Головна

Вступ.

  1.  I. ВСТУП.
  2.  I. ВСТУП.
  3.  I. Вступ.
  4.  I. ВСТУП.
  5.  I. ВСТУП.
  6.  I. Вступ.
  7.  Вступ.

Словник дошкільника в нормі становить 3-4 тисячі слів, у ньому представлені всі частини мови: дитина вільно і активно використовує словотвір і словотворчість, що свідчить у нього про «почутті мови». На думку Ушинського К. Д. саме відчуття мови підказує дитині місце наголоси в слові, відповідний граматичний оборот, спосіб поєднання слів та інше. Почуття мови допомагає знайти найточніше слово, чути помилки в мові оточуючих, а також виправляти свої.

Інша картина спостерігається при загальному недорозвитку, яке може бути виражено в різній мірі: від повного або майже повної відсутності вербальних засобів комунікації до розгорнутої мови з елементами фонетико-фонематичного і лексико-граматичного недосконалості.

Загальне недорозвинення мови - це порушення процесів формування произносительной системи рідної мови у дітей з різними мовними розладами внаслідок дефектів сприйняття вимови фонем. До цієї категорії відносяться діти з нормальним слухом і інтелектом.

У дошкільнят з ОНР відзначаються обмеженість словника як активного, так і пасивного; переважання слів-назв побутово - побутових предметів і дій; недолік слів узагальнень; слів-ознак; слів, що виражають відтінки значень або абстрактні поняття, - характерні лексичні особливості мови дошкільників цієї категорії. Це порушення стосується всіх компонентів мовної системи: фонетики, лексики та граматики.

При правильному логопедическом дії вздовж корекції і формування граматичної будови у дітей формуються уявлення про різні граматичних формах і конструкціях.

У сучасній логопедії досить повно висвітлені питання, що стосуються мовного розвитку дітей із загальним недорозвиненням мови.

Обрана тема досить актуальна, тому що в дошкільний період життя дитини дуже важливо звернути увагу на правильність формування граматичної будови мови.

Метою дипломної роботи є пошук шляхів вдосконалення логопедичної роботи по формуванню граматичної будови мови у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови.

об'єктом дослідження є процес формування граматичної будови мови у дітей із загальним недорозвиненням мови III рівня.

суб'єктом дослідження були дошкільнята старшого віку д / с№68 р Нижнєкамська.

Предмет дослідження: формування граматичної будови мови за допомогою спеціально організованих логопедичних занять.

гіпотеза: ми припустили, що у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови III рівня відзначатиметься стійке

специфічне недорозвинення граматичної будови мови, але за допомогою спеціально організованих логопедичних занять можливо його подолання.

Виходячи з мети, предмета, об'єкта, суб'єкта, гіпотези були висунуті наступні завдання:

1. Розглянути науково теоретичну базу досліджуваної проблеми.

2. Виявити особливості граматичної будови мовлення у дошкільників із загальним недорозвиненням мови III рівня.

3. Провести експериментальне дослідження в умовах логопедичної групи д / с № 68 м Нижнєкамська.

4. Розробити та провести логопедичну роботу з метою корекції порушень мови виявлених на підставі проведеного експерименту і вивченої літератури.

5. Провести контрольний експеримент з метою визначення результативності логопедичної роботи з дошкільниками.

Структура дипломної роботи складається з вступу, трьох розділів, висновків, бібліографії, додатки.

У вступі були поставлені цілі і завдання дослідження.

У першому розділі був проведений аналіз науково - теоретичної основи досліджуваної проблеми, розкрито поняття загального недорозвинення мови, описані рівні ОНР і особливості граматичної будови мовлення у дошкільників із загальним недорозвиненням мови.

У другому розділі описано експериментальне дослідження і його результати.

У третьому розділі розкрито напрямок і зміст логопедичної роботи по формуванню граматичної будови мови у дошкільників із загальним недорозвиненням мови III рівня, результат і аналіз контрольного експерименту.

У висновку зроблені висновки за даними главам.

У додатку наведено кілька занять з подолання ОНР.

 Випускна кваліфікаційна робота |  Поняття загальне недорозвинення мови. |  Рівні мовного розвитку. |  Характеристика дітей з загальним недорозвиненням мови. |  Особливості граматичного ладу у дітей із загальним недорозвиненням мови. |  організація дослідження |  Методика дослідження |  Завдання №2. Називний відмінок множини іменника. |  Завдання №5. Причини того. |  Графік № 1. Загальний мовної профіль контрольної і експериментальної груп за результатами експерименту, що констатує. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати