Головна

СН3 - СН2 - С ? С - СН 2 - СН 2 - СН 3 гептін 3

       
   
 Рішення: Використовуючи процентний вміст атомів хімічних елементів в речовині, виведемо його молекулярну формулу: X: Y: Z = 52/12: 13/1: 35/16 = 4,3: 13: 2,1875 = 2: 6: 1Mr ( C2H5ОН) = 46 - етанолОтвет: З2Н5ВІН - етанол.
 
 


33). дано:

Mr (спирт) = 46

w (C) = 52%.

w (Н) = 13% г.

w (O) = 35%.


знайти:

спирт -?

       
   
 Рішення: 1. знайдемо відносну молекулярну масу речовини, використовуючи щільність його парів за воднем: Mr (в-ва) = 30 х 2 = 602. Знайдемо масу вуглецю в з'єднанні: Mr (CO2) = 44, В 44 г СО2 міститься 12 г С, В 4,4 г СО2 міститься х г Сm (C) = 4,4 х 12/44 = 1,2г3. Знайдемо масу водню в поєднанні: Mr (H2O) = 18, В 18 г води міститься 2 г водню, В 2,13 г води міститься х г водородаm (H) = 2,4 x 2/18 = 0,27гm (О) = 2 - 1,2 - 0 , 27 = 0,534. Знайдемо формулу речовини: X: Y: Z = 1,2 / 12: 0,27 / 1: 0,53 / 16 = 3: 8: 1Mr (C3H7ОН) = 60 - пропанолОтвет: З3Н7ВІН, - пропанол.
 
 


34). дано:

DH2(CxHyOz) = 30

m = 2г.

m (CO2) = 4,4 м

m (H2O) = 2,4 м


знайти:

спирт -?

 Рішення: Використовуючи процентний вміст атомів хімічних елементів в речовині, виведемо його молекулярну формулу: X: Y: Z = 40/12: 7/1: 53/16 = 3,3: 7: 3,3 = 1: 2: 1 = 6: 12: 6, що відповідає - C6H12О6Т. к. Mr (C6H12О6) = 180 - глюкоза - шукане вещество.Ответ: З6Н12О6 - глюкоза
 35). дано:

Mr (CxHyOz) = 180

w (C) = 40%.

w (Н) = 7% г.

w (O) = 53%.


знайти:

CxHyOz -?

       
   
 Рішення: Загальна формула карбонових кислот - RCOOHЗапішем рівняння реакції взаємодії кислоти з магнієм: 60г. 12г.2RCOOH + Mg = Mg (RCOO)2 + H2n 2моль 1 мольМ х г / моль 24г / мольm 2х г 24 р60 = 122х 24 х = 60Mr (карбоксильної групи) = 45, следовательноMr (радикала) = 60 - 45 = 15, що відповідає радикалу метил - CH3Шукана кислота - оцтова - CH3COOH.Ответ: CH3COOH - оцтова кислота.
 
 


36). дано:

m (к-ти) = 60г.

m (Mg) = 12 м

Mr (к-ти) = 60.


знайти:

CxHyO -?

       
   
 Рішення: 1. знайдемо відносну молекулярну масу альдегіду за рівнянням реакції: 3,83 г 20 гRCOH + Ag2O = 2Ag? + RCOOHn 1моль 1 мольМ х г / моль 230г / мольm х г 230 м3.8 = 20х 230 х = 44т. к. відносна молекулярна маса альдегіду 44, а загальна формула R-COH. Знайдемо відносну молекулярну масу радикала R.Mr (-СОН) = 29Следовательно, Mr (R) = 44-29 = 15 це відповідає радикалу метил - СН3.Формула Альдегіду - СН3СОН, етанальОтвет: СН3СОН - етаналь.
 
 


37). дано:

m (R-COH) = 3.8 г

m (Ag2O) = 20 м

Mr (R-COH) =

2Mr (C3H8)


знайти:

R-COH -?

 Рішення: 1. знайдемо відносну молекулярну масу спирту за рівнянням реакції: 4,6 г 8г.ROH + CuO = Cu + RCOHn 1моль 1 мольМ х г / моль 80г / мольm х г 80 р4.6 = 8х 80 х = 46гMr (гидроксогруппа) = 17, отже: Mr (R) = 46 -17 = 29, що відповідає радикалу - З2Н5 - Етил, спирт - етанолОтвет: З2Н5ВІН - етанол.
 38). дано:

m (СuO) = 8 м

m (спирту) = 4,6г.


знайти:

CxHyO-?

       
   
 Рішення: 1. знайдемо відносну молекулярну масу речовини, використовуючи щільність його парів по кисню: Mr (CxHyОz) = 2,3125х32 = 742.X: Y: Z = 49/12: 8/1: 43/32 = 4: 8: 1,34 = 3: 6: 2, що відповідає - C2H5СООН - пропіонова кіслота.Т. к. Mr (C2H5СООН) = 74.Ответ: З2Н5СООН- пропионовая кислота.
 
 


39). дано:

DO2(RCOOH) = 2,3125

w (C) = 49%.

w (Н) = 8% г.

w (O) = 43%.


знайти:

RCOOH -?

       
   
 Рішення: Використовуючи дані процентного вмісту елементів в речовині, встановимо його формулу: X: Y: Z = 65/12: 14/1: 21/16 = 5,4: 14: 1,3125 = 4: 10: 1, що відповідає - C4H9ОНТ. к. Mr (C4H9ОН) = 74 - бутанолОтвет: З4Н9ВІН - бутанол.
 
 


40). дано:

Mr (спирт) = 74

w (C) = 65%.

w (Н) = 14% г.

w (O) = 21%.


знайти:

спирт -?

 Рішення: 1. знайдемо відносну молекулярну масу речовини, використовуючи щільність його парів по азоту: Mr (CxHyNz) = 1,0714 х 28 = 312. використовуючи дані процентного вмісту елементів в речовині, встановимо його формулу: X: Y: Z = 40/12: 13/1: 47/14 = 3,33: 13: 3,35 = 1: 5: 1, що відповідає - CH32.Mr (CH32) = 31Ответ: CH32 - Метиламін.
 41). дано:

DN2(CxHyNz) = 4

w (C) = 0,4

w (Н) = 0,13

w (N) = 0.47.


знайти:

CxHyNz -?

       
   
 Рішення: 1. знайдемо відносну молекулярну масу речовини, використовуючи щільність його парів у повітрі: Mr (CxHyNz) = 3,207 х 29 = 932. використовуючи дані процентного вмісту елементів в речовині, встановимо його формулу: X: Y: Z = 77,4 / 12: 7,53 / 1: 15,07 / 14 = 6,45: 7, 53: 1,076 = 6: 7: 1, що відповідає - C6H7N = C6H5NH2.Mr (C6H5NH2) = 93Ответ: C6H5NH2 - Фениламин (анілін).
 
 


42). дано:

Dпов.(CxHyNz) = 3,207

w (C) = 77,4%

w (Н) = 7,53%

w (N) = 15,07%


знайти:

CxHyNz -?

 Рішення1. знайдемо відносну молекулярну масу речовини, використовуючи щільність його парів по хлору: Mr (CxHyNz) = 0,634 х 71 = 452. Знайдемо масу вуглецю в з'єднанні: Mr (CO2) = 44, В 44 г СО2 міститься 12 г С, В 30,11 г СО2 міститься х г Сm (C) = 30,11 х 12/44 = 10,6г3. Знайдемо масу водню в поєднанні: Mr (H2O) = 18, В 18 г води міститься 2 г водню, В 28 г води міститься х г водородаm (H) = 28 x 2/18 = 3,1г4. Знайдемо формулу речовини: Отже: m (N) = m0 - M (C) - m (H) m (N) = 20 - 10,6 - 3,1 = 6,3г5. використовуючи дані процентного вмісту елементів в речовині, встановимо його формулу: X: Y: Z = 10,6 / 12: 3,1 / 1: 6,3 / 14 = 0,88: 3,1: 0,45 = 3: 7: 1, що відповідає - C3H7N або (СН3)2NH. - Диметиламин, Mr ((СН3)2NH) = 45Ответ: (СН3)2NH - диметиламин
 43). дано:

DCl2(CxHyNz) = 0,634

m (CxHyNz) = 20г.

m (CO2) = 30,11г

m (H2O) = 28г.


знайти:

CxHyNz -?

 Рішення: 1. знайдемо відносну молекулярну масу речовини, використовуючи відносну щільність його парів за воднем: Mr (CxHyNz) = 29,5 х 2 = 592. Знайдемо масу вуглецю в з'єднанні: Mr (CO2) = 44, В 44 г СО2 міститься 12 г С, В 8,949 г СО2 міститься х г Сm (C) = 8,949 х 12/44 = 2,4г3. Знайдемо масу водню в поєднанні: Mr (H2O) = 18, В 18 г води міститься 2 г водню, В 5,492 г води міститься х г водородаm (H) = 5,492 x 2/18 = 0,6г4. Знайдемо масу азоту в з'єднанні: Отже: m (N) = m0 - M (C) - m (H) m (N) = 4 - 2,4 - 0,6 = 1г5. використовуючи дані процентного вмісту елементів в речовині, встановимо його формулу: X: Y: Z = 2,4 / 12: 0,6 / 1: 1/14 = 0,2: 0,6: 0,07 = 3: 9: 1, що відповідає - C3H9N Mr ((CH3)3N) = 59. (СН3)3N - тріметіламін, клас теоретичних амінов.Ответ: (СН3)3N тріметіламін, третинний амін.
 44). дано:

DH2(CxHyNz) = 29,5

m (CxHyNz) = 4г.

m (CO2) = 8,949г

m (H2O) = 5,492г.


знайти:

CxHyNz -?

       
   
 Рішення: 6 г 4,87г.CxHyNH2 + HCl = [CxHyNH3+] Cl-n 1моль 1 мольМ (х + 16) Г / моль 36,5г / мольm (х + 16) г 36,5 м6 = 4,87(Х + 16) 36,54,87х + 77,92 = 2194,87х = 141,08х = 29Mr (радикала) = 29, що відповідає радикалу З2Н5 - Етіл.Ответ: З2Н5NH2 - Етиламін.
 
 


45). дано:

m (СxHyNH2) = 6 г.

m (HCl) = 4,87г.


знайти:

CxHyNH2-?

 Рішення: 2 г 1,231г.CxHyNH2СООН + КОН = CxHyNH2СООК + H2On 1моль 1 мольм (х + 61г) / моль 56г / мольm (х + 61) г 56г.2 = 1,231(Х + 61) 56 х = 28Mr (радикала) = 28, що відповідає З2Н4Відповідь: СН3Сп (NH2) COOH - 2-амінопропаовая кислота або СН2(NH2) СН2COOH- 3-амінопропаовая кислота.
 46). дано:

m (амін. к-ти) = 2г.

m (KOH) = 1,231г.


знайти:

CxHyOzNw-?

 Рішення: 1. знайдемо відносну молекулярну масу речовини, використовуючи відносну щільність його парів у повітрі: Mr = 2,586 х 29 = 752. використовуючи дані процентного вмісту елементів в речовині встановимо його р формулу: X: Y: Z: W = 32/12: 6,7 / 1: 18,7 / 14: 42,6 / 16 = 2,66: 6,7: 1,33: 2,66 = 2: 5: 2: 1, що відповідає - C2H5О2N = СН2NH2СООН.Mr (СН2NH2СООН) = 75, що відповідає формуле2-аміноетановой кіслоти.Ответ: СН2NH2COOH - 2-аміноетановая кислота.
 47). дано:

Dпов.(CxHyOzNw) =

= 2.586

w (C) = 32%

w (H) = 6,7%

w (N) = 18,7%

w (O) = 42,6%

 знайти:

CxHyOzNw-?


 Решеніе3 г 0,77г.RNH2COOH + KOH = RNH2COOK + H2On 1моль 1 мольМ (х + 61) Г / моль 18г / мольm (х + 61) г 18г.3 = 0,77(Х + 61) 18х = 14Mr (радикала) = 14, що відповідає групі - СН2Формула кислоти - CH2NH2COOH.Ответ: СН2NH2COOH - 2-аміноетановая кислота.
 48). дано:

m (к-ти) = 1г.

m (H2О) = 0,77г.

КОН.

 знайти:

кислоту-?

 Рішення: 1. знайдемо відносну молекулярну масу речовини, використовуючи щільність його парів по кисню: Mr = 2,78125 х 32 = 892. Знайдемо масу вуглецю в з'єднанні: Mr (CO2) = 44, В 44 г СО2 міститься 12 г С, В 1,48 г СО2 міститься х г Сm (C) = 1,48 х 12/44 = 0,49г3. Знайдемо масу водню в поєднанні: Mr (H2O) = 18, В 18 г води міститься 2 г водню, В 0,71 г води міститься х г водородаm (H) = 0,71 x 2/18 = 0,08г4. знайдемо масу О в речовині: m (О) = m (загальна) - m (C) - m (H) - (N) = 1 - 0,08 - 0,40 - 0,16 = 0,365. встановимо формулу речовини: X: Y: Z: W = 0,40 / 12: 0,080 / 1: 0,36 / 16: 0,16 / 14 = 0,033: 0,08: 0,0225: 0,011 = 3: 7: 2: 1. C3H7О2N, що відповідає - Mr (C3H7О2N) = 89.CH3 - CH - COOHNH2Відповідь: CH3 - CH - COOHNH2- 2 - амінопропановая кислота.
 49). дано:

2(К-ти) = 2,78125

m (N2) = 0,16г.

m (CO2) = 1,48г.

m (H2O) = 0,71г.


знайти:

CxHyОzNw -?

       
   


 Рішення: 1. Знайдемо масу вуглецю в з'єднанні: Mr (CO2) = 44, В 44 г СО2 міститься 12 г С, В 5,87 г СО2 міститься х г Сm (C) = 5,87 х 12/44 = 1,16г2. Знайдемо масу водню в поєднанні: Mr (H2O) = 18, В 18 г води міститься 2 г водню, В 3 г води міститься х г водородаm (H) = 3 x 2/18 = 0,33г3. Знайдемо масу кисню в речовині: m (О) = m (загальна) - m (C) - m (H) - (N) = 5 - 1,16 - 0,33 - 0,93 = 2,14г.3. встановимо формулу речовини: X: Y: Z: W = 1,16 / 12: 0,33 / 1: 2,14 / 16: 0,93 / 14 = 1,33: 0,33: 0,13: 0, 6 = 2: 5: 2: 1. C2H5О2N, що відповідає: CH2 - COOHNH2 2-аміноетановая кіслота.Ответ: СН2(NH2) COOH - 2 - аміноетановая кислота.
 50). дано:

 m (к-ти) = 5г

m (N2) = 0,93г.

m (CO2) = 5,87г.

m (H2O) = 3г.


знайти:

CxHyОzNw -?

 
 I. Завдання на молярность. 1 сторінка |  I. Завдання на молярность. 2 сторінка |  I. Завдання на молярность. 3 сторінка |  I. Завдання на молярность. 4 сторінка |  I. Завдання на молярность. 5 сторінка |  I. Завдання на молярность. 6 сторінка |  I. Завдання на молярность. 7 сторінка |  I. Завдання на молярность. 8 сторінка |  I. Завдання на молярность. 9 сторінка |  I. Завдання на молярность. 10 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати