Головна

Тема № 22. Основи комп'ютерної комунікації. Принципи організації та основні топології обчислювальних мереж

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  I. ОСНОВНІ Богословська ПОЛОЖЕННЯ
  3.  I. Основні богословські положення
  4.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5.  I. Основні лінгвістичні джерела.
  6.  I. Основні права громадян
  7.  I. Принципи

Питання № 106:Топологія мережі ___ не є базової.

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. зіркоподібна

2. загальна шина

3. у вигляді кільця

4. у вигляді сніжинки

Питання № 107:Кільцева, шинна, зіркоподібна - це типи ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. методів доступу

2. протоколів мережі

3. мережевого програмного забезпечення

4. мережевих топологій

Питання № 108:Пристрій, що забезпечує збереження форми і амплітуди сигналу при передачі його на більшу, ніж передбачено даним типом фізичної передавальної середовища відстань, називається ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. шлюзом

2. повторювач

3. мультиплексором

4. модемом

Питання № 109:Представлена ??на малюнку мережу

відповідає топології ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. зірка

2. полносвязная

3. змішана

4. загальна шина

Питання № 110:У комп'ютерних мережах концентратор виконує функцію ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. модуляції і демодуляції інформаційних сигналів

2. стиснення сигналу

3. концентрації в одному пакеті декількох байтів

4. комутації декількох каналів зв'язку на один шляхом частотного поділу

 
 Тема № 1. Повідомлення, дані, сигнал, атрибутивні властивості інформації, показники якості інформації, форми подання інформації. Системи передачі інформації |  Тема № 4. Логічні основи ЕОМ |  Тема № 5. Історія розвитку ЕОМ. Поняття і основні види архітектури ЕОМ |  Тема № 6. Склад і призначення основних елементів персонального комп'ютера, їх характеристики |  Тема № 9. Поняття системного і службового (сервісного) програмного забезпечення: призначення, можливості, структура. Операційні системи |  Тема № 10. Файлова структура операційних систем. Операції з файлами |  Тема № 11. Технології обробки текстової інформації |  Тема № 12. Електронні таблиці |  Тема № 13. Технології обробки графічної інформації |  Тема № 14. Засоби електронних презентацій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати