Головна

Введення 9 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

4. Коефіцієнт умовного пробігу локомотивів до пробігу на чолі поїздів - 0,03.

5. Середня швидкість виконання маневрової роботи - 8 км / год, час роботи маневрового тепловоза протягом доби - 23,5 години. Експлуатований парк маневрових локомотивів - 20 одиниць.

6. Вихідні показники, обрані відповідно до шифром залікової книжки студента, представлені в табл. 1.

7. Дорожні норми міжремонтних періодів локомотивів приймаються, відповідно до табл. 2.


Таблиця 1

Початкові дані

 показники  Варіант (передостання цифра шифру)  Едініцізмеренія  Варіанти (остання цифра шифру залікової книжки)
 Довжина ділянок обслуговування локомотивних бригад  1,4,7,02,5,83,6,9  км
 Маса поїзда, брутто  1,5,7,0,93,4,6,2,8 т
 Розміри руху вантажних поїздів  1,2,3,4,56,7,8,9,0  пар
 Дільнична швидкість руху вантажних поїздів  1,3,5,7,92,4,6,8,0  Км / год
 Технічна швидкість руху вантажних поїздів  всі варіанти  Км / год
 Норми витрати електроенергії на вимірювач 10000 т • км брутто для вантажного руху  1,4,6,7,92,3,5,8,0  до • Втч    

Норми міжремонтних періодів

 Вид і серіялокомотіва  Види ремонту і технічного обслуговування
 Технічне обслуговування  Текущіеремонти  середній ремонт  Капітальний ремонт
 ТО-2,  ТО-3  ТР  ТРС  ТР-1  ТР-3  СР  КР
 ВЛ80с  72 ч -  тис. км  250 тис. Км      500 тис. Км  тис. км
 ТЕМ2  144 ч  діб      4 міс.  24 міс.    

8. Норми простою локомотивів на відповідному виді ремонту приймаються за даними табл. 3.

Таблиця 3

Норми простою локомотивів на технічному обслуговуванні,

поточному та середньому ремонтах

 Вид і серія локомотивів  Види ремонту і технічного обслуговування
 СРсут.  ТР ч  ТРСсут.  ТО-3 ч  ТО-4 ч
 поїзні електровозиТепловози  7,5  17,5  2,5    9,67,2

9. Норми витрат праці на одиницю поточного ремонту та технічного обслуговування наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Трудомісткість технічного обслуговування і ремонту локомотивів, чол-год

 Вид і серіялокомотіва  Види ремонту і технічного обслуговування
 ТР  ТРС  СР  ТО
 ВЛ80 СТЕМ 2  550-600160-175  4000-44001050-1750  6250-68501750-1900  100-12050-70

10. Норми питомої витрати електроенергії і дизельного палива:

· На 1 локомотиво-годину маневрової роботи 26 кг;

· На 100 локомотиво-км одиночного проходження 180 кВт • год;

10. Ціна 1 кВт • год електроенергії для тяги поїздів 0,65 р .; ціна тонни умовного палива умовного палива - 1850 р. / т.

11. Середні добові норми витрат піску локомотивом ВЛ 80 с при його русі по двоколійних ділянках шляху, м3 на 1 млн. т • км брутто наведені в табл.5.

Таблица5

Норми витрати піску

 Тип профілю колії  Маса поїзда, т
 4000-4500  5000-5500  і вище
 Равністий  0,21  0,21  0,2  0,19  0,18
 горбистий  0,24  0,22  0,21  0,2  0,19

Витрата піску для маневрових тепловозів -0,07 м3 на добу на локомотив. Ціна 1 м3 піску - 1300 рублів.

12. Норми витрати матеріалів (крім мастильних), запасних частин на ремонт і технічне обслуговування електровозів і тепловозів приймаємо по табл. 6.

Таблиця 6

Витрата матеріалів і запасних частин на технічне обслуговування

і ремонт електровозів і тепловозів, р. / од. ремонту

 Вид і серія локомотивів  Вид технічного обслуговування і ремонту
 ТО  ТР  ТРС  СР
 ВЛ-80ТЕМ2

Ціна електроенергії для виробничих цілей 64 коп.

13. Середньорічна вартість виробничих і службових будівель електровозного депо 12 млн. Р.

14. Норми амортизаційних відрахувань за видами основних засобів на повне відновлення складають,%:

- Будівлі -2,6;

- Обладнання - 12,8;

- Електровози -9,2;

- Тепловози - 6,5.

15. Місячна тарифна ставка робітника 1-ого розряду - 2000 рублів.

16. Годинні тарифні ставки для робітників локомотивних бригад приймаємо по табл. 7.

Таблиця 7

Годинні тарифні ставки для робітників локомотивних бригад

 Найменування робіт  машиністи локомотивів  помічники машиністів
 З пасажирськими поїздами, наступними по ділянці обслуговування бригад зі середньотехнічну швидкістю, км / чСвише 100до 100С приміськими поездаміСо наскрізними, дільничними та сборниміМаневровая  4,123,343,343,342,77  3,092,512,512,512,08

17. Розподіл по групах робіт робітників, зайнятих на технічному обслуговуванні та ремонті локомотивів в%, представлено в таблиці 8

Таблиця 8

 роботи  тепловози  електровози
 ТО3  ТР  ТРС  СР  ТР  ТРС  СР
 Слюсарні, виконувані комплексними і спеціалізованими бригадами - 6 разрядСлесарние в заготівельному відділенні - 4р.Подсобние -2р.  3,0  3,0  3,0  2,0  3,0  3,0  2,0
                 

Таблиця 9

Галузева єдина тарифна сітка з оплати праці працівників, зайнятих в основний діяльності залізниць

 розряди  1-й  2-й  3-й  4-й  5-й  6-й  7-й  8-й  9-й  10й  11й  12й  13й  14й  15й  16й  17й  18й
                                     
 робочі  1,0  1,23  1,44  1,62  1,76  1,9  2,14  2,38  2,64  2,93                
 Робітники, пов'язані з рухом поїздів, ремонтом рухомого складу і технічних засобів  1,1  1,36  1,59  1,78  1,94  2,1  2,36  2,63  2,92  3,24                
 Службовці - технічні виконавці    1,32  1,54  1,76  1,98  2,21  2,48  2,76                    
 фахівці:                                    
 підприємств      1,61  1,82  2,06  2,33  2,64  2,99  3,36  3,82  4,3  4,87  5,41          
 Відділень ж / д        1,91  2,16  2,45  2,77  3,14  3,53  4,01  4,52  5,11  5,68  6,3        
 Управлінь ж / д        2,0  2,27  2,57  2,91  3,3  3,71  4,21  4,75  5,37  5,6  6,62        
 керівники:                                    
 підприємств            2,72  3,07  3,46  3,9  4,42  4,99  5,64  6,26  6,95  7,71  8,17    
 Відділень ж / д              3,21  3,63  4,1  4,64  5,42  5,92  6,57  7,3  8,1  8,58  9,09  9,59
 Управлінь ж / д              3,37  3,81  4,31  4,87  5,5  6,22  6,9  7,66  8,5  9,01  9,55  10,1

ПЛАНУВАННЯ ОБ'ЄМНИХ І ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

1.1. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ РОБОТИ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

Об'ємні показники роботи депо в межах ділянки обігу локомотивів визначаються за двома видами діяльності: експлуатаційної та ремонтної.

Експлуатаційна діяльність локомотивного депо визначається наступними показниками обсягу роботи.

У вантажному русі обсяг роботи в тонно-кілометрах брутто в межах ділянок обслуговування локомотивними бригадами

aPLбр = Nд 2l учQбр 365,

де Nд - Розміри руху в парах вантажних поїздів на добу;

l уч - Довжина ділянки обслуговування локомотивних бригад, км;

Qбр - Маса поїзда брутто, т.

aPLбр= 16 ? 2 ? 150 ? 3000 ? 365

aPLбр= 5256000 тис. Ткм брутто.

Загальний пробіг поїзних локомотивів у вантажному русі складається з лінійного і умовного пробігів:

aMLзаг = aMLлин + aMLум,

aMLлин = aMLгл + aMLдоп,

де aMLгл - Пробіг на чолі поїздів, лок-км;

aMLдоп - Допоміжний пробіг, лок-км.

aMLлин= 1752000 + 262800

aMLлин= 2014800 км

aMLзаг= 2014800 + 87600

aMLзаг= 2102400 км

Допоміжний пробіг локомотивів у вантажному русі розраховується за заданим відсотку від пробігу на чолі поїздів

aMLдоп= 0,15aMLгл.

aMLдоп= 0.15 ? 1752000

aMLдоп= 262800 км

Пробіг локомотивів на чолі поїздів

aMLгл = Nд 2l уч 365.

aMLгл = 16 ? 2 ? 150 ? 365

aMLгл = 1752000 км

Умовний пробіг локомотивів

aMLум = (А лок. од aMLгл ) / 100,

де а лок. од - Відсоток умовного проходження поїзних локомотивів

до пробігу на чолі поїздів, 5%.

aMLум= 0.05 ? 1752000

aMLум= 87600 км

Теловозо-годинник маневрової роботи aMt складаються з тепловозо-годин на маневрах aMtман і тепловозо-годин на екіпіровці aMtек:

aMt = aMtман+ aMtек,

aMtман = Ммек 23,5 ? 365,

де Ммек - Експлуатований парк маневрових тепловозів, 20;

23,5 - корисний час роботи маневрових тепловозів протягом доби, ч.

aMtман= 20 ? 23.5 ? 365

aMtман= 171550 тепловозо-годин на маневрах

aMtек= Ммек0,5 ? 365,

0,5- час простою маневрового локомотива під екіпіровкою, ч;

365 - тривалість планового періоду, дні.

aMtек= 20 ? 0.5 ? 365

aMtек= 3650 тепловозо-годин на екіпіровці

aMt = 171550 + 3650

aMt = 175200 тепловозо-годин маневрової роботи.

Пробіг маневрових тепловозів складається з пробігу під час роботи і умовного (при простої). Умовно 1ч роботи прирівнюється до 5 км пробігу і 1 ч простою - до 1 км пробігу:

aMLман = 5 aMtман+ 1aMtек.

aMLман= 5 ? 171 550 + 3650

aMLман= 861400 км.

Експлуатований парк локомотивів у вантажному русі визначається діленням локомотиво-кілометрів лінійного пробігу на ділянці звернення локомотивів у відповідних видах руху aML ?лин на середньодобовий пробіг локомотива Sл

.

За ремонтної діяльності розраховуються кількість одиниць ремонту і технічного обслуговування на рік.

Розрахунок програми ремонтів електровозів:

aML ?заг= 2 * aMLзаг;

;

Nкр= 2 ел

Nср= 7 ел

NТРС= 8 ел

Nтр= 151 ел

Розрахунок програми ремонту тепловозів:

;

Nср= 5

= ;

= ;

NТРС= 5

;

Nтр= 50

,

Nто-3= 232

де Тi - Міжремонтний період для i-го виду ремонту;

Mм - Маневровий парк, 20 тепловозів.

Інвентарний парк поїзних і маневрових локомотивів складається з експлуатованого парку (поїзних і маневрових) і локомотивів, що знаходяться в ремонті і запасі:

Мпр = Мек + Мрем + М рез.

Парк локомотивів, що знаходяться в резерві, приймається в розмірі 10-15% від експлуатованого парку.

фронт ремонту

,

де aN1- Кількість відповідних видів ремонту (ТР, ТРС, СР);

t1 - Норми простою локомотивів у відповідному виді ремонту, табл. 3.

для електровозів

Мрем= 1

Мрем= 1

Мекс= 21

Мпр= 21 + 1 + 0.15 * 21 = 26

1.2. ПЛАНУВАННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОРИСТАННЯ ЛОКОМОТИВІВ

Якісні показники роботи депо діляться на дві групи: експлуатаційної діяльності та ремонтної діяльності.

Всі показники розраховуються в межах ділянок обігу локомотивів.

Повний оборот локомотива, ч.

,

де Lлок - Довжина ділянки обігу локомотивів, км;

at - сумарний час знаходження локомотива в депо приписки, пунктах обороту і зміни локомотивних бригад, на станційних коліях, 3,5 ч.

Тл= 12.59 год

Середньодобовий пробіг поїзного локомотива, км,

Sлок= 571,88 км

Середньодобова продуктивність поїзного локомотива, тонно-км брутто:

;

.

Деповський відсоток несправних локомотивів розраховується для поїзної і маневрової роботи

ПЛАН ПО ПРАЦІ

Основою для розробки цього розділу є ліміт чисельності працівників і фонд оплати праці, які встановлює для депо служба локомотивного господарства Управління дороги.

Показниками плану по праці є:

- Чисельність по основних виробничих груп;

- Фонд оплати праці працівників;

- Продуктивність праці і середньомісячна заробітна плата одного працівника.

2.1. ПЛАНУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

Явочна чисельність локомотивних бригад визначається за нормами виробітку. Обсяг роботи локомотивів приймається в межах ділянок роботи локомотивних бригад.

Чисельність робітників локомотивних бригад у вантажному русі

,

де aMS лин- Лінійний пробіг поїзних локомотивів за рік на ділянках обслуговування локомотивними бригадами, км;

Sбр - Місячна норма пробігу однієї бригади за місяць, км.

Чя в= 41.71

приймаємо Чя в рівним 42

Облікова чисельність робітників локомотивних бригад у вантажному русі

Чсп = Чя вКзам,

де Кзам- Коефіцієнт заміщення (1,13).

Чсп= 42 ? 1.13

Чсп= 48

Місячна норма пробігу бригади

Sбр = 2LбрКбр,

де 2Lбр - Подвоєна довжина ділянки обслуговування локомотивними бригадами, км;

Кбр - Кількість поїздок бригади на місяць.

Sбр= 2 ? 150 ? 14

Sбр= 4200 км

Кількість поїздок бригади на місяць може бути визначено з наступного виразу:

К = Тміс / Тбр,

К = 168 / 12.59

К = 13.34

К = 14

де Тміс місячного норма робочого часу, 168 ч .;

Тбр - Час обороту бригади, ч.

,

Тбр= 12.59 год

де tдоп. - Час на прийом і здачу локомотива, 3,5ч.

приймаємо Чя вл= 8;

Чя вм= 6.

Чсп= Чя в * Дозам.

Чисельність локомотивних бригад на маневровій роботі визначається, виходячи з кількості локомотивів, що працюють на маневрах, Мм ; норми обслуговування Нбр і змінності роботи Зсм. Приймається, що машиністи тепловозів працюють по одній людині, Нбр= 1:

Чманя в = Мм  * Нбр * Зсм.

При цілодобовій роботі Зсм = 4,2,

Чмансп = Чманя в  * Дозам.

Чманя в= 20 ? 1 ? 4.2 = 84

Чмансп= 84 ? 1.13 = 94.92

Чмансп= 95

Контингент робітників по кожному виду ремонту:

Чя в = N iTi / Фрік;

Чсп = Чя в Кзам,

де Ti - Трудомісткість на одиницю ремонту за серіями локомотивів, чол-годину;

N i- Програма ремонту за серіями локомотивів, од .;

Фрік - Річний фонд робочого часу, 2016 год.

Для електровозів:

ТО: Чя в= 8 чол.

Чсп= 8 ? 1.12 = 9чел

ТР: Чя в= (167 ? 575) / 2016 = 48 чол;

Чсп= 48 ? 1.12 = 54 чол.

ТРС: Чя в= (10 ? 4200) / 2016 = 21 чол;

Чсп= 21 ? 1.12 = 24 чол.

СР: Чя в= (7 ? 6550) / 2016 = 23 чол;

Чсп= 23 ? 1.12 = 26 чол

Для тепловозів:

ТО: Чя в= 6 чол.

Чсп= 6 ? 1.12 = 7чел

ТР: Чя в= (50 ? 167) / 2016 = 4 чол;

Чсп= 4 ? 1,12 = 5 чол.

ТРС: Чя в= (5 ? 1400) / 2016 = 4 чол;

Чсп= 4 ? 1,13 = 5 чол.

СР: Чя в= (5 ? 1875) / 2016 = 5 чол;

Чсп= 5 ? 1,12 = 6 чол.

Контингент працівників по екіпіровці визначається в залежності від категорії депо. Для електровозних депо даний штат може бути прийнятий 4 чол. / Зміна:

Чя в= До ? ? Н ? С,

де К ? = 4 кількість об'єктів обслуговування;

Н норма обслуговування, 1 особа;

С- 4,2 кількість змін.

Чя в= 4.2 ? 4 = 16.8

Чя в= 17

Чсп= Чя в? Кзам.

Чсп= 17 ? 1.12 = 19

Явочна чисельність робітників депо по ремонту локомотивів

Чя взаг = aЧя вм+ aЧя вгр.

Чя взаг= 48 + 21 + 23 + 4 + 4 + 5 = 101

Облікова чисельність робітників депо по ремонту локомотивів приймається

Чспзаг = aЧспм+ aЧспгр.

Чспзаг= 54 + 24 + 26 + 5 + 5 + 6 = 120

2.2. ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Годинна тарифна ставка, робочого i -го розряду (Т iгодина), Розраховується

Т iгодина = 11.09 ? Кi,,

Кi- Тарифний коефіцієнт, робочого i-го розряду, приймаємо за завданням.

Шкідливі умови праці збільшують тарифну ставку від 4-6%, особливо шкідливі умови праці від 6-12%:

 = Тгодина * 168 * 1,08,

де  - Тарифна ставка, яка враховує шкідливі умови праці.

Відрядний заробіток планується в розмірі 10%

сд  = 1,1 * Т ВУТміс,

де сд  - Відрядний заробіток.

Доплата за роботу в нічний час за кожну годину становить 35% від ГТС. Це збільшує місячну тарифну ставку на 11,78%, т. Е.

Дночн= Тміс * 0,1178.
 Введення 1 сторінка |  Введення 2 сторінка |  Введення 3 сторінка |  Введення 4 сторінка |  Введення 5 сторінка |  Введення 6 сторінка |  Введення 7 сторінка |  Калькуляція собівартості |  бібліографічний список |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати