Головна

I. Завдання на молярность.

  1.  I. Завдання випробування
  2.  I. Завдання дослідження
  3.  I. Завдання на молярность. 1 сторінка
  4.  I. Завдання на молярность. 10 сторінка
  5.  I. Завдання на молярность. 2 сторінка
  6.  I. Завдання на молярность. 3 сторінка
       
   
 Рішення: CM= N (в-ва) / V (p-pa) 1. Знайдемо кількість кислоти: n (H2SO4) = 2'3,5 = 7мольв 3,5л розчину міститься 7 моль H2SO42. Знайдемо масу безводної кислоти: m (H2SO4 б. в.) = 7'98 = 686г3. Знайдемо масу води: m (H2O) = 3500-686 = 2814гОтвет: m (H2O) = 2814г
 
 


1). дано:

V (H2SO4) = 3,5л

CM(H2SO4) = 2 М

 знайти:

m (H2O) -?

 Рішення: 1. Знайдемо кількість сульфату натрію: n (Na2SO4) = 800/142 = 5,6моль2. Знайдемо обсяг і масу розчину: V (p-pa) = n (в-ва) / СМ= 5,6 / 2 = 2,8лm (p-pa) = 2800г3. Знайдемо масу води: m (H2O) = 2800-800 = 2000гОтвет: m (H2O) = 2000р, V (розчину) = 2,8 л.
 2). дано:

m (Na2SO4) = 800г

CM(Na2SO4) = 2 М


знайти:

m (H2O) -?

V (p-pa) -?

 Рішення: 1. Знайдемо масу розчину хлориду натрію: m (p-pa) = 2500мл'1г / мл = 2500г2. Знайдемо масу і кількість хлориду натрію безводного: m (NaCl б. В.) = 2500'0,4 = 1000гn (NaСl) = 1000 / 58,5 = 17моль3. Знайдемо молярну концентрацію розчину NaСl: ЗМ(Р-pa NaCl) = 17 / 2,5 = 6,8МОтвет: ЗМ (NaCl) = 6,8M
 Рішення: 1. Знайдемо масу розчину хлориду натрію: m (p-pa) = 2500мл'1г / мл = 2500г2. Знайдемо масу і кількість хлориду натрію безводного: m (NaCl б. В.) = 2500'0,4 = 1000гn (NaСl) = 1000 / 58,5 = 17моль3. Знайдемо молярну концентрацію розчину NaСl: ЗМ(Р-pa NaCl) = 17 / 2,5 = 6,8МОтвет: ЗМ (NaCl) = 6,8M
 3). дано:

V (NaCl) = 2,5л

w (NaCl) = 40%


знайти:

CM-?

       
   
 Рішення: 1. Знайдемо масу і кількість FeCI3: N (в-ва) = СМ'V (P-pa) = 2'3,5 = 7мольm (FeCl3) = 7'162,5 = 1137,5г2. Знайдемо масу кристаллогидрата: 270г FeCl3· 6H2O містять 162,5г FeCl3хГ FeCl3· 6H2O містять 1137,5г FeCl3m (FeCl3· 6H2O) = 1890гОтвет: m (FeCl3) = 1890р
 
 


4). дано:

V = 3,5л

CM(FeCl3) = 2 М

 знайти:

m (FeCl3· 6H2O) -?

 
 
 Рішення: 1. Знайдемо масу і кількість сірчаної кислоти в усіх розчинах: m1(H2SO4 б. в.) = 500'0,4 = 200гn (H2SO4) = 1,5'0,8 = 1,2мольm2(H2SO4 р-р) = 800'1,35 = 1080гn1(H2SO4) = 200/98 = 2,1мольnзаг.(H2SO4) = 1,2 + 2,1 = 3,3мольm (H2SO4 б. в.) = 200 + (1,2'98) = 317,6г2. Знайдемо масу кінцевого розчину: m (розчину) = 500 + 1080 = 1580гw (H2SO4) = 317,6 / 1580'100% = 20,1% V2(P-pa H2SO4) = 500 / 1,3 = 384млVo(P-pa) = 800 + 384 = 1184мл3. Знайдемо кінцеву молярна концентрація: ЗМ= 3,3 / 1,184 = 2,8МОтвет: w (H2SO4) = 20,1%; CM(H2SO4) = 2,8 м


5). дано:

 m (H2SO4) = 500г

w (H2SO4) = 40%

V (H2SO4) = 800мл

СМ(H2SO4) = 1,5 М

r (р-ра) = 1,35г / мл

r2(Р-ра) = 1,3 г / мл

 знайти:

w (р-ра) -?

СМ(Р-ра) -?

 Рішення: 1. Знайдемо масу і кількість сірчаної кислоти: m (H2SO4 б. в.) = 100'0,5 = 50гВ розчині з концентрацією 1,5М міститиметься 50г сірчаної кислоти, т. к. сірчана кислота однаково буде реагувати з розчином KOH, тому в 1-му і в 2-му випадках витратиться однакову кількість H2SO4n (H2SO4) = 50/98 = 0,51моль2. Знайдемо кінцевий об'єм розчину: V (p-pa) = n (в-ва) / СМ= 0,51 / 1,5 = 0,34лОтвет: V (p-pa) = 0,34л
 6). дано:

СМ(H2SO4) = 1,5M

m (H2SO4) = 100г

w (H2SO4) = 50%

 знайти:

V (H2SO4) -?

 Рішення: 800г (х1) Г 40г х гH2O + SO3 = H2SO4m 18г 80г 98гх1= 9г - Н2Про дана в надлишку, розрахунок ведемо по SO3: х = 49гm (H2SO4 р-р) = 800'1,395 = 1116гm (H2SO4 б. в.) = 1116'50 / 100 = 558гm (H2SO4 б. в. загальна) = 558 + 49 = 607 г.N (H2SO4 заг.) = 607/98 = 6,2мольm (H2SO4 p-p) = 800 + 40 + 1116 = 1956г.V (H2SO4 р-р) = 1956 / 1,12 = 17461746 мл містять 6,2 моль H2SO41000 мол містять x моль H2SO4 x = 3,55 Відповідь: CM(H2SO4) = 3,55м.
 7). дано:

m (H2O) = 800г

m (SO3) = 40г

w (H2SO4) = 40%

V (H2SO4) = 800мл

w (H2SO4) = 50%

r (H2SO4) = 1,395г / мл


знайти:

СМ(H2SO4 p-p) -?

 Рішення: 1. Знайдемо масу і кількість CuSO4: N (в-ва) = СМ'V (P-pa) = 1,5'1,2 = 1,8мольm (CuSO4) = 1,8'160 = 288г2. Знайдемо масу кристаллогидрата: 250г CuSO4· 5H2O містять 160г CuSO4хГ CuSO4· 5H2O містять 288г CuSO4 m (CuSO4· 5H2O) = 450гВідповідь: m (CuSO4) = 450г
 8). дано:

V = 1,2л

CM(CuSO4) = 1,5 М

 знайти:

m (СuSO4· 5H2O) -?

 Рішення: 1. знайдемо масу і кількість Na2CO3 в Na2CO3· 10H2O: 286 г Na2CO3· 10H2O містять 106 г Na2CO3, А 85 г Na2CO3· 10H2O містять х г Na2CO3 х = 31,5гm (Na2CO3загальна) = 25 + 31,5 = 56,5 г.N (Na2CO3загальне) = 56,5 / 106 = 0,53мольm (p-pa) = 1100 + 85 + 25 = 1210г.V = m / r = 1210 \ 1,14 = 1 061 мл.СМ= 0,53 / 1,061 = 0,5 МВідповідь: ЗМ(Na2CO3) = 0,5 М.
 9). дано:

 m (H2O) = 1100г

m (Na2CO3·

10H2O) = 85г

m (Na2CO3) = 25г

r (р-ра) = 1,14 г / мл.

 знайти:

СМ(Р-ра) -?

 Рішення: Так як Н2Про дана в свідомо більшому надлишку, розрахунок ведемо по Na: 10г х г у г2Na + 2H2O = 2NaOH + H2m 46г 80г 2гх = 17,4гу = 0,43гn (NaOH) = 17,4 / 40 = 0,435мольm (NaOH p-p) = 1500 + 10-0,43 = 1509,57 г.V = m / r = 1509,57 / 1,08 = 1398СМ(NaOH) = 0,435 / 1,398 = 0,31МОтвет: CM(NaOH) = 0,31М
 10). дано:

m (H2O) = 1500г

m (Na) = 10г

r (р-ра) = 1,08г / мл


знайти:

СМ(NaOH p-p) -?

 
 I. Завдання на молярность. 1 сторінка |  I. Завдання на молярность. 2 сторінка |  I. Завдання на молярность. 3 сторінка |  I. Завдання на молярность. 4 сторінка |  I. Завдання на молярность. 5 сторінка |  I. Завдання на молярность. 6 сторінка |  I. Завдання на молярность. 7 сторінка |  I. Завдання на молярность. 8 сторінка |  I. Завдання на молярность. 9 сторінка |  I. Завдання на молярность. 10 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати