Головна

Методологічні основи української кримінології.

  1. XII. ОСНОВИ ХІМІЇ В'ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН
  2. Анатомо-фізіологічні основи статевого розвитку.
  3. Боротьба за возз»єднання Української держави (червень 1663- вересень 1676 р.) Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П. Дорошенка, Д. Многогрішного.
  4. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI - першій половині ХVII ст.
  5. Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави. Державницька концепція Б. Хмельницького.
  6. Держава і право в Україні доби Гетьманату - "Української держави" гетьмана П. Скоропадського
  7. Держава і право в Україні доби Української Центральної Ради

Метод - спосіб теоретичного дослідження або практичного попередження злочинів. До методів кримінологічного дослідження відносяться насамперед: спостереження, вивчення документів, опитування, експертних оцінок, експерименту та Інші. Методами практичного попередження злочинів є такі: примусу, переконання та заохочення. Кожен з цих методів повинен застосовуватися з урахуванням криміногенної занедбаності особи.

Методологія - вчення про наукові методи пізнання дійсності. В основі такого вчення лежать, передусім, принципи: історизму, який вказує на необхідність пізнання, вивчення та аналіз кримінологічних явищ у розвитку від минулого до теперішнього і від нього до майбутнього, до прогнозування криміногенних та антикриміно-генних тенденцій; принцип про постійний рух і зміни соціальних явищ і процесів та взаємозв'язок між явищами.

Методологією кримінології науки є закони і категорії діалектики.

Основні закони діалектики:

-єдності і боротьби протилежностей;

-переходу кількісних змін у якісні;

-заперечення заперечення.

Основні категорії діалектики:

-одиничного, особливого, загального;

-причини і наслідку;

-необхідності і випадковості;

-можливості і дійсності.

Принципи діалектики:

-об'єктивного розгляду предметів і явищ;

-загального зв'язку предметів і явищ;

-постійного розвитку предметів і явищ.

Застосовуючи закони і категорії діалектики при дослідженні злочинності, окремих її видів, процесу детермінації злочинів, кримінологія в змозі розкрити внутрішні закономірності цього антисоціального явища і визначити шляхи впливу на нього з метою поступового витіснення його з життя суспільства.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Соціологічний напрямок в кримінології, його основні ідеї. | Кримінологічні дослідження проблем злочинності в радянські часи. | Історія розвитку кримінологічної думки і кримінологічних установ в Україні. | Поняття злочинності, її кримінологічні ознаки. Співвідношення злочинності і злочину. | Генологія злочинності. | "Географія" злочинності. Порівняльна характеристика злочинності в різних регіонах країни. | Стан, тенденції і особливості сучасної злочинності в Україні. | Об'єктивні детермінанти злочинності в Україні. | Структура особистості злочинця. Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця. | Кримінологічна характеристика і класифікація осіб, що вчинили злочини. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати