На головну

Тема № 18. Основні алгоритмічні конструкції. базові алгоритми

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  Exercise 4. Знайдіть в тексті інфінітівние конструкції.
  3.  I. ОСНОВНІ Богословська ПОЛОЖЕННЯ
  4.  I. Основні богословські положення
  5.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  6.  I. Основні лінгвістичні джерела.
  7.  I. Основні права громадян

Питання № 86:У програмі, що обчислює суму позитивних чисел з 20 введених з клавіатури,

S: = 0

нц для i від 1 до 20

введення а

 якщо а> 0

 то

 Усе

кЦ

висновок S

необхідно вставити оператор ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. a: = a + S

2. S: = a

3. S: = S * a

4. S: = S + a

Питання № 87:Завданням: «ввести два числа і знайти їх середнє арифметичне і середнє геометричне і видати результат» відповідає алгоритм ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. введення А, B

S1: = (A + B) / 2

S2: = корінь А * B

висновок S1, S2

2. введення А, B

S1: = (A + B) / 2

S2: = корінь (А * B)

висновок S1, S2

3. введення А, B

S1: = A + B / 2

S2: = корінь (А * B)

висновок S1, S2

4. введення А, B

А: = (A + B) / 2

В: = корінь (А * B)

висновок А, В

Питання № 88:Після виконання послідовності операторів

c: = 5; d: = 7;

c: = c - d;

d: = 7 * d;

d: = c - d;

значення змінних c та d дорівнюватиме ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. c = -2; d = 49

2. c = -2; d = - 51

3. c = 5; d = 7

4. c = 5; d = - 51

Питання № 89:Якщо заданий фрагмент алгоритму

якщо x * y * z> 0

то x = 2 * y, z = z - y

інакше x = x + 2, y = y + z

Усе

надрукувати x, y, z

то при заданих початкових умовах x = 4; y = -3; z = - 10 після виконання алгоритму змінні x, y і z відповідно приймуть значення ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. x = -6; y = -3; z = -7

2. x = 6; y = -7; z = -7

3. x = 6; y = 7; z = -7

4. x = -6; y = 3; z = -13

Питання № 90:Якщо заданий фрагмент алгоритму з використанням циклу з передумовою

поки <умова>

нц

виконати дії

кЦ

то в тілі даного циклу обов'язково міститься оператор ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. введення інформації

2. виведення інформації

3. змінює значення змінних, щодо яких сформульовано умову повторення циклу

4. присвоювання значень

 
 Тема № 1. Повідомлення, дані, сигнал, атрибутивні властивості інформації, показники якості інформації, форми подання інформації. Системи передачі інформації |  Тема № 4. Логічні основи ЕОМ |  Тема № 5. Історія розвитку ЕОМ. Поняття і основні види архітектури ЕОМ |  Тема № 6. Склад і призначення основних елементів персонального комп'ютера, їх характеристики |  Тема № 9. Поняття системного і службового (сервісного) програмного забезпечення: призначення, можливості, структура. Операційні системи |  Тема № 10. Файлова структура операційних систем. Операції з файлами |  Тема № 11. Технології обробки текстової інформації |  Тема № 12. Електронні таблиці |  Тема № 13. Технології обробки графічної інформації |  Тема № 14. Засоби електронних презентацій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати