На головну

Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави. Державницька концепція Б. хмельницького.

  1. Баланс та загальна схема грунтоутворення
  2. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. їх роль і місце у збереженні національного етносу.
  3. Боротьба за возз»єднання Української держави (червень 1663- вересень 1676 р.) Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П. дорошенка, Д. Многогрішного.
  4. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI - першій половині ХVII ст.
  5. В) "Повість врем'яних літ" - широке епічне полотно про першоджерела нашої держави.
  6. Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави.
  7. Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави.

Переможні битви 1648-1649 pp., унаслідок яких значна частина українських земель була звільнена від польської влади, сприяли утвердженню Української козацької держави під назвою «Військо Запорозьке». Історики дали цій державі умовну назву - Гетьманщина. у процесі розгортання нац.-визволь. війни у козац. еліті вперше сформ-ся основні нац. ідеї: право укр. нар. на створ. влас. не залеж-ї держ; генетичний зв*язок козац держ-ті з КР, спадком-ть кордонів, трад-й і культ. Ці положення і лягли в осн. держ. дій-тіБ. хмель.

У процесі розгортання національно-визвольних змагань (1648-1657) у середовищі козацької еліти вперше в історії української суспільно-політичної думки було чітко сформульовані фундаментальні основи національної державної ідеї:- право українського народу на створення власної держави в етнічних межах його проживання; - незалежність і соборність Української держави; - генетичний зв'язок козацької державності з Київською Руссю, спадкоємність кордонів, традицій та культури княжої доби.

Після взяття під контр. знач частин укр. земель та ліквідаціїї на них поль. адміністрації, гостро стало питання про власну нац. держ-ть. Потрібно було: забезпечити регул-ня економ. життя ; забезп-ти правопорядок , захист насел-ня

У Держ. конц. Хмель. сформ-ся на 2х принцип. засадах: 1) Демократії 2) авторитаризму
Спочатку були демократичні засади:

- функціонувала військова рада , де право голосу мала і «чернь»

- вибор-ть усіх посад- від сотника до гетьмана

- відсут-ть жорстких міжстанових розмежувань.

Авторитарна політика Б. хм.:

- поступове обмеження впливу «чорних рад» та витіснення їх старшинською радою

- вся влада - в руках гетьмана

- домінування командних методів упр-ня у держ. Житті

- встан-ня спадк. гетьманату, тенденція до монархії

Соціально-економічна політика Б. хмельницького залежала від: Результатності воєн. і політ. протист-ня з Польщею.; Позиції козацької старшини; Розмаху селянської антифеодальної боротьби.

Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького полягала в тому, що необхідно було створити могутню козацьку державу, яка б засновувалась на державних традиціях Запорізької Січі, мала численне боєздатне військо, гетьмана, свої органи влади, право, суд та судочинство, фінансову систему.

   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

Предмет і завдання курсу «Історія українського суспільства». Його роль у підготовці фахівців економічного і юридичного профілю. | Методологічні засади, джерела вивчення курсу «Історія українського суспільства». | Історичні та етнокультурні витоки формування східнослов'янської спільноти на території України. | Східнослов'янські племінні княжіння на території України в V - VIII ст. н. е. Започаткування державності. | Утворення Київської Русі. Роль в цьому процесі варязького і слов'янського чинників. Норманська теорія і її сучасні оцінки. | Етапи розвитку Київської Русі, їх специфіка та особливості. | Перші київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав. Їх внутрішня і зовнішня політика. | Політичний устрій Київської Русі за князів Володимира і Ярослава. роль князя, дружини. боярська рада. | Економічне життя Київської Русі в ХІ - першій половині ХІІ ст. | Соціальна структура суспільства КР в ХІ -ХІІ ст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати