На головну

Характеристика дітей з загальним недорозвиненням мови.

  1.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  2.  I. Загальна характеристика психолого-медико-педагогічної консультації
  3.  I. Цілі керівництва іграми вихователем і цілі для дітей.
  4.  III. Для кінця промови.
  5.  IV. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСАДИ
  6.  Kpaткая характеристика розвитку хімічної зброї
  7.  Quot; Географія "злочінності. Порівняльна характеристика злочінності в різніх регіонах країни.

Мовна недостатність у дошкільнят може варіювати від повної відсутності у них загальновживаної мови до наявності розгорнутої мови з вираженими проявами лексико-граматичного і фонетико-фонематичного недорозвинення. Одним з провідних ознак є більш пізній початок мовлення; перші слова з'являються до 3 - 4, а іноді і до 5 років. У дітей спостерігається уповільнений темп мовного розвитку, обмежений, що не відповідає віку словниковий запас, порушення формування граматичної будови мови, порушення звуковимови і фонематичного сприйняття. Мова цих дітей малозрозуміла. Спостерігається недостатня мовленнєва активність, яка з віком, без спеціального навчання, різко падає. Однак діти досить критичні до свого дефекту. (18)

Для дітей із загальним недорозвиненням мови поряд з мовними особливостями характерна і недостатня сформованість сенсорної, інтелектуальної та афективно-вольової сфери.

Порушення уваги проявляється в недостатній його стійкості, обмежених можливостях розподілу. При відносно збереженій смислової, логічної пам'яті знижено вербальна пам'ять, страждає продуктивність запам'ятовування.

Мовна недостатність позначається і на розвитку збереженій смислової, логічної у таких дітей помітно знижені вербальна пам'ять і продуктивність запам'ятовування.

Зв'язок між мовними порушеннями дітей і іншими сторонами їх психічного розвитку обумовлює деякі специфічні особливості їх мислення, володіючи в цілому повноцінними передумовами для оволодіння розумовими операціями, доступними їхньому віку, діти, проте, відстають у розвитку словесно-логічного мислення, без спеціального навчання з працею опановують аналізом і синтезом, порівнянням.

Поряд із загальною соматичною ослабленностью їм притаманне і деякі відставання в розвитку рухової сфери, яка характеризується поганою координацією рухів, зниженням швидкості і спритності виконання. Найбільші труднощі виявляються при виконанні рухів за словесною інструкцією, порушується послідовність елементів дії та його складові частини

Відзначаються недостатня координація пальців, кисті руки, недорозвинення дрібної моторики.

Правильна оцінка немовних процесів необхідна для виявлення закономірностей атипового розвитку дітей із загальним недорозвиненням мови і в той же час для визначення компенсаторного фону.

 Випускна кваліфікаційна робота |  Мінаєвої Венери |  Вступ. |  Формування граматичної будови в онтогенезі. |  Поняття загальне недорозвинення мови. |  організація дослідження |  Методика дослідження |  Завдання №2. Називний відмінок множини іменника. |  Завдання №5. Причини того. |  Графік № 1. Загальний мовної профіль контрольної і експериментальної груп за результатами експерименту, що констатує. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати