Головна

Зчеплене успадкування (Лекція вчителя)

  1.  Взаємодія неалельних генів (Лекція вчителя)
  2.  Генетика популяцій (лекція)
  3.  Глава IV. незалежне успадкування
  4.  Глава VI. зчеплене успадкування
  5.  Глава VII. Успадкування генів, локалізованих в статевих хромосомах
  6.  Динамічна пам'ять та успадкування набутих ознак
  7.  Домінантне зчеплення з Х-хромосомою успадкування.

Вивченням успадкування ознак, гени яких локалізовані в одній хромосомі, займався Томас Морган.

Основним об'єктом для своїх дослідів він вибрав мушку дрозофілу. Дрозофіла легко розлучається в лабораторних умовах, плодовита, кожні 10 -15 днів при температурі +25 градусів дає численне потомство, володіє численними і різноманітними ознаками, має невелике число хромосом.

Схрещуючи мушку дрозофілу з сірим тілом і нормальними крилами з мушкою, яка має чорне забарвлення тіла і зародкові крила, в F1 Морган отримав гібриди, які мають сіре тіло і нормальні крила. Отже ген, що визначає сіру забарвлення домінує над чорною, а ген зумовлює розвиток нормальних крил, - над геном зародкових. При проведення аналізує схрещування самки F1 з самцем, які мали рецесивні ознаки, теоретично очікувалося отримати потомство з комбінаціями цих ознак у співвідношенні 1: 1: 1: 1.

А - сіре тіло

а - чорне тіло

В - нормальні крила

в - зародкові крильця

P +ААВВ х >аавв

 сер. норм. чёр. зач.

G АВ ав

F1 АаВв

 сер. норм.

P +АаВв х >аавв

 сер. норм. чёр. зач.

G

Fв АаВв аавв аавв аавв

 сер. норм. сер. зач. чёр. норм чёр. зач.

 25% 25% 25% 25% (теоретично)

41,5% 8,5% 8,5% 41,5% (практично)

Закон Моргана: гени, локалізовані в одній хромосомі, успадковуються сцепленно.

Явище спільного успадкування ознак називається зчепленням.

Матеріальною основою зчеплення генів є хромосома.

Гени, локалізовані в одній хромосомі, успадковуються спільно і утворюють одну групу зчеплення. Кількість груп зчеплення дорівнює гаплоїдному набору хромосом. Явище спільного успадкування генів, локалізованих в одній хромосомі, називають зчепленим спадкуванням.

Розрізняють два варіанти локалізації домінантних і рецесивних генів, що відносяться до однієї групи зчеплення:

А В цис - положення (Домінантні аллели гена знаходяться

___ В одній з пари гомологічних хромосом, а рецесивні-а а в в інший.)

А в транс - стан (Домінантні і рецесивні алелі

гена знаходяться в різних гомологічних хромосомах.)

а В

Гени в хромосомах мають різну силу зчеплення. Зчеплення генів може бути:

· повним, Якщо гени, що відносяться до однієї групи зчеплення, завжди успадковуються разом;

P +АаВв х >аавв

 сер. норм. чёр. зач.

G

F1 А Ва в

 ___ ___

 а в а в

 сер. норм. чёр. зач.

 50% 50%

· неповним, якщо між генами відносяться до однієї групи зчеплення, можлива рекомбінація.

Зчеплення генів може порушуватися в процесі кросинговеру: це призводить до утворення рекомбінантних хромосом. Залежно від особливостей освіти гамет, розрізняють:

кроссоверние гамети - Гамети з хромосомами, претерпевшими кроссинговер;

некроссоверние гамети - Гамети з хромосомами, освіченими без кросинговеру.

P +АаВв х >аавв

 сер. норм. чёр. зач.

G (некроссоверние)

 (Кроссоверние)

F1 А Ва ва ва В

 ___ ___ ___ ___

 а в а в а в а в

 сер. норм. чёр. зач. сер.зач. чёр. норм.

некроссоверние кроссоверние

(Їх завжди значно більше!) (Їх завжди значно менше!)

Кросинговер може бути одинарним, подвійним, потрійним, множинним.

Імовірність виникнення ПЕРЕКРЕСТОВ між генами залежить від їх розташування в хромосомі: чим далі один від одного розташовані гени, тим вища ймовірність кросинговеру між ними. За одиницю відстані між генами, що знаходяться в одній хромосомі, прийнятий 1% кросинговеру або 1 морганіда (М).

Відсоток кросинговеру між генами обчислюють за формулою:

де х - відсоток кросинговеру, а - число кроссоверних особин одного класу, в - число кроссоверних особин іншого класу, n- загальне число особин, отриманих від аналізує схрещування.

Генетична карта хромосоми - Схематичне зображення відносного положення генів, що входять в одну групу зчеплення.
 Урок №1. |  Словник основних термінів і понять |  Загальні методичні рекомендації щодо вирішення генетичних завдань |  Фенотипи і типи гамет пишуться строгопод відповідним генотипом. |  VII. актуалізація знань |  Основні етапи вирішення завдань (Довідковий матеріал) |  Основні правила, які допомагають у вирішенні генетичних завдань |  завдання №1 |  Визначення генотипу і фенотипу батьків за генотипом і фенотипом нащадків або розщеплення в потомстві. Основні етапи вирішення завдань |  Основні етапи вирішення завдань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати