологічних проблем стало проводитися не із загальнодержавних, а відомчих позицій. Це не дозволяло, звісно, досягти значних результатів у вивченні злочинності. Не зважаючи на всі складнощі, до початку 60-х років була створена теоретична й організаційна база вітчизняної кримінології. У 1962 році на юридичному факультеті МДУ були прочитані перші лекції з кримінології професором Герцензоном А. А. В 1963 році в Ленінграді відбулася конференція з проблем кримінології, у якій взяли участь і зарубіжні вчені. В цьому ж році був створений Всесоюзний інститут з вивчення причин злочинності і розробки заходів її попередження як центр кримінологічної науки. Перед ним було поставлено завдання - об'єднати і очолити дослідження у цій галузі.

Постанова ЦК КПРС «Про заходи щодо розвитку юридичної науки і покращення юридичної освіти в країні» (1964 р.) констатувала, що до останнього часу в СРСР не велося глибокого вивчення причин злочинності і не розроблялись наукові основи її попередження. Ця постанова і визначила перспективи розвитку радянської кримінології. У 1966 році вийшов перший радянський підручник з «Кримінолопї». В 1985-1988 роках побачив світ «Курс радянської кримінології» у двох томах.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Поняття і предмет кримінології. | Методологічні основи української кримінології. | ПЕРІОДИ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ КРИМІНОЛОГИ | Поняття злочинності, її кримінологічні ознаки. Співвідношення злочинності і злочину. | Генологія злочинності. | "Географія" злочинності. Порівняльна характеристика злочинності в різних регіонах країни. | Стан, тенденції і особливості сучасної злочинності в Україні. | Об'єктивні детермінанти злочинності в Україні. | Структура особистості злочинця. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця. | Кримінологічна характеристика і класифікація осіб, що вчинили злочини. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати