Головна

Введення 10 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Доплата за роботу в святкові дні планується в розмірі 2,2% від відрядного заробітку сдельщика (Зсд) Або від тарифної ставки почасових (Тміс):

Дпр= Зсд * 0,022 = (Т ВУТміс+ Приробіток) * 0,022.

або

Дпр= Тміс * 0,022.

Премія встановлюється у відсотках від відрядного заробітку, тарифної ставки або окладу (в залежності від системи оплати праці) з урахуванням доплат за роботу в нічний час, святкові дні і клас кваліфікації:

Ппр= (Тміс+ Дночн+ Дпр) * П%,

або Ппр= (Зсд+ Дночн+ Дпр + Дклас ) * П%,

де П% - відсоток премії.

При розрахунку середньомісячної зарплати повинні бути враховані наступні доплати і премії:

1. Доплата за роботу в святкові дні в розмірі 2,2% від тарифної ставки або відрядного заробітку;

2. Доплата за роботу в нічний час 11,78%;

3. Надбавка за клас кваліфікації: машиністу 20% за право управляти локомотивом; помічнику машиніста -10% від місячної тарифної ставки кожного;

4. Виплата винагороди за вислугу років - 15% від місячної тарифної ставки;

5. Премія по фонду заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата робітників локомотивних бригад визначається за видами руху і за статтями номенклатури витрат 3101 і 3312.

Праця робітників локомотивних бригад оплачується в вантажному і маневровому русі по відрядно-преміальною системою. Відрядний приробіток плануються, виходячи з перевиконання норми на 5% у вантажному і маневровому русі.

На маневрових тепловозах при роботі в одну особу тарифні ставки збільшуються на 50%. У вантажному русі премія приймається в розмірі 30% від відрядного заробітку. На маневрах - премія 25% від відрядного заробітку. Надбавки машиністам і помічникам за клас кваліфікації приймається відповідно 20% і 10% тарифної ставки почасового, машиністу тепловоза - 15%.


Таблиця 10

Розрахунок середньомісячної заробітної плати

 професія  Чисельність явочна, чол.  Годинна тарифна ставка, р.  Місячна тарифна ставка, р.  відрядний приробіток  відрядний заробіток  Доплата за роботу в святкові дні  Доплата за роботу в нічний час  Доплата за клас кваліфікації  премія  Винагороди за вислугу років  Середньомісячна заробітна плата, р.  ФОП за рік, тис. Р.
 вантажний рух
 машиніст                        
 помічник машиніста                        
 маневрова робота
 машиніст                        
 РАЗОМ ? ?
 Технічне обслуговування та ремонт локомотивів
 електровози
 екіпірування    50% нут                    
   50% вут                    
 ТО                        
 ТР                        
 ТРС                        
 СР                        
 РАЗОМ ?                      
 тепловози
 ...                        
 РАЗОМ ?                     ?
 ВСЬОГО ?                     ?
                           

Статті 3116 і 3304. Екіпірування електровозів і тепловозів.

Оплата праці робітників по екіпіровці - почасово-преміальна. Середній розряд робіт - 4. Приймаємо, що 50% робітників оплачується за ставками на роботах з нормальними умовами праці і працю 50% - за ставками на роботах з шкідливими умовами праці - 8%. Премія за високу якість екіпіровки - 20%.

Статті 6110, 6309, 6310. Ремонт і технічне обслуговування електровозів і тепловозів. Розподіл робочих по групах на кожному виді ремонту здійснюється за даними табл. 8.

Праця робітників, зайнятих на ремонті локомотивів, оплачується за відрядно-преміальною системою. Підсобні робітники: почасово-преміальна система оплати праці. Нормальні умови праці: розмір премії визначається видом ремонту, конкретною групою робітників, зайнятих на ремонті.

Премія планується наступним чином.

Слюсарі комплексних бригад і спеціалізованих відділень, зайняті на ремонтах СР, ТРС, ТР і ТО3, преміюються у розмірі 60% від відрядного заробітку.

Робочі заготівельних відділень за виконання встановлених завдань в строк преміюються у розмірі 50% від відрядного заробітку, підсобні робітники - 50% від тарифної ставки.

Розрахунки проводити в таблиці аналогічно розрахункам середньомісячної заробітної плати робітників локомотивних бригад (див. Табл.10).

Після визначення фонду оплати праці прямих статей номенклатури витрат визначають ФОП накладних статей номенклатури витрат.

У контингент локомотивного депо включається оперативно-виробничий і цехової персонал, який не належить до апарату управління, а також апарат управління цехів і підприємства і працівники з числа оперативно-виробничого персоналу, фонд оплати праці яких включається до витрат на утримання апарату управління.

Стаття 757 Витрати з оплати праці виробничого персоналу за опрацьованим час. Вона передбачає витрати на оплату праці відповідно до чинного законодавства чергових (щорічних) та додаткових відпусток, пільгових годин підлітків, перерв у роботі матерів для годування дитини, часу, пов'язаного з проходженням медичних оглядів, виконанням державних обов'язків та ін., Основна заробітна плата яких планується за статтями основних витрат. За статтею 757 планується також оплата праці за опрацьованим час працівників, основна заробітна плата яких відображена за статтями основних загальних галузей господарства (ст. 768, 765, 778). Чисельність працівників депо, планована за даними статтями, і їх місячна тарифна ставка приймається по табл.11. Величина додаткової заробітної плати по ст.757 визначається в розмірі 10% від річного фонду оплати праці основних робітників:

ДЗП = ФЗПя в * Дозам,

де Кзам = 0,1

ДЗП = 48564410,41 * 0.1 = 4856441,041.

Стаття 768 Обслуговування та поточний ремонт виробничих будівель, споруд та інвентарю. Визначають кількість працівників, зайнятих прибиранням, опаленням, освітленням будівель і цехів, а також робітників, зайнятих на ремонті будівель, споруд та інвентарю виробничого призначення. Сюди входять муляри, штукатури, столяри, малярі, підсобні робітники.

Стаття 765 Утримання та експлуатація обладнання планують кількість працівників за змістом в справності і ремонту механізмів, устаткування, верстатів та інструменту (слюсарі -ремонтнікі, ковалі, токарі, газоелектрозварники, фрезерувальники, електромонтери та ін.).

Стаття 778 Зміст внутрішнього транспорту, крім автомобільного визначають штат працівників, які обслуговують транспортні засоби цеху, в тому числі електрокари, автонавантажувачі (водії дрезин, електрокарщікі, вантажники, бригадир).

Стаття 785 Утримання персоналу, який не належить до апарату управління. Планують оперативно-виробничий персонал (інженер-технолог, оператор, комірник, лаборант хімічного аналізу).

Стаття 830 Витрати з оплати праці працівників апарату управління. Планують апарат управління в цехах, штат майстрів; і безпосередньо апарат управління депо (начальник депо, заст. начальника депо, начальник технічного відділу, інженери, бухгалтерія, економісти, начальник і інспектор відділу кадрів та ін.).

Розрахувавши по кожній статті контингент працюючих і середньомісячну заробітну плату, визначається річний фонд оплати праці по кожній статті витрат і в цілому по підприємству.

Всі показники плану з праці повинні бути приведені в табл.11.

Таблиця 11

2.3. ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Розробка плану з праці передбачає визначення показника продуктивності праці. Продуктивність праці локомотивного депо розраховується за трьома напрямками:

- По експлуатаційної діяльності;

- По ремонтній діяльності;

- В цілому по депо.

Чисельність працівників по експлуатаційної Чекспл і ремонтної діяльності Чрем приймається з плану по праці. Що залишився контингент распредляется пропорційно ФОП основних робітників.

Продуктивність праці по експлуатаційної діяльності локомотивного депо, т • км брутто / чол визначається:

,

.

Продуктивність праці по ремонтної діяльності розраховується як відношення числа наведених ремонтів до чисельності контингенту, зайнятого на ремонтних роботах, привед. Рем. / Чол .:

,

,

де  - Коефіцієнт приведення, визначається за співвідношенням трудоемкостей відповідних видів ремонтів до трудомісткості ремонту ТР:

,

де Тi- Трудомісткість відповідного виду ремонтів електровоза.

Продуктивність праці в цілому по депо, ткм брутто / чол .:

.

 

ПЛАНУВАННЯ експлуатаційних витрат

План експлуатаційних витрат депо визначає загальну величину грошових коштів, необхідних для виконання завдань виробничої програми на майбутній рік.

Планування експлуатаційних витрат здійснюється за основними видами робіт (за статтями номенклатури витрат) і за основними елементами витрат: заробітна плата, матеріали, паливо, електроенергія, амортизація, інші витрати.

3.1. ОСНОВНІ ВИТРАТИ

До основних витрат локомотивного депо відносяться витрати, безпосередньо пов'язані з основною діяльністю локомотивного депо (витрати на обслуговування, ремонт локомотивів і т. Д.).

Витрати на заробітну плату робітників локомотивних бригад, паливо та електроенергію на тягу поїздів плануються на обсяг роботи в межах ділянок обслуговування локомотивними бригадами, А витрати з технічного обслуговування і ремонту локомотивів, по екіпіровці, амортизації локомотивного парку та інші витрати - на загальний пробіг локомотивів в межах ділянок їх обігу.

Стаття 3101. Витрати на заробітну плату локомотивних бригад. Приймаються в межах плану з праці.

Відрахування на соціальне страхування. Розраховуються в розмірі 35,6% від фонду заробітної плати за всіма статтями витрат.

Витрати на матеріали. Витрата мастильних і обтиральних матеріалів ?Ем, Тис. Р., на експлуатацію локомотивів планується на весь загальний пробіг в межах ділянки обігу локомотивів за нормами Ум на 1000 локомотиво -км:

Ем = ,

Ем = 2102400 * 2 * 27/1000 = 113529.6 тис. Крб

де вматер - Норма витрат на мастильні матеріали, приймається 27 рублів на 1000 локомотиво-км для електровозів і тепловозів. Норма витрат на оптірочние матеріали приймається 25 рублів.

Витрати на електроенергію: на тягу поїздів розраховуються в залежності від виконаних тонно-кілометрів брутто, ціни 1кВт години і від норми витрати електроенергії:

Эел= aРLбр  * Цел * Нел/ 104,

де Цел- Ціна 1 кВт • год електроенергії;

Нел- Норма витрати електроенергії на 100000т • км брутто.

Эел= 5256000000 * 0.65 * 180/10000 = 61495200 р

Стаття 3104. Екіпірування електровозів.

Крім ФОП за цією статтею плануються витрати на матеріали.

Витрата матеріалів по екіпіровці локомотивів планується за нормами на 1000 локомотиво-км загального пробігу в межах ділянок їх обігу: для електровозів 38 рублів.

Вм = .

Вм =

Витрати на пісок. Для електровозів розраховуються за нормами витрат в залежності від обсягу виконаної роботи. Норма витрати піску локомотивом ВЛ 80 з приймається із завдання.

Эгрпес= Нгрпес * Цпес * aPLбр/ 106.

Эгрпес= 0.2 * 1300 * 5256000000/1000000 = 1366560р

Витрата піску для маневрових тепловозів - 0,07 м3 на добу на локомотив:

Эгрпес= Нманпес * Цпес * Мман * 365.

Эгрпес= 0.07 * 1300 * 20 * 365 = 664300

Витрати на пісок складаються з витратами на матеріали по екіпіровці.

Рзаг= 664300 + 1366560 + 79891,2 = 2110751,2 р

Стаття 6102. Крім ФОП, за цією статтею плануються витрати на матеріали, електроенергію на ремонт і технічне обслуговування електровозів.

Витрата матеріалів на технічне обслуговування і ремонт локомотивів планується, виходячи з річної програми ремонту і нормам на одиницю ремонту, наведеним в табл. 6.

 Вид і серія локомотивів  Вид технічного обслуговування і ремонту
 ТО  ТР  ТРС  СР
 ВЛ-80ТЕМ2

Витрати на ремонт.

Рремл= 800 * 150 + 10 * 4000 + 7 * 7000 = 209000 р.

Стаття 3303. Робота тепловозів на маневрах. Крім ФОП, за цією статтею плануються витрати на матеріали, паливо.

Витрата на мастильні і обтиральні матеріали на експлуатацію тепловозів планується за нормами на 1000 локомотиво-км загального пробігу в межах ділянок їх обігу aМS ?заг за нормами Ум на 1000 локомотиво-км:

Ем= AМS ?заг * Вм/ 1000.

Ем= 1722800 * 27/1000 = 46515.6

Витрати на паливо для маневрової роботи тепловозів:

Етман= AМТ ?заг * Вт  * Цт / 1000.

Етман= 175200 * 26 * 1850/1000 = 8427120 р

Стаття 3304. Витрата матеріалів по екіпіровці тепловозів планується за нормами на 1000 локомотиво-км загального пробігу в межах ділянок їх обігу. Норма - 42 рубля.

Вт = .

Стаття 6301. Крім ФОП за цією статтею плануються витрати на матеріали, електроенергію на ремонт і технічне обслуговування тепловозів.

Рремл= 120 * 232 + 50 * 600 + 5 * 2000 + 5 * 4000 = 87840

Стаття 3105 і 3317.За цими статтями плануються тільки амортизаційні відрахування (табл.9).

3.2. ОСНОВНІ ВИТРАТИ ЗАГАЛЬНІ, ДЛЯ ВСІХ ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСТВА

Стаття 757. Витрати з оплати праці виробничого персоналу за опрацьованим час.

Витрати на соціальне страхування приймаються в розмірі 36,5% від загального фонду заробітної плати виробничих робітників, включаючи додаткову заробітну плату, т. Е (ФЗПосн+ ДЗП) * 0,365.

Рстрах= (43829909,9 + 5691913.92) * 0.365 = 18075465,69 р

Стаття 771. Амортизація виробничих основних засобів.

За цією статтею плануються амортизаційні відрахування від вартості основних засобів, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі, крім відрахувань по локомотивному парку (враховуються за статтями основних витрат).

Планову суму амортизаційних відрахувань розраховують, виходячи з вартості основних виробничих фондів і норм амортизації за формулою

Эам = Доосн * Q / 100,

Эам= 2828000 * 0.04 = 113120

де Косн - Первісна вартість основних виробничих фондів;

Q - норма амортизаційних відрахувань на відновлення основних виробничих фондів (Q = 4%).

Розрахунок вартості основних фондів ведеться у формі табл. 12

Статья768. Обслуговування та поточний ремонт виробничих будівель, споруд та інвентарю.

Ця стаття включає витрати на заробітну плату працівників, зайнятих прибиранням і опаленням виробничих приміщень; матеріали на утримання приміщень у чистоті; паливо на опалення приміщень; освітлювальну електроенергію та інші.

Таблиця 12

Розрахунок вартості основних фондів і амортизаційних відрахувань

 Наіменованіефондов  Кількість  Ціна  Сума, млн. Р.  Норма амортизації,%  Амортіз.отчісл., Млн. Р.  №статей
 Осн. Фонди депо (без локомотивів)  ---  2828 тис. Р.  ---  
 Локомотивний парк: -електровози (ВЛ80) -тепловози (ЧМЕ3)    920000 р.530000 р.  20.2410.6  9,26,5  1.862080.689 -
 Разом з локомотивів    30.84    2.55108 -
 Всього по депо      30.84    2.55108 -

Витрати на матеріали беруться з розрахунку 75 р. на 100 кв. м площі приміщень депо на рік; вартість матеріалів на поточний ремонт виробничих будівель і споруд в розмірі 0,2-0,4% від вартості будівель і споруд.

матеріали:

де Fтч- Площа приміщень депо.

Середня площа виробничих приміщень складає 10000-14000 м2.

Вартість палива розраховується за формулою

де Сп- ціна 1 т пара (45,5 р.);

Q т - питома витрата тепла на 1 куб. м будівлі (30-40 кКал / ч);

V зд- Обсяг будівлі депо, 90000 - 125000 м3;

Твід - кількість годин опалювального сезону (3980 год);

I - теплота випаровування (540 кКал / кг).

Вартість освітлювальної електроенергії розраховується за формулою

Эосв = Сэ * Тосв * Росв * Fтч * До,

де Сэ- Ціна 1 кВт • год електроенергії на освітлення (6 коп);

Тосв- Річний освітлювальний період (2400 год);

Росв- Витрата електроенергії на освітлення 1 кв. М будівлі (0,011 кВт / кв. М);

Fтч- Площа приміщень депо;

К-коефіцієнт попиту (0,8).

Эосв = 0.64 * 2400 * 0.011 * 12000 * 0.8 = 162201.60

Рзаг= 9000 + 140847.78 + 162201.60 = 312049.38 руб.

Статья761. Техніка безпеки, виробнича санітарія і охорона праці. За цією статтею враховуються витрати на утримання душів на виробництві, вартість мила, що видається робітникам і службовцям, витрати на огорожу машин, вентиляцію та ін.

Визначаються витрати на мило, виходячи з кількості працівників, ціни 1 кг мила (11,5 р.); середньої норми видачі 2,4 кг в рік на одного спискового працівника:

Эмило = 2,4 кг * Чсп * 11,5 р.

Эмило = 2,4 кг * 446 * 11,5 * 12 = 147715,2р

Стаття 758. Знижка з вартості форменого одягу. Працівникам локомотивного депо видається формений одяг за ціною зі знижкою, яка відшкодовується локомотивних депо. Ця сума планується за цією статтею і відноситься до елементу витрат «Заробітна плата».

У курсової роботі частка контингенту, який отримує формений одяг зі знижкою, дорівнює 35%, локомотивне депо оплачує 40% від ціни форменого одягу; середньорічна ціна форменого одягу депо становить 65 р. / чол.

Рф. Про= 263 * 65 * (0.35 * 0.6 + 0.65 * 1) = 14701,7р

Стаття 765. Утримання та експлуатація обладнання.

Крім фонду заробітної плати, планується вартість матеріалів, паливно-енергетичні ресурси та інші витрати. Витрати за цими елементами витрат приймемо в% від фонду заробітної плати: 3% на матеріали; 1% на паливо; 5% на електроенергію; 10% на інші витрати.

Рмат= ФЗП * 0.03 = 5256000 * 0.03 = 157680млнр

Рпалив= 5256000 * 0.01 = 52560млнр

Релен= 5256000 * 0.05 = 2628000млнр

Рпр= 5256000 * 0.1 = 525600млнр

Стаття 776. Зміст внутрішнього транспорту.

Витрати плануються, виходячи з нормативів на 1 машину в рік. Приймається число машин в депо рівним 7.

Матеріали: 6250 р. * 7 а / м.

Паливо: 17512 р. * 7 а / м.

Інші: 180 р. * 7 а / м.

Рматер= 6250 * 7 = 43750 руб.

Рпалив= 17512 * 7 = 122584 руб.

Рін= 180 * 7 = 1260 руб.

Рзаг= 43750 + 122584 + 1260 = 167594 руб.

3.3. ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКІ ВИТРАТИ

Стаття 785. Утримання персоналу, який не належить до апарату управління.

Величина цієї статті береться з плану по праці.

Стаття 788. Обслуговування та поточний ремонт будівель, споруд та інвентарю загальногосподарського призначення.

За цією статтею плануються витрати на матеріали з розрахунку 10% від витрат по статті 795.

Р матII= 2828000 * 0.1 = 282800 руб.

Стаття 790. Амортизація основних засобів загальногосподарського призначення приймається в розмірі 3-4% від ст.768.

Рзаг. Госп. наз= 312049.38 * 0.035 = 10921.73

Статья797. Винахідництво і раціоналізація.

На роботи по раціоналізації та автоматизації депо складається кошторис витрат. Ці витрати враховуються по елементу витрат «Інші», приймемо 50 руб. в рік на одного працівника депо.

Рвинахідн.= 50 * 263 = 13150 руб.

Стаття 798. Підготовка кадрів.

На роботи з підготовки кадрів складається кошторис витрат відповідно до потреб підприємства; приймемо ці витрати з розрахунку на рік на одного працюючого - 1050 р.

В тому числі:

фонд заробітної плати 80%;

інші витрати 20%.

Рпідготовка= 1050 * 263 = 276150 руб.

ФЗПпідготовка= 0.8 * Рпідготовка= 220920 руб.

ПрочіеРпідготовка= 55230 руб.

Стаття 800. Обслуговування трудящих.

Витрати на утримання гуртожитків, їдалень, буфетів і т. Д. приймемо орієнтовно з розрахунку 1200 р. в рік на одного працівника:

У тому числі за елементами витрат:

на паливо 3%;

на електроенергію 25%;

на інші витрати 72%.

Робслуг.= 1200 * 263 = 315600 руб.

Робслуг. топл= Робслуг. * 0.03 = 315600 * 0.03 = 9468 руб.

Робслуг. Елен= Робслуг * 0.25 = 315600 * 0.25 = 789000 руб.

Робслуг. ін= Робслуг. * 0.72 = 315600 * 0.72 = 227232 руб.

Стаття 830. Витрати з оплати праці працівників апарату управління.

Витрати беруться з плану по праці.

Відрахування на соціальні потреби визначаємо в розмірі 36% від фонду заробітної плати працівників, врахованих за статтями 800, 830.

За ст.800. Відрахування становлять 315600 * 0.36 = 113616 руб.

Стаття 831. Відрядження працівників апарату управління.

Витрати на ці цілі становлять 250-300 тис. Р. в рік по елементу витрат «Інші».

Стаття 833. Інші витрати на утримання апарату управління.

За елементу «Матеріали» плануються матеріали для прибирання, опалення, освітлення та ремонту будівель і приміщень, зайнятих апаратом управління, і інші аминистративно-управленіческіе витрати в розмірі 70-100 рублів на одного працівника управління.

Рна утримуючі.= 85 * 25 = 2125 руб.

За елементу «Інші витрати» плануються поштові, телеграфні, канцелярські та інші витрати в розмірі 50 р. на одного управлінського працівника.

Рканцелярія= 50 * 25 = 750 руб.

Всі розрахунки плану експлуатаційних витрат повинні бути занесені в табл. 13.

 
 Введення 1 сторінка |  Введення 2 сторінка |  Введення 3 сторінка |  Введення 4 сторінка |  Введення 5 сторінка |  Введення 6 сторінка |  Введення 7 сторінка |  Введення 8 сторінка |  бібліографічний список |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати