Головна

При розподілі преміального фонду і встановлення додаткових стимулюючих надбавок необхідно особливу увагу приділяти системі соціальних виплат.

  1.  A. Для остаточного висновку необхідно застосувати критерій Стьюдента.
  2.  A. Коли необхідно розрахувати ймовірність одночасної появи декількох залежних подій.
  3.  A. Розділ біомеханіки, в якому досліджується рух крові по судинній системі.
  4.  ArcView GIS. Загальні відомості про систему
  5.  D. Міра невизначеності в системі
  6.  Hарушеніе умови очікування додаткових ресурсів
  7.  II. Звернення до обчислювальної системи в графічній формі

1.2.1.42 Проведені дослідження показують, що роль соціальних пільг і виплат як частини сукупного доходу працівників в останні роки помітно зростає[37]. Фахівці відзначають, що пільги і виплати перестали носити тимчасовий, додатковий характер. Вони перетворилися в життєву потребу не тільки самих працівників, але і їх сімей. Спектр жодних зобов'язань щодо, досить широкий:

· Оплачені святкові дні;

· Оплачені відпустки;

· Оплачені дні тимчасової непрацездатності;

· Оплачений час перерви на відпочинок;

· Оплачений час на обід;

· Медичне страхування на підприємстві;

· Додаткове пенсійне страхування на підприємстві;

· Страхування від нещасних випадків;

· Страхування по тривалої непрацездатності;

· Надання безкоштовних стоянок для автомобілів;

· Страхування туристів від нещасних випадків;

· Допомога в підвищенні освіти, профпідготовки та перепідготовки;

· Участь в розподілі прибутків;

· Купівля працівниками акцій;

· Надання в користування працівників об'єктів відпочинку і розваг;

· Надання допомоги в переїзді на нове місце роботи.

Розвиваючи систему соціальних пільг і виплат під тиском працівників і профспілок, підприємці стурбовані зростанням витрат на робочу силу в цілому, а також частини їх, пов'язаної з наданням цих пільг. Тривога за зростаючі витрати і об'єктивна необхідність їх контролю призвели до появи нового різновиду соціальних пільг і виплат, які отримали назву гнучких пільг (або гнучких планів з пільг та виплат). Суть їх полягає в тому, що більш широкий набір пільг і виплат дозволяє працівникам вибирати в кожен конкретний момент ті з них, які їх більше влаштовують, пристосовуючи тим самим пільги під поточні потреби працівників. Такий підхід влаштовує обидві сторони - і підприємця, і працівника.

1.2.1.44 Великою популярністю користуються сьогодні банки відпусток, які об'єднують оплачені дні відпусток, лікарняні дні і т.п. Коли працівникові потрібно додатково взяти будь-який день (або кілька днів) для своїх потреб, він може користуватися запасом днів із банку відпусток, "викупити" якесь їх число в рахунок майбутніх відпускних або взяти в обмін на інші пільги.

Пільги і виплати соціального плану не фігурують безпосередньо в платіжних відомостях, але істотно впливають на рівень доходів працівників. Вони не тільки служать соціальним захистом трудящих, але і дозволяють фірмам залучати і закріплювати кваліфікованих працівників, сприяють розвитку духу лояльності до фірми.

1.2.1.46 У діючій системі матеріального і соціально-психологічного стимулювання ВАТ "Жировій комбінат" основний акцент робиться на оплачені відпустки; оплачені дні тимчасової непрацездатності.

Загальний список соціальних виплат підприємству слід обговорити з участю працівників (анкетування, збори колективу). Можливо закріплення за окремими структурними підрозділами різних видів соціальних виплат.

1.2.1.48 Додатковими соціально-економічними виплатами і гарантіями зараз на ВАТ "Жировій комбінат" можуть стати: оплачені святкові дні; оплачений час на обід; медичне страхування на підприємстві; додаткове пенсійне страхування на підприємстві; страхування від нещасних випадків; надання безкоштовних стоянок для автомобілів; допомога в підвищенні освіти, профпідготовки та перепідготовки; покупка працівниками акцій.

1.2.1.49 Об'єднуючи всі запропоновані і вже існуючі на підприємстві економічні заходи стимулювання ми можемо навести такий перелік форм отримання економічного доходу працівниками, покликаними стимулювати їх трудову діяльність:

1.2.1.50 1. Заробітна плата (основна заробітна плата і додаткова: премії і надбавки).
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ |  Вступ |  Теоретичні аспекти системи управління персоналом на підприємстві |  Елементи і методи управління персоналом |  Роль і значення мотивації персоналу |  Методи стимулювання персоналу |  Теоретичні основи стимулювання персоналу |  Система створення мотиваційно-стимулюючих умов праці |  Причини несумлінного (кримінального) відношення персоналу до майна і фінансів фірми |  Висновки до розділу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати