Головна

Фенотипи і типи гамет пишуться строгопод відповідним генотипом.

  1.  IV. а) У правій колонці замініть точки відповідними прикметниками в жіночому роді.
  2.  IV. а) У правій колонці замініть точки відповідними прикметниками в чоловічому роді.
  3.  Б Освіта чоловічого гаметофіту (пилку). Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості пилку
  4.  Б) Прагнення до остаточних доказів і відповідним необхідним і достатнім умовам
  5.  Будова насінного зачатку; жіночий гаметофіт квітковіх.
  6.  Гаметогенез-розвиток чоловічих і жіночих гамет
  7.  Гіпотеза чистоти гамет була запропонована Грегором Менделем.

9. Записується хід рішення задачі з обґрунтуванням кожного виведення і отриманих результатів.

10. При вирішенні завдань на ди-і полігібридне схрещування для визначення генотипів потомства рекомендується користуватися гратами Пеннета. По вертикалі записуються типи гамети по материнській особини, а по горизонталі - батьківській. На перетині шпальти і горизонтальної лінії записуються поєднання гамет, відповідні генотипу утворюється дочірній особини.

 + >  АВ  Ав  аВ  ав
 АВ  ААВВ  аавв  аавв  АаВв
 Ав  аавв  аавв  АаВв  аавв
 аВ  аавв  АаВв  ааВВ  аавв
 ав  АаВв  аавв  аавв  аавв

11. Результати схрещування завжди носять імовірнісний характері виражаються або у відсотках, або в частках одиниці (наприклад, ймовірність утворення потомства, чутливого до сажки, 50%, або ?. Співвідношення класів потомства записується у вигляді формули розщеплення (наприклад, жёлтосеменние і зелёносеменние рослини в співвідношенні 1: 1).

u Приклад рішення та оформлення завдань

Завдання.У кавуна зелене забарвлення (А) домінує над смугастої. Визначте генотипи і фенотипи F1 і F2, отриманих від схрещування гомозиготних рослин, мають зелену і смугасте забарвлення плодів.

 Дано: А - зелена окраскаа - смугаста окраскаР +АА х >аа  Рішення: 1. Визначаємо і записуємо генотіпискрещіваемих особин. За умовою завдання батьківські особини гомозиготні. Їх генотип: АА і аа
F1 і F2 -?_

2. Записуємо схему схрещування.

Р +АА х >аа

зел підлогу

G

F1 Аа

100%

Зел.

Р +Аа х >Аа

зел зел

G

F2 АА Аа Аа аа

зел зел зел підлогу

25% 25% 25% 25%

за фенотипом 3: 1

за генотипом 1: 2: 1

Відповідь: F1 Аа 100% зел; F2 АА, Аа, аа
 Урок №1. |  Словник основних термінів і понять |  Основні етапи вирішення завдань (Довідковий матеріал) |  Основні правила, які допомагають у вирішенні генетичних завдань |  завдання №1 |  Визначення генотипу і фенотипу батьків за генотипом і фенотипом нащадків або розщеплення в потомстві. Основні етапи вирішення завдань |  Основні етапи вирішення завдань |  Визначення ймовірності появи потомства з заданою ознакою (Довідковий матеріал) |  Рішення задач (самостійна робота) |  III. Вивчення нового матеріалу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати