На головну

Тема 5. Виховання і навчання в Київській Русі і російській державі (до XVII століття).

  1.  B) Державний борг і бюджетний дефіцит
  2.  I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).
  3.  I. Загальнодержавні норми і правила з ОП
  4.  II. Державна реєстрація нормативно-правових актів федеральних органів виконавчої влади
  5.  II. Державний лад
  6.  Автоматизація ведення Державного кадастру нерухомості
  7.  Адміністративно-політичні реформи в Київській державі за князя Володимира Святославича. Місце Володимира Великого в історії України

У чому позначився вплив християнства на розвиток вітчизняної освіти і педагогічної думки?

У чому полягала самобутність виховання і навчання в Київській Русі?

Покажіть відмінності і простежте спадкоємність між вченням книжковим і навчанням у майстрів грамоти.

Охарактеризуйте літературні пам'ятки Київської Русі, що містять висловлювання педагогічного змісту.

Охарактеризуйте шкільне навчання і його результати в Російській державі в XIV - XVI ст.

Проаналізуйте відомі Вам літературні джерела, що містять відомості про виховання в Російській державі в XIV - XVI ст.

Назвіть видатних діячів вітчизняної культури і освіти XIV - XVII ст. і охарактеризуйте їх діяльність.

Назвіть навчальні заклади, що виникли в Росії в XVII столітті, і проаналізуйте їх діяльність.

Розкажіть про особливості виникнення і діяльності навчальних закладів, що існували на Україні і в Білорусії в епоху середньовіччя.

Коли і де виникли на Україні і в Білорусії перші вищі навчальні заклади? Охарактеризуйте їх значення як центрів вищого вітчизняної освіти.

Які духовно-моральні цінності затверджувалися педагогічної думкою розглянутого періоду? Які з них можна віднести до національних цінностей неминущого значення?

 
 Цілі освоєння дисципліни |  Місце дисципліни в структурі ООП ВПО. |  Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни |  Теми для самостійного вивчення |  Освітньо-виховні системи |  Зустрітися зі словником педагогічних термінів епохи Античності і складіть кросворд з їх використанням. |  ПО АКТУАЛЬНИМ ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІКИ |  Методичні рекомендації |  Інноваційні моделі освіти |  РОЛЬ К. Д. Ушинського У РОЗВИТКУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати