Головна

Основні соціальні інститути. Інститут освіти.

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  F40.1 Соціальні фобії.
  3.  I. ОСНОВНІ Богословська ПОЛОЖЕННЯ
  4.  I. Основні богословські положення
  5.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  6.  I. Основні лінгвістичні джерела.
  7.  I. Основні права громадян

Освіта як соціальний інститут - це система, що охоплює сукупність статусів і ролей, соціальних норм і статусів, соціальних організацій (установ, університетів, академій, інститутів), соціальних спільнот (педагоги і учні), навчальний процес як вид соціокультурної діяльності.

Предметом соціології освіти є вивчення взаємозв'язку і взаємодії соціального інституту освіти з іншими соціальними інститутами і сферами суспільного життя і суспільства в цілому.

Система освіти включає в себе ряд ланок: дошкільне виховання, загальноосвітню школу, професійно-технічна освіта, середня спеціальна освіта, вища освіта, фундаментальну наукову освіту, систему підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, освіта за інтересами. Що стосується дошкільної освіти, то соціологія виходить з того, що основи вихованості людини, його працьовитості, багато інших моральних якостей закладаються ще в ранньому дитинстві. Особливого значення набуває аналіз орієнтованості суспільства на підтримку дошкільних форм освіти, на готовність батьків вдаватися до їхньої допомоги для підготовки дітей до праці і раціональної організації свого суспільного й особистого життя. Для пізнання специфіки цієї форми освіти особливо значимі позиція і ціннісні орієнтації тих людей, які займаються з дітьми - вихователів, нянечок, медичних працівників, а також їх готовності, розуміння і прагнення виконати покладені на них обов'язки і надії.

На відміну від дошкільної освіти та виховання, яке охоплює не кожної дитини, середня загальноосвітня школа орієнтована на підготовку до життя усього без винятку підростаючого покоління. При цьому соціологія освіти націлена на вивчення цінностей загальної освіти, на орієнтири батьків і дітей, на їх реакцію на впровадження нових форм освіти, бо закінчення загальноосвітньої школи виявляється для молодої людини одночасно і моментом вибору майбутнього життєвого шляху, професії, роду занять. Зупиняючись на одному з варіантів, випускник школи тим самим віддає перевагу тому чи іншому виду професійної освіти. Але що рухає їм у виборі траєкторії свого майбутнього життєвого шляху, що впливає на цей вибір і як він змінюється протягом життя - це одна з найважливіших проблем соціології.

Особливе місце займає дослідження професійного освіти - професійно-технічної, середньої спеціальної та вищої професійної. Для соціології освіти важливе знання мотивів учнів і студентів, ефективність навчання, оцінка можливостей працевлаштування випускників та роль освіти в їх майбутньому дорослому житті, відповідність суб'єктивних устремлінь і об'єктивних потреб суспільства.

В системі вищої освіти, за оцінками фахівців, в даний час спостерігаються такі процеси:

- Комерціалізація - розширення платної основи навчання;

- Елітізація - скорочення серед студентів частки вихідців із сімей робітників і збільшення частки вихідців із сімей гуманітарної і технічної інтелігенції;

- Регіоналізація - замикання абітурієнтів на своїх регіональних вузах;

- Децентралізація системи вищої освіти - розширення самостійності вузів в частині створення власних програм навчання, пошуку джерел фінансування і т.д ..

В соціологію освіти надходять дані з суміжних областей: соціології молоді, соціології праці, соціології культури, досліджень соціальної структури і-т.д.

 
 СОЦІОЛОГІЯ |  Соціологія як наука про суспільство. Об'єкт і предмет соціології. |  Функції соціології. |  Передісторія і соціально-філософські передумови соціології як науки. |  Соціологія Г. Спенсера |  Теорія боротьби в суспільстві. |  Російська соціологічна думка. |  Концепція соціального прогресу. Формування світової системи. |  Теорія глобалізації соціальних і культурних процесів. |  Сучасні соціологічні теорії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати