На головну

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ

  1.  I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).
  2.  VII. актуалізація знань
  3.  А) Тести семінарських занять
  4.  Акт виїзної податкової перевірки
  5.  Актуалізація знань.
  6.  Алгоритм перевірки гіпотези про розподіл генеральної сукупності за допомогою критерію Пірсона.
  7.  Аналітичний етап перевірки рішення.

Варіант 1

1. Предмет кримінології становить:

а) злочинність;

б) причини злочинності;

в) особистість злочинця;

г) попередження злочинності;

д) сукупність названих вище елементів.

2. До явища і поняття «стан злочинності» належать такі типові характеристики, як:

а) загальне число скоєних в суспільстві злочинів;

б) загальна кількість осіб, які вчинили злочини;

в) загальний розмір шкоди, заподіяної суспільству злочинами;

г) рівень, структура, динаміка, географія злочинності, розмір збитку від злочинності за певний період часу і на певній території.

3. Географія злочинності - це:

а) міжрегіональні зв'язки в злочинному світі;

б) найбільш поширені канали міграції злочинців;

в) дані про особливості розподілу злочинності по різних регіонах країни.

4. Під латентної злочинністю розуміється:

а) сукупність нерозкритих злочинів;

б) група найбільш небезпечних злочинів;

в) прихована, незареєстрована злочинність;

г) дані про заявлених злочинах.

5. Вирішальну роль в структурі причин злочинної поведінки відіграють якості людини:

а) генетично успадковані;

б) придбані в процесі соціалізації.

6. До якої підструктури особистості злочинця відноситься вік суб'єкта?

а) соціально-психологічної;

б) соціально-демографічної;

в) морально-психологічної.

7. Назвіть універсальне визначення причинності, що поширюється і на сферу злочинності.

а) причинність - це такий зв'язок явищ, при якій зміна в одному ряду явищ викликає зміна в іншому ряду явищ;

б) причинність - це зв'язок між явищами;

в) причинність - це така генетична зв'язок між явищами, при якій одне явище (причина) породжує інше явище (наслідок).

8. Систему попередження злочинності становить:

а) сукупність правоохоронних органів, судів і органів по виконанню кримінальних покарань;

б) єдність всіх суб'єктів, до компетенції яких входять функції попередження злочинності;

в) система державних органів, які здійснюють боротьбу зі злочинністю на федеральному і регіональному рівнях.

9. Які методи притаманні криминологическому прогнозування?

а) екстраполяція;

б) моделювання;

в) метод експертних оцінок;

г) сукупність всіх наведених методів.

10. Основна ідея биопсихологической концепції Ч. Ломброзо полягає в тому, що:

а) на перший план висувається ідея вивчення злочинності як суспільно-обумовленого явища;

б) злочин розглядається як нормальне психічне явище, як прояв природних, закладених глибоко в підсвідомості суб'єкта природних інстинктів і схильностей;

в) причини злочинності закладені у вроджених біологічних аномаліях певних суб'єктів.

11. Які основні тенденції насильницької злочинності в сучасній Росії?

а) зниження її питомої ваги в структурі злочинності;

б) переважання кількості насильницьких злочинів в загальній структурі злочинності;

в) загальний рівень насильницьких злочинів за минуле десятиліття неухильно підвищувався.

12. Грабежі і розбійні напади відносяться до:

а) злочинності в сфері економічної діяльності;

б) насильницької злочинності;

в) загальнокримінальної корисливої ??злочинності.

13. Чи збігаються за обсягом явища і поняття «тіньова економіка» і «злочинність у сфері економічної діяльності»?

а) збігаються повністю;

б) не збігаються повністю;

в) злочинність у сфері економічної діяльності (економічна злочинність) - частина тіньової економіки.

14. Одержання хабара відноситься до:

а) загальнокримінальної корисливої ??злочинності;

б) корупційної злочинності;

в) злочинності в сфері економічної діяльності.

15. Чи збігаються за обсягом і змістом явища і поняття «групова злочинність» і «організована злочинність»?

а) збігаються повністю;

б) абсолютно різняться, не маючи нічого спільного;

в) організована злочинність являє собою якісно інший, ніж групова, рівень злочинної активності, що не зводиться в багатьох випадках просто до групової злочинної діяльності.

16. Чи спостерігалися в Росії різкі зміни рівня кримінального рецидиву?

а) рівень кримінального рецидиву весь час коливався;

б) процентний рівень кримінального рецидиву був унікально стабільний, він коливався в незначних межах від 25% в обсязі всієї злочинності.

17. Для професійної злочинності характерна така риса, як:

а) зростання суспільної небезпеки кожного з наступних злочинів, що здійснюються злочинцями-професіоналами;

б) спеціалізація на певній групі злочинних діянь;

в) тенденція до диференціації кола скоєних злочинів.

18. Злочинність неповнолітніх:

а) нізколатентна;

б) середньолатентних;

в) високолатентних.

19. Для жінок найбільш характерні такі злочини, як:

а) хуліганство;

б) розбійні напади;

в) обман споживачів;

г) вбивство з ревнощів.

20. У порівнянні з умисною злочинністю збиток від необережної злочинності:

а) значно нижче;

б) значно вище.

21. З наслідків екологічної злочинності найбільш небезпечним є:

а) шкода, що наноситься обороноздатності країни;

б) уповільнення економічного зростання;

в) невідновлюване виснаження природних ресурсів країни.

22. Визначте співвідношення витоків злочинності військовослужбовців та загальної злочинності.

а) витоки (причини) того чи іншого різняться абсолютно;

б) детермінація тієї та іншої не мають ніякої специфіки;

в) злочинність військовослужбовців детермінується не тільки специфічно «армійськими» факторами, але загальними для всієї злочинності криміногенними обставинами.

23. До політичної злочинності можна віднести:

а) політичний тероризм;

б) шпигунство з корисливих мотивів;

в) викрадення людини з метою отримання викупу.

24. Поняття «наркоманія» і «кримінальний наркотизм»:

а) збігаються;

б) не збігаються: наркоманія - поняття медико-соціологічне, а кримінальний наркотизм - поняття криминолого-юридичне.

25. У поняття «п'яна злочинність» входить:

а) нелегальне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв;

б) конгломерат злочинних діянь, що включає як нелегальне виробництво фальсифікованих спиртних напоїв, так і різні злочини, в яких алкоголь виступає крімінопровоцірующім обставиною.

Варіант 2

1. До числа найвизначніших основоположників російської кримінології відноситься:

а) М. Н. Гернет;

б) Н. П. Дубінін;

в) Б. С. Никифоров;

г) М. Н. Зацепін.

2. Кримінологія - це:

а) галузь знань про методи розслідування злочинів;

б) вчення про злочинність;

в) галузь знань про способи вчинення злочинів;

г) вчення про злочинні видах поведінки і відповідальності за них.

3. Динаміка злочинності - це:

а) показник зміни структури злочинності за певний час;

б) зміна стану злочинності;

в) показник зміни злочинності в часі в бік зростання, зниження або стабілізації.

4. З точки зору соціологічного підходу злочинність розглядається як:

а) прояв людської гріховності, безбожництва;

б) хвороба суспільства, а злочини - як симптоми цієї хвороби;

в) результат виродження, дегенерації людини, тих чи інших його психофізіологічних аномалій.

5. Яку подструктуру особистості злочинця характеризують дані про факти аморальної поведінки в біографії суб'єкта?

а) соціально-психологічну;

б) морально-психологічну;

в) соціально-демографічну.

6. До якого типу особистості злочинця відноситься суб'єкт, який учинив злочин під впливом тяжкої образи, насильства, перевищення меж необхідної оборони?

а) нестійкий;

б) злісний;

в) випадковий.

7. Основним джерелом злочинності як масового соціального явища вважають:

а) соціально-психологічні особливості окремих груп населення;

б) основні соціальні протиріччя, їх негативні протилежності і ступінь їх загостреності, властиві конкретній суспільно-економічній системі;

в) рівень гуманності або репресивності конкретної кримінально-правової системи.

8. Під спеціально-кримінологічних заходами попередження злочинності розуміються заходи:

а) пов'язані з удосконаленням найбільш значущих видів економічної діяльності;

б) спрямовані на вирішення основних завдань соціального розвитку і тим самим послаблюють дію криміногенних факторів;

в) характеризуються спеціально призначених і цілеспрямованістю саме на боротьбу зі злочинністю та її попередження.

9. Програми контролю над злочинністю найбільш регулярно і ефективно реалізуються:

а) у Франції;

б) в Росії;

в) в США;

г) у Великобританії;

д) в Японії.

10. Ендокринна теорія злочинності полягає в тому, що:

а) підсвідомі інстинкти відіграють визначальну роль в злочинній поведінці людини;

б) основним фактором злочинності є аномалія залоз внутрішньої секреції (наявність додаткової 47-ої хромосоми) у певній категорії суб'єктів;

в) певну будову (конституція) тіла людини з необхідною точністю визначає характер його поведінки, зокрема вибір злочинних варіантів поведінки.

11. Для статевих злочинів характерний:

а) низький рівень латентності;

б) нестійкий рівень латентності;

в) стабільно високий рівень латентності.

12. Кишенькові крадіжки відносяться до:

а) злочинів проти особистості;

б) злочинів у сфері економічної діяльності;

в) загальнокримінальної корисливої ??злочинності.

13. До злочинів у сфері економічної діяльності відносяться:

а) квартирні крадіжки;

б) грабежі;

в) податкові злочини.

14. Корисливе зловживання посадовими повноваженнями відноситься до:

а) злочинності в сфері економічної діяльності;

б) загальнокримінальної корисливої ??злочинності;

в) корупційної діяльності.

15. Чи є поняття організованої злочинності універсальним для російської кримінології та кримінального права?

а) так, є;

б) немає, це чисто кримінально-правова категорія;

в) це категорія кримінологічна.

16. Рецидивної злочинності без злочинності первинної:

а) існувати може;

б) існувати не може.

17. Який визначає професійну злочинність коло суспільно небезпечних діянь, що вчиняються її суб'єктами?

а) насильницькі злочини;

б) корисливі;

в) політичні.

18. Для злочинності неповнолітніх характерна тенденція:

а) зростання необережної злочинності неповнолітніх;

б) посилюється корисливо-раціоналістичної мотивації підліткової злочинності;

в) випереджаючого темпу зростання алкогольно-хуліганських мотивів злочинних діянь неповнолітніх.

19. Найбільшу питому вагу в структурі жіночої злочинності займають злочини:

а) насильницькі;

б) політичні;

в) корисливі.

20. В офіційній реєстрації необережної злочинності в основному фігурують:

а) масштабні техногенні катастрофи за участю людини;

б) автотранспортні злочину;

в) авіаційні катастрофи і аварії.

21. Кардинальне вирішення проблеми екологічної злочинності силами однієї держави:

а) можливо;

б) неможливо.

22. Питома вага насильницької злочинності в армії в більшій мірі визначає:

а) так звана «дідівщина»;

б) низький престиж військової служби;

в) порушення правил поводження зі зброєю.

23. До категорії «політична злочинність» відноситься:

а) збройний заколот з метою повалення або насильницької зміни конституційного ладу РФ;

б) образу честі і гідності постового міліціонера;

в) порушення недоторканності житла підозрюваного особи допомогою незаконного обшуку.

24. Суспільна небезпека кримінального наркотизму незаконним обігом наркотиків:

а) обмежується;

б) не обмежується, оскільки він пов'язаний також з іншими злочинами.

25. Виберіть найбільш правильне судження.

а) пияцтво - шлях до злочину;

б) число злочинів у всіх абсолютно випадках прямо пропорційно кількості спожитого населенням алкоголю;

в) злочинність і пияцтво - паралельно існуючі негативні явища, що переплітаються і взаємно обумовлюють один одного, боротьба з одним з них позитивно позначається на інтенсивності іншого.

варіант 3

1. Значення кримінології полягає в тому, що:

а) кримінологічні розробки дозволяють підвищити рівень розкриття злочинів;

б) кримінологічні дослідження підвищують ефективність попередження злочинності;

в) кримінологічні рекомендації сприяють якості правозастосовчої діяльності.

2. Стан злочинності більш адекватно характеризує:

а) рівень рецидивної злочинності;

б) число злочинів, скоєних в групі;

в) загальне число злочинів, скоєних в суспільстві.

3. Структура злочинності - це:

а) співвідношення різних видів злочинів в залежності від классифицирующего підстави;

б) число осіб, які вчинили злочини, з розбивкою по роках;

в) питома вага злочинності окремої країни серед інших країн світу.

4. Яка різновид злочинів відноситься до числа найбільш поширених?

а) насильницькі;

б) екологічні;

в) корисливі;

г) військові.

5. До якого елементу структури особистості злочинця відносяться особливості його соціального статусу (професія, освіта, посада, сімейний стан і т. Д.)?

а) соціально-психологічна підструктура;

б) соціально-демографічна;

в) психофізіологічна;

г) морально-етична.

6. Яка типова закономірність в співвідношенні елементів механізму злочинної поведінки?

а) рівнозначність всіх його елементів в породженні результату (злочину);

б) чим ближче до витоків злочинної поведінки, то більша роль суб'єктивних особливостей, його генеруючих;

в) це співвідношення коливається в залежності від типу особистості злочинця - випадкового, нестійкого, злісного.

7. До однієї з сутнісних характеристик причин злочинності відноситься:

а) жорстка, однозначна залежність між причиною і наслідком;

б) їх імовірнісний, багатозначний характер;

в) наявність однієї, головною, корінний суперпрічіни, визначальною існування злочинності.

8. Які заходи є пріоритетними в досягненні ефективності попередження злочинності?

а) релігійні;

б) політико-ідеологічні;

в) правові;

г) соціально-економічні та культурно-виховні.

9. Під віктимологічні попередженням злочинності розуміється:

а) нейтралізація сформувалася морально-психологічної схильності окремих осіб до вчинення злочинів;

б) попередження ситуацій і коригування особистісних характеристик, що створюють високий ступінь ймовірності стати потерпілим від злочинів;

в) законодавчі заходи щодо вдосконалення правового статусу потерпілого.

10. Суть теорії соціальної дезорганізації полягає в тому, що:

а) зосередження великих мас людей в містах тягне зростання числа протиріч і конфліктів між ними, в тому числі зростання злочинності;

б) зіткнення расових, релігійних, професійних інтересів різних груп населення виливається в зростання злочинності;

в) найважливіше джерело злочинних проявів - порушення контролю суспільства над поведінкою особистості в результаті поганої організації державних, громадських інститутів.

11. Який різновид мотивації переважає найбільше в структурі насильницької злочинності?

а) корислива;

б) хуліганська;

в) конфліктно-побутова;

г) різні види помсти.

12. Квартирні крадіжки відносяться до:

а) економічної злочинності;

б) злочинів проти особистості;

в) загальнокримінальної корисливої ??злочинності.

13. До злочинності в сфері економічної діяльності відносяться:

а) розбійні напади;

б) шахрайства в кредитно-фінансовій сфері;

в) кишенькові крадіжки.

14. Який сучасний рівень латентності корупційної злочинності?

а) низький;

б) відносно високий;

в) найвищий серед інших різновидів злочинності.

15. Специфічною особливістю саме російської організованої злочинності, в порівнянні з зарубіжними країнами, є:

а) проникнення в легальний бізнес;

б) високий рівень прибутковості від кримінальної діяльності;

в) потужна експансія в державні, політичні структури;

г) ретельне конспірірованіе кримінальної діяльності.

16. Чи існують специфічні причини рецидивної злочинності, крім причин злочинності в цілому?

а) подібних відмінностей не існує;

б) рецидивної злочинності генерують лише специфічні для неї причини;

в) рецидивна злочинність є продуктом як загальних для всієї злочинності, так і специфічних тільки для рецидивної злочинності криміногенних факторів.

17. До числа найбільш характерних для професійної злочинності відноситься:

а) серійне вбивство з сексуальною мотивацією;

б) кишенькова крадіжка;

в) тероризм.

18. Злочинність неповнолітніх найбільше характеризує:

а) дуже висока питома вага групової злочинності;

б) ретельна законспірірованность скоєних злочинів;

в) переважання тяжких і особливо тяжких злочинів.

19. Для жіночої злочинності сьогодні найбільш характерно:

а) зростання числа злочинів, скоєних жінками;

б) зниження числа злочинів, скоєних жінками;

в) стабілізація жіночої злочинності.

20. Перше місце за кількістю транспортних злочинів зі смертельним результатом займає:

а) США;

б) Бразилія;

в) Росія;

г) Франція.

21. В офіційній кримінальній статистиці в основному представлена ??такий різновид (група) екологічної злочинності, як:

а) порушення правил охорони навколишнього середовища;

б) забруднення атмосфери;

в) незаконне видобування тварин, риби і рослин.

22. Для структури злочинності військовослужбовців з точки зору офіційної кримінальної статистики найбільш характерні:

а) шпигунство;

б) ухилення від військової служби;

в) вчинення генералітетом корисливих злочинів.

23. У категорію «політична злочинність» входять:

а) наклепницькі висловлювання одного кандидата на адресу іншого на виборах глави муніципальної адміністрації;

б) спроба насильницького захоплення влади порушуючи Конституцію РФ;

в) кількамісячна невиплата зарплати працівникам підприємства з метою посилити невдоволення соціально-економічною ситуацією в країні.

24. За минуле десятиліття:

а) число злочинів, пов'язаних з наркотиками, залишалося стабільним, хоча і високим;

б) наркозлочинність стрімко росла;

в) кримінальний наркотизм дещо знизився в останні роки.

25. Проституція є:

а) різновидом злочинності;

б) «фоновим» для злочинності явищем, т. е каталізатором ряду злочинів проти особистості, корисливих та інших злочинних діянь.

варіант 4

1. Кримінологія - це наука:

а) про сліди злочинів та способи затримання злочинців;

б) про злочинність, її причини, особу злочинця і систему попередження злочинності;

в) про вивчення психології злочинців і потерпілих.

2. Виберіть найбільш точне визначення. Злочинність - це:

а) соціально-правове явище, що складається із сукупності всіх скоєних в суспільстві злочинів і їх суб'єктів;

б) сукупність скоєних в суспільстві злочинів та осіб, які їх вчинили;

в) історично мінливе, соціальне, кримінально-правове явище, що утворюється із сукупності скоєних в суспільстві злочинів і їх суб'єктів, що володіє властивостями саморегуляції, саморозвитку і зворотного впливу на суспільство.

3. Коефіцієнт (індекс) злочинності - це:

а) загальна кількість осіб, які вчинили злочин в абсолютних цифрах;

б) цифра, на яку збільшилася чи зменшилася кількість злочинів за певний час;

в) число злочинців у розрахунку на 100 тис. населення, яка досягла віку кримінальної відповідальності.

4. Однією з причин високого рівня латентної злочинності саме для Росії є:

а) неправильна юридична оцінка суспільно небезпечних діянь їх очевидцями;

б) відсутність віри населення в здатність правоохоронних органів ефективно розкривати злочини;

в) ретельна замаскированность основної маси скоєних злочинів;

г) приховування правоохоронними органами виявлених фактів скоєних злочинів з метою прикрасити реальний стан справ.

5. Під особистістю злочинця слід розуміти:

а) звички, темперамент злочинця;

б) сукупність соціальних, соціально-психологічних якостей, що мають негативну спрямованість, що виразилася в факт скоєння злочину;

в) біологічні, соціально-демографічні, психологічні, кримінально-правові характеристики суб'єкта злочину.

6. До якого типу злочинців відносяться суб'єкти кишенькових крадіжок, якщо крадіжки служать основним джерелом їх існування?

а) нестійкого (ситуаційному);

б) злісному (звичного);

в) випадковому (вимушеного або необережному).

7. Чи завжди матеріальне благополуччя суспільства обумовлює низький рівень злочинності?

а) безумовно завжди, будучи вирішальним антикриміногенним фактором;

б) ні, не завжди;

в) духовно-моральне єдність громадянського суспільства (незалежно від засобів її досягнення) має безумовний антикриміногенний пріоритет над матеріальним благополуччям.

8. Система попередження злочинності повинна відповідати таким основним вимогам, як:

а) партійність, відповідність релігійними канонами, економічна ефективність;

б) законність, демократизм, гуманізм, обґрунтованість, системний характер;

в) ідеологічна вірність, орієнтованість на економічні пріоритети держави, врахування інтересів різних соціальних груп.

9. Під кримінологічної віктимології розуміється:

а) розділ кримінології про проблеми відшкодування матеріального збитку потерпілим, їх медичної та психологічної реабілітації;

б) розділ кримінології про особу потерпілих і заходи попередження об'єктивних і суб'єктивних факторів їх віктимної (провокуючого або полегшує злочин) поведінки;

в) вчення про проблеми забезпечення індивідуальної і групової безпеки.

10. Суть теорії диференційованої асоціації полягає в тому, що:

а) злочин є результатом протиріччя між цілями, які офіційно пропагує суспільство, і реальними засобами їх досягнення;

б) вибір людиною злочинних або незлочинні форм поведінки визначається характером найближчій, навколишнього його соціального середовища, в залежності від переважаючих в ній цінностей він диференціює свої вчинки;

в) злочинність є реакцією людей на соціальну несправедливість.

11. У минуле десятиліття серед убивць в частині зміни половозрастного складу переважає тенденція:

а) неухильного зростання числа чоловіків все більш зрілого та похилого віку;

б) стабільного, практично не міняється переважання чоловіків зрілого віку;

в) переважання чоловіків зрілого віку, що супроводжується, однак, міцної тенденцією помітного омолодження і фемінізації вбивць.

12. Серед загальнокримінальної корисливої ??злочинності найбільшу питому вагу в структурі реєструється злочинності мають:

а) грабежі;

б) розбійні напади;

в) крадіжки особистого майна.

13. До злочинів у сфері економічної діяльності відноситься:

а) незаконне використання товарного знака;

б) бандитизм;

в) крадіжки особистого майна.

14. Корупційна злочинність:

а) в різній мірі, але властива всім державам світу;

б) є ??чисто російським явищем;

в) в числі небагатьох держав властива і Росії.

15. Яка динаміка організованої злочинності в Росії в минуле десятиліття?

а) уповільнення темпів зростання;

б) різке зниження;

в) стрімке зростання.

16. Різниться чи кримінально-правове та кримінологічне зміст явища і поняття рецидиву?

а) не відрізняється;

б) в кримінології його зміст ширше;

в) кримінальне право розглядає його більш широко, ніж кримінологія.

17. Професійної злочинності найбільше притаманні:

а) прагнення до інфільтрації в державні сфери;

б) високий рівень жорстокості;

в) постійне прагнення до отримання максимально можливого прибутку при мінімумі ризику.

18. За питомою вагою в середовищі неповнолітніх злочинців лідирують:

а) школярі;

б) учні ПТУ і коледжів;

в) ніде не працюють і не вчаться.

19. Характер жіночої злочинності в більшій мірі визначається:

а) громадськими традиціями;

б) характером основних соціальних ролей, виконуваних жінками;

в) генетичною схильністю.

20. У системі попередження автотранспортних злочинів пріоритетне значення має:

а) підвищення конструктивної безпеки автотранспортних засобів;

б) підвищення якості дорожнього покриття;

в) комплекс заходів морально-психологічної та професійної підготовки учасників дорожнього руху.

21. Які форми види представлені в рамках екологічної злочинності?

а) тільки необережна;

б) тільки умисна;

в) як умисна, так і необережна.

22. В офіційній кримінальній статистиці злочинності військовослужбовців частіше фігурують:

а) порушення правил поводження зі зброєю;

б) зґвалтування;

в) кишенькові крадіжки.

23. До категорії «політична злочинність» відносяться:

а) публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу РФ;

б) видача державної таємниці з корисливих мотивів;

в) заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю політичного лідера з мотивів ревнощів.

24. Виберіть правильне судження. Кримінальний наркотизм:

а) повністю пов'язаний з організованою злочинністю;

б) як найтісніше пов'язані з організованою злочинністю, але між ними немає абсолютно повного збігу.

25. Найбільш ефективним заходом у попередженні проституції є:

а) введення кримінальної відповідальності за проституцію;

б) більш інтенсивне застосування існуючої адміністративної відповідальності;

в) забезпечення соціального благополуччя жінок і невідворотності адміністративної та кримінальної відповідальності за супутні проституції злочину.

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ «КРИМИНОЛОГИЯ»

1. Поняття науки кримінології та її предмет.

2. Структура кримінології, її завдання.

3. Місце кримінології в науковій системі.

4. Класична концепція причин злочинності.

5. Антропологічна концепція причин злочинності.

6. Соціологічна школа в кримінології.

7. Специфіка, проблеми та передумови кримінологічних досліджень.

8. Програма кримінологічного дослідження.

9. Поняття загальнонаукового методу в кримінології.

10. Частнонаучние методи в кримінології.

11. Підходи до вивчення феномена «злочинність».

12. Поняття злочинності та її ознаки.

13. Якісні показники злочинності.

14. Кількісні показники злочинності.

15. Поняття, види причини існування та шляхи зменшення латентної злочинності.

16. Причини злочинності. Поняття причин злочинності.

17. Поняття умов злочинності та їх види.

18. Негативні соціальні явища: їх зв'язок зі злочинністю і попередження.

19. Причинний комплекс окремого злочину.

20. Механізм злочинної поведінки.

21. Поняття особистості злочинця і основні підходи до її вивчення.

22. Кримінологічна характеристика особистості злочинця. Структура особистості злочинця.

23. Формування особистості злочинця.

24. Класифікація і типологізація злочинців.

25. Предмет і завдання віктимології. Основні поняття.

26. Роль потерпілого у виникненні кримінологічної ситуації. Типологія жертв.

27. Виктимологическая профілактика: основи та форми її проведення.

28. Жертви і соціальні наслідки злочинності. «Ціна» злочинності.

29. Поняття попередження злочинності. Класифікація запобіжних заходів.

30. Система органів попередження злочинів.

31. Профілактика злочинності. Види і суб'єкти профілактики.

32. Форми профілактики злочинів.

33. Поняття, цілі і види кримінологічного прогнозування.

34. Методи і методика кримінологічного прогнозування.

35. Кримінологічне планування.

36. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю.

37. Насильницька злочинність (несприятливі тенденції розвитку насильницької злочинності)

38. Типи насильницьких злочинців.

39. Причини насильницької злочинності та способи її попередження.

40. Корисливі злочини. Типи корисливих злочинців.

41. Причини скоєння корисливих злочинів та заходи впливу на корисливу злочинність.

42. Рецидивної злочинності. Типологія особистості злочинця при рецидив.

43. Причини існування рецидивної злочинності.

44. Способи впливу на рецидивної злочинності.

45. Причини злочинності неповнолітніх. Типи неповнолітніх злочинців.

46. ??Способи боротьби зі злочинністю неповнолітніх.

47. Поняття та ознаки організованої злочинності.

48. Кримінологічна характеристика особистості злочинців при організованої злочинності.

49. Причини існування і способи впливу на організовану злочинність.

50. Професійна злочинність та її рівні.

51. Причини існування і способи впливу на професійну злочинність.

52. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері економічної діяльності.

53. Основні напрямки попередження економічних злочинів.

54. Посадові злочини. Характеристика особистості злочинця.

55. Причини існування і способи попередження посадових злочинів.

56. Комп'ютерна злочинність. Типи комп'ютерних злочинців.

57. Причини існування і способи впливу на комп'ютерну злочинність.

58. Кримінологічна характеристика екологічної злочинності.

59. Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини.

60. Жіноча злочинність (кримінологічна характеристика).

ЗМІСТ

Вступ . . . . . . 3

Список основної літератури по всіх темах. 4

Тематичний план. . . . . 5

Навчальна програма курсу. . . . 9

Плани семінарських занять. . . . 40

Приблизний перелік питань для підготовки до заліку 60

Схеми по кримінології. . . . 63

Ю. А. Воронін

Сергій Зіновійович Шамарін

кримінологія

Навчально-методичні матеріали

Здано в набір 20.02.2002 р Підписано до друку 24.04.2003 р

Гарнітура Antiqua.

Формат 84 x 108 Папір тип. Друк офсет.

Уч. Вид. Л. 5 Замовлення № Тираж 450 прим.

Оригінал-макет підготовлений до друку

в Уральському інституті комерції та права

620027, Єкатеринбург, вул. Луначарського, 81.

ПОО «Бета-Сервіс»

620027, Єкатеринбург, вул. Луначарського, 81.
 Єкатеринбург 2008 |  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  Тема 1. Поняття, предмет, система і завдання кримінології |  Тема 2. Поняття злочинності, її кількісні і якісні показники |  Тема 3. Причини і умови злочинності |  Тема 4. Особистість злочинця |  Тема 5. Механізм злочинної поведінки |  Тема 6. Організація і методика кримінологічного дослідження |  Тема 7. Прогнозування злочинності |  Тема 9. Попередження злочинності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати