Головна

На основі вивчення потреб і інтересів працівників провести подальший розвиток кар'єрних системи підприємства і використовуваних методів стимулювання.

  1.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  4.  C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
  5.  Ethernet з урахуванням кручений пари
  6.  I. Майно підприємства
  7.  IBM Power 7 | Нові серверні системи

1.2.1.78 Для підвищення економічного стимулювання існуюча на ВАТ "Жировій комбінат" сьогодні система оплати праці повинна бути доповнена системою участі працівників у прибутку організації та побудовою управління персоналом за програмними цілями, на підставі досягнення яких буде оцінюватися ефективність праці кожного працівника. Для формування фонду участі працівників у прибутках підприємства пропонується встановити норматив відрахувань 4,68% від виручки підприємства. Поділ же створюваного преміального фонду повинно здійснюватися за нормативами, які розробляються за участю працівниками, щоб бути зрозумілими їм.

1.2.1.79 Так само може бути вдосконалений діючий список соціальних виплат. Додатковими соціально-економічними виплатами і гарантіями зараз на ВАТ "Жировій комбінат" можуть стати: оплачені святкові дні; оплачений час на обід; медичне страхування на підприємстві; додаткове пенсійне страхування на підприємстві; страхування від нещасних випадків; надання безкоштовних стоянок для автомобілів; допомога в підвищенні освіти, профпідготовки та перепідготовки; покупка працівниками акцій. Загальний список соціальних виплат підприємству слід обговорити з участю працівників (анкетування, збори колективу). Можливо закріплення за окремими структурними підрозділами різних видів соціальних виплат.

1.2.1.80 Для удосконалення соціально-психологічних методів мотивації персоналу ВАТ "Жировій комбінат" необхідно:

· Підтримка сприятливого психологічного клімату в колективі на основі розвитку системи управління конфліктами,

· Формування і розвиток організаційної культури на основі.

Впровадження запропонованих заходів у поєднанні з вдосконаленням інших методів управління дозволить підвищити зацікавленість співробітників в результатах своєї праці і ефективність всієї системи управління підприємством.
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ |  Вступ |  Теоретичні аспекти системи управління персоналом на підприємстві |  Елементи і методи управління персоналом |  Роль і значення мотивації персоналу |  Методи стимулювання персоналу |  Теоретичні основи стимулювання персоналу |  Система створення мотиваційно-стимулюючих умов праці |  Причини несумлінного (кримінального) відношення персоналу до майна і фінансів фірми |  Висновки до розділу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати