На головну

Тема № 12. Електронні таблиці

  1.  Internet-ресурси, електронні видання
  2.  АНАЛІЗ таблиці спряженості
  3.  Б) електронні ресурси
  4.  Бібліографічні посилання на електронні ресурси
  5.  Будьте готові представити і пояснити структуру своєї таблиці усно.
  6.  Ввести послідовно назву статистичних ознак з таблиці 1 як назви стовпців. Вони повинні бути введені послідовно в осередку без пропуску стовпців.
  7.  Внесення змін до таблиці.

Питання № 56:Після зміни даних в будь-яких елементах електронної таблиці MS Excel відбувається перерахунок ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. тільки формул з посиланнями на ці осередки на поточному аркуші

2. тільки формул, що мають посилання на ці осередки в виділеному блоці

3. тільки формул, які мають безпосередню посилання на ці осередки

4. всіх формул, що мають посилання на ці осередки на будь-якій стадії ланцюжка посилань

Питання № 57:Представлений фрагмент електронної таблиці в режимі відображення формул.

Значення в осередку В3 дорівнюватиме ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. 1,75

2. 1,25

3. 1

4. 1,5

Питання № 58:Представлений фрагмент електронної таблиці в режимі відображення формул.

Функція ОСТАТ (X; Y) обчислює залишок цілочисельного ділення X на Y.

Значення в осередку В3 дорівнюватиме ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. 3/4

2. 3

3. 1

4. 0,75

Питання № 59:виконані налаштування Головна-Осередки-Формат ячеек-Вирівнювання електронної таблиці MS Excel 2007 призначений

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. для розташування даних по центру рядка робочого аркуша

2. для розташування даних по центру виділеної області робочого листа

3. для відображення декількох рядків тексту всередині одного осередку

4. для установки режиму перенесення слів при переході з одного рядка робочого аркуша на інший рядок

Питання № 60:В електронній таблиці MS Excel

на малюнку представлений результат операції ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. автозаповнення

2. обчислення

3. компонування

4. переміщення

 
 Тема № 1. Повідомлення, дані, сигнал, атрибутивні властивості інформації, показники якості інформації, форми подання інформації. Системи передачі інформації |  Тема № 4. Логічні основи ЕОМ |  Тема № 5. Історія розвитку ЕОМ. Поняття і основні види архітектури ЕОМ |  Тема № 6. Склад і призначення основних елементів персонального комп'ютера, їх характеристики |  Тема № 9. Поняття системного і службового (сервісного) програмного забезпечення: призначення, можливості, структура. Операційні системи |  Тема № 10. Файлова структура операційних систем. Операції з файлами |  Тема № 14. Засоби електронних презентацій |  Тема № 15. Системи управління базами даних |  Тема № 16. Основи баз даних і знань |  Тема № 17. Поняття алгоритму і його властивості. Блок-схема алгоритму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати