Головна

Бонуси (разові виплати з прибутку організації (винагороди і премії).

  1.  II. Розвиток теорії лідерства (керівництва) в організації.
  2.  IV. Вимоги до організації житлової зони
  3.  IX. Вимоги до утримання приміщень та організації санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму роботи
  4.  V. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ В АТП.
  5.  VI. Міжособистісні комунікації в організації.
  6.  XI. Психофізіологічні основи організації трудової діяльності.
  7.  XI. Вимоги до прийому дітей в дошкільні освітні організації, режиму дня і організації навчально-виховного процесу

Участь в прибутку (встановлена ??частка виручки з якої формується заохочувальний фонд).

Участь в акціонерному капіталі (покупка акцій і отримання дивідендів, покупка акцій за пільговими цінами).

Плани додаткових виплат (субсидування ділових та особистих витрат в залежності від результату праці).

Ощадні фонди (організація ощадних фондів для працівників організації з виплатою відсотків).

Відрахування в пенсійний фонд (створюється власний, альтернативний державному пенсійний фонд, куди виробляються відрахування).

Асоціація отримання кредитів (установка пільгових кредитів).

Всі дані форми стимулювання повинні застосовуватися для визначення матеріальної винагороди, при цьому витрати на персонал не будуть носити характер резкорастущіх. Впровадження таких необхідно здійснювати поступово, при цьому одна форма може бути джерелом для іншої (наприклад, ощадні фонди - джерела кредитів).

Удосконалення в систему оплати праці необхідно розробити для кожної категорії персоналу і внести в положення про оплату і преміювання праці на підприємстві. Пропоновані умови преміювання матимуть більш диференційоване вплив на кожного їх співробітників і зможуть стимулювати роботу окремих категорій працівників.

1.2.1.60 Економічні методи управління повинні в запропонованій системі в реалізовуватимуться в такий спосіб: керівники проекту складають план і склад грошових виплат та іншого матеріального стимулювання в залежності від результату праці кожного працівника, ґрунтуючись на загальному переліку форм стимулювання, розроблених в створюваній системі оплати праці.

1.2.1.61 При розробці та вдосконаленні економічних методів управління підприємством управлінському персоналу ВАТ "жіровової комбінат" необхідно враховувати, що найбільша ефективність впливу економічних методів у менеджменті досягається при їх поєднанні з іншими методами (підкріпленні економічних методів організаційно-розпорядчими та доповнення матеріального стимулювання соціально-психологічної мотивацією).

1.2.1.62 Для впровадження пропонованої системи матеріального стимулювання та підвищення професійного рівня середнього і нижчого управлінської ланки ВАТ "Жировій комбінат" на початковий період впровадження нової системи оплати праці необхідно створити матричну структур управління проектом. Приклад організації такої структури в майонезну цеху наведено в Додатку 3. Організацію зміни ситуації, що склалася необхідно доручити керуючому, позначеному в новій структурі як "керівник проекту". У коло його обов'язків входить: планування трудових витрат на момент підвищення попиту, забезпечення інформаційного зв'язку між відповідальними особами та керівниками більш високого рівня (відділи управління ЕЖК), впровадження нової системи стимулювання праці персоналу, здійснення контролю за виконанням виробничих завдань і організації роботи відповідальних осіб.

1.2.1.63 Відповідальні особи, зазначені в структурі як "Відповідальні № 1 і № 2" займаються роботою по безпосередньому впровадженню елементів системи мотивації серед певних категорій працівників. Так відповідальний № 1 займається роботою зі стимулювання і інформаційним забезпеченням оперативних керуючих: майстрів, начальників слюсарів. Відповідальний № 2 займається мотивацією виробничого персоналу до підвищення продуктивності праці.

Для здійснення організації роботи учасників проекту необхідно налагодити ефективний інформаційний потік між ними, і особами, які мають в розпорядженні всю необхідну для впровадження проекту інформацію. Винагорода, що отримується керівниками проекту має співвідноситься з результатами впровадження даного проекту і представляється собою сукупність матеріального і морального стимулювання.

Після створення нової системи стимулів можливо або збереження учасників проекту в штаті підприємства (при цьому їх робота може носити сезонний характер), або їх вивільнення (при цьому учасники проекту організовують навчання оперативних керуючих прийомам роботи з новою системою мотивації).

1.2.1.66 Оцінюючи економічну ефективність впровадження розробленої системи оплати праці, відзначимо, що основний економічний показник, на який впливає нова система мотивації праці - це продуктивність персоналу протягом цільного виробничого процесу. Зростання продуктивності праці, додаткової зайнятості працівників в періоди збільшення ємності попиту при існуючому технологічному процесі дозволить збільшити обсяги виробництва і збуту продукції. Основні витрати на проектовану систему матеріального стимулювання полягатимуть в відрахуванні відсотка від суми приросту виручки підприємства на формування змінної частини оплати праці за системою участі працівників у прибутку підприємства. Планований відсоток відрахувань, заснований на підставі даних обліку підприємства дорівнює 4,68% від приросту обсягу реалізованої продукції, що складе при нормативному рівні рентабельності виробничої діяльності 30% від приросту прибутку підприємства. Відповідно, 70% досягнутого приросту виручки підприємства складуть економічну вигоду від впровадження нової системи оплати праці ВАТ "Жировій комбінат", тобто забезпечать приріст чистого прибутку підприємства.

1.2.1.67 Реалізація запропонованої програми при досягненні приросту обсягу збуту на 3% від рівня 2002 року дасть змогу збільшити загальний фонд оплати праці ВАТ "Жировій комбінат" в 3 рази, отримавши при цьому приріст валового прибутку в розмірі 18 млн. Руб. (21% від рівня 2002 года) (табл. 10).

Таблиця 10

1.2.1.68.1.1.1 Прогноз ефективності ведення системи участі працівників у прибутку на ВАТ "Жировій комбінат"

 показники  План, тис. Руб.  Відсоток від рівня 2002 року
 Планований приріст обсягів збуту в результаті зростання обсягів виробництва
 Норматив відрахувань по системі участі співробітників в прибутку,% від виручки  4,684 -
 Приріст фонду оплати праці за рахунок сформованого преміального фонду -
 Загальний фонд оплати праці  2,95
 Плановий рівень рентабельності  15,61
 Приріст обсягів валового прибутку  18201,12  21,0

1.2.1.68.1.1.1.1.1 Джерело: Складено автором на основі даних ВАТ "Жировій комбінат"

Для досягнення запропонованою системою матеріального стимулювання потрібного ступеня ефективності необхідно доповнити економічну систему стимулювання адекватними соціально-психологічними заходами стимулювання.

1.2.1.70

1.2.1.71
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ |  Вступ |  Теоретичні аспекти системи управління персоналом на підприємстві |  Елементи і методи управління персоналом |  Роль і значення мотивації персоналу |  Методи стимулювання персоналу |  Теоретичні основи стимулювання персоналу |  Система створення мотиваційно-стимулюючих умов праці |  Причини несумлінного (кримінального) відношення персоналу до майна і фінансів фірми |  Висновки до розділу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати