На головну

Завдання №5 Причини того

  1.  V. Домашнє завдання.
  2.  VII. Домашнє завдання. До заняття 14 (альбом 1, с. 20-21).
  3.  Аналітичне завдання і складання сил
  4.  АС створюють відповідно до технічного завдання, що є основним вихідним документом, на підставі якого проводять створення АС і приймання її замовником.
  5.  Блок Д. Алгоритм. Виконайте завдання.
  6.  Вовк подумав-подумав і вирішив: «Якщо виконаєш моє завдання, то відпущу тебе, а якщо ні - то з'їм».
  7.  Ви впоралися із завданням. Міст перекинувся через озеро, і Червона Шапочка пішла далі. Але на шляху у неї знову перешкода - несподівано виріс дрімучий ліс.

мета: вживання іменників з прийменником в, на, по, під, над.

Наочний матеріал: картинки-схеми з'єднані стрілкою. завдання: вставте потрібне «маленьке слово» (привід) в реченні.
наприклад: Ми їдемо ... (в) трамваї.

Лексичний матеріал:

 Ми пішли ... (в) кіно.  М'яч потрапив ... (в) сітку.
 Машина їде ... (по) шосе.  Хлопчик лізе ... (по) канату.
 Горіхи висять ... (на) гілці.  Ваза стоїть ... (на) столі.
 Риба плаває ... (під) водою.  Яблуко лежить ... (під) деревом.
 Полку висить ... (над) столом.  Картина висить ... (над) диваном.
   Таблиця 12. Успішність виконання завдання в експериментальній групі:
   ім'я дитини  Кількість балів %
   Ангеліна
   Гулина
   Максим
   Айдар
   Ринат
   Лена
   Ильназ
   Роберт
   Айзіля
   Ельвіра
           

Повторне обстеження - контрольний експеримент був проведений через 6 місяців з експериментальної групою (ОНР). При виконанні першого завдання - узгодження прикметників з іменниками - діти відчували незначні труднощі в узгодженні роду, числа, відмінка. Виконуючи друге завдання було виявлено вміння утворювати іменники з закінченнями -и, -и. В окремих випадках після стимулюючої допомоги були утворені іменники з закінченням -ья. У третьому завданні при утворенні зменшувально - ласкательного форм іменників показали вміння утворювати форми з суфіксами -чик, при утворенні форм з суфіксами ечк- була використана стимулююча допомога. При узгодженні числівників один, три, шість з іменниками відчували, труднощі в освіті форм із закінченням -ів, ок. У п'ятому завданні діти показали вміння використовувати в своїй промові прийменники в, на, по, під, над. Але деякі після стимулюючої допомоги.

За результатами контрольного експерименту були підведені підсумки в кожній групі дітей (таблиці №13 і №14) і викреслений загальний мовний профіль для цих груп.

Таким чином, проведене нами експериментальне дослідження дозволило виділити порушення формування граматичної будови мови у дітей старшого дошкільного віку з ОНР III рівня і провести корекційна навчання.

Після проведеної корекційної роботи по формуванню граматичної будови мови є значні зрушення в подоланні загального недорозвинення мови. Якщо на початок експерименту діти відчували значні труднощі при виконанні завдань, то після проведеної роботи, в ході контрольного експерименту ми бачимо, що показники експериментальної групи наблизилися до показників контрольної групи.

Динаміка проведеної роботи, яка відображена в зведеній таблиці № 15, за результатами контрольного і констатуючого експериментів.

Але наявні труднощі можуть бути подолані в результаті подальшої цілеспрямованої логопедичної роботи, яка розрахована на два роки і забезпечує оволодіння дітьми самостійної, зв'язковий, граматично правильною мовою, фонетичної лексикою рідної мови, що формує готовність до навчання дітей в загальноосвітній школі.

 Таблиця 13. Зведена таблиця за результатами контрольного експерименту в експериментальній групі.
 ім'я дитини  Кількість балів за кожне завдання  Сумарна кількість балів %  Середній бал
 номери завдань
 Ангеліна  17,2
 Гулина  16,8
 Максим  17,4
 Айдар  17,4
 Ринат  16,4
 Лена  16,6
 Ильназ  16,8
 Роберт  16,4
 Айзіля  16,8
 Ельвіра  17,4
 Середній бал  16,7  16,7  16,9      
 Таблиця 14. Зведена таблиця за результатами контрольного експерименту в контрольній групі.
 ім'я дитини  Кількість балів за кожне завдання  Сумарна кількість балів %  Середній бал
 номери завдань
 Альбіна  19,6
 Алсу  18,8
 Аліна  18,2
 Коля  18,6
 Ірина
 Вадим  19,2
 Петро  18,6
 Артем  18,8
 Єгор  18,6
 Булат  18,8
 Середній бал  18.5  19.3  19.1  18.5  18.7      
 Таблиця № 15. Зведена таблиця за результатами констатуючого і контрольного експериментів
   Експеріментальнаягруппа  Контрольнаягруппа
 номери завдань  номери завдань
 Констатірующійексперімент  10,9  11,2  11,2  10,8  11,2  16,4  17,3  17,1  18,2
 контрольний експеримент  16,7  16,7  16,9  18,5  19,3  19,1  18,5  18,7
 динаміка  5,8  5,5  5,8  6,1  5,8  2,1  1,1  1,4  0,5 Випускна кваліфікаційна робота |  Мінаєвої Венери |  Вступ. |  Формування граматичної будови в онтогенезі. |  Поняття загальне недорозвинення мови. |  Рівні мовного розвитку. |  Характеристика дітей з загальним недорозвиненням мови. |  Особливості граматичного ладу у дітей із загальним недорозвиненням мови. |  організація дослідження |  Методика дослідження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати