На головну

організація дослідження

  1.  A. Велика статистична сукупність, з якої відбирається частина об'єктів для дослідження.
  2.  I. Завдання дослідження
  3.  I. Визначення термінів і предмет дослідження
  4.  II. МЕТОДИ (МЕТОДИКИ) Патопсихологическое дослідження МЕТОДИКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УВАГИ І сенсомоторної реакції
  5.  III. Організація діяльності ПМПК
  6.  III. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  7.  III. Програма соціологічного дослідження.

Вивчення граматичного ладу мовлення у дітей проводилося в д / с№68 р Нижнєкамська. У дослідженні взяли участь 2 групи по 10 дітей п'ятирічного віку: перша група - контрольна (діти з нормальним мовним та інтелектуальним розвитком), друга - експериментальна (за результатами обстеження дітей у психоневролога, відхилень в психічному розвитку не відзначається, за висновком психолого-медико педагогічної комісії був поставлений діагноз - ОНР III рівня, слух і зір збережені).

Нами було проведено дослідження з метою виявлення розуміння дітьми граматичних форм і їх вживання в активній мові.

В ході дослідження у дітей було перевірено вміння:

- Узгоджувати іменники з прикметниками і числівниками в роді, числі, відмінку;

- Утворювати зменшувально - пестливу форму іменника;

- Вживати у мовленні прийменники.

Проведене нами експериментальне дослідження складається з трьох етапів:

I. констатуючий експеримент;

II. формуючий експеримент;

III. контрольний експеримент.

В ході експерименту, що констатує даній групі дітей було запропоновано 5 завдань на формування словозміни і словотворення. У кожному завданні було передбачено використання 10 слів-проб.

У першому завданні дітям пропонується узгодити прикметники з іменником. У другому завданні необхідно утворити іменник множини від іменника однини називного відмінка. У третьому завданні передбачено утворення іменників в зменшувально-ласкательной формі за допомогою суфіксів. У четвертому завданні проглядається узгодження числівників «один», «три» і «шість» з іменниками. У п'ятому завданні відстежується вміння вживати прийменники з іменниками.

Для того щоб визначити успішність виконання завдань нами, була застосована двухбалльной система оцінки. У кожному завданні 10 проб, при правильній відповіді на кожну з них дається оцінка 2 бали. За правильну відповідь після допомоги 1 бал, за неправильну відповідь - 0 балів.

Таким чином, максимальна кількість балів за одне завдання може дорівнювати 20, а за всі п'ять завдань відповідно - 100 балів. Щоб вивести середній бал на кожну дитину, потрібно скласти результати за все завдання і отриману суму розділити на кількість завдань, тобто 5. Далі необхідно отриманий результат розділити на максимальну кількість балів за всі завдання, тобто 100. Таким чином, ми отримаємо відсоток виконання завдань.

Щоб отримати загальний мовний профіль необхідно підрахувати середньоарифметичне кількість балів за кожне завдання. Для цього треба скласти кількість балів за кожне завдання у всіх дітей і розділити на 10, тобто на кількість осіб беруть участь в експерименті.

Потім, використовуючи отримані значення, викреслити мовної профіль, відклавши по осі ординат успішність виконання завдань в балах, а по осі абсцис номера завдань.

За результатами можна виявити менш сформовані і більш благополучні компоненти граматичної будови мови. Отримані відомості необхідно враховувати при складанні завдань корекційної програми.

За результатами констатуючого експерименту нами було проведено навчання протягом шести місяців. Потім був проведений контрольний експеримент з використанням тих же завдань, що і в констатирующем експерименті, але з іншим лексичним матеріалом. Порівняльний аналіз отриманих результатів дав нам можливість оцінити ефективність корекційної роботи.

 Випускна кваліфікаційна робота |  Мінаєвої Венери |  Вступ. |  Формування граматичної будови в онтогенезі. |  Поняття загальне недорозвинення мови. |  Рівні мовного розвитку. |  Характеристика дітей з загальним недорозвиненням мови. |  Завдання №2. Називний відмінок множини іменника. |  Завдання №5. Причини того. |  Графік № 1. Загальний мовної профіль контрольної і експериментальної груп за результатами експерименту, що констатує. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати