На головну

Тема № 11. Технології обробки текстової інформації

  1.  C) вказати функціональну валюту підприємства і метод перекладу, використаний для визначення допоміжної інформації.
  2.  HTML не є мовою програмування, він тільки управляє розташуванням інформації в вікні браузера.
  3.  I. Збільшення факторів виробництва при незмінній технології, т. Е. Використання екстенсивних факторів росту.
  4.  IBM Power 7 | технології
  5.  XV. Церква і світські засоби масової інформації
  6.  XV. ЦЕРКВА І СВІТСЬКІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  7.  АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ

Питання № 51:У текстовому процесорі MS Word список

відноситься до типу __________ списків

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. нумерованих

2. односпрямованих

3. маркованих

4. багаторівневих

Питання № 52:У текстовому процесорі MS Word відміну звичайній виноски від кінцевої полягає в тому, що ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. кількість звичайних виносок не обмежена

2. текст звичайної виноски знаходиться внизу поточної сторінки, а кінцевої виноски - в кінці всього документа

3. текст звичайної виноски знаходиться в кінці всього документа, а кінцевої виноски Вниз поточної сторінки

4. кількість кінцевих виносок обмежена

Питання № 53:Текстовий процесор-це програма, призначена для ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. автоматичного перекладу з символічних мов в машинні коди

2. створення ігрових програм

3. створення, редагування і форматування текстової інформації

4. управління ресурсами ПК при створенні документів

Питання № 54:Після клацання лівої кнопки миші в представленому на зображенні документі MS Word

відбудеться ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. виділення абзацу, зазначеного покажчиком миші

2. поява контекстного меню документа

3. виділення рядка, зазначеної покажчиком миші

4. поява контекстного меню документа

Питання № 55:Якщо натиснути на піктограму, виділену червоною рамкою ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. в текст буде додано знак «кінець абзацу».

2. в тексті будуть відображатися недруковані символи.

3. в текст буде вставлено маркер списку.

4. в текст буде додана гіперпосилання

 
 Тема № 1. Повідомлення, дані, сигнал, атрибутивні властивості інформації, показники якості інформації, форми подання інформації. Системи передачі інформації |  Тема № 4. Логічні основи ЕОМ |  Тема № 5. Історія розвитку ЕОМ. Поняття і основні види архітектури ЕОМ |  Тема № 6. Склад і призначення основних елементів персонального комп'ютера, їх характеристики |  Тема № 9. Поняття системного і службового (сервісного) програмного забезпечення: призначення, можливості, структура. Операційні системи |  Тема № 13. Технології обробки графічної інформації |  Тема № 14. Засоби електронних презентацій |  Тема № 15. Системи управління базами даних |  Тема № 16. Основи баз даних і знань |  Тема № 17. Поняття алгоритму і його властивості. Блок-схема алгоритму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати