Головна

Тема № 9. Поняття системного і службового (сервісного) програмного забезпечення: призначення, можливості, структура. Операційні системи

  1.  A. Поняття дії в класичній механіці
  2.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  3.  C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
  4.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  5.  I. Поняття конфлікту
  6.  I. Територіальна і соціальна диференціація мови. Поняття загальнонародного і національної мови. Літературна мова.
  7.  IBM Power 7 | Нові серверні системи

Питання № 41:Комплекс програм, що забезпечують управління роботою всіх апаратних пристроїв і доступ користувача до них, називається ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. пакетом прикладних програм

2. утилітою

3. операційною системою

4. ітерфейсом

Питання № 42:За реалізації призначеного для користувача інтерфейсу операційні системи поділяються на ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. програмні і апаратні

2. локальні і глобальні

3. загальні і приватні

4. графічні і неграфічні

Питання № 43:Файловий архіватор WinRar дозволяє розпаковувати ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. файли, стислі графічним редактором

2. файли, запаковані архіватором WinRar, версії не новіше поточної, а так-же ряд інших форматів архівних файлів, наприклад zip, arj і т. Д.

3. тільки файли, запаковані архіватором WinRar, незалежно від версії

4. тільки файли, запаковані архіватором WinRar, версії не новіше поточної

Питання № 44:Файли на дисках мають 4 атрибута, які можуть скидатися і встановлюватися користувачем - прихований, системний, тільки читання і ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. архівний

2. відкритий

3. недоступний

4. доступний

Питання № 45:Організація взаємодії користувача з комп'ютерною системою - це функція ...

Варіанти відповідей:(Виберіть одну правильну відповідь, час 2 хв)

1. периферійних пристроїв

2. операційної системи

3. файлової системи

4. оперативної пам'яті

 
 Тема № 1. Повідомлення, дані, сигнал, атрибутивні властивості інформації, показники якості інформації, форми подання інформації. Системи передачі інформації |  Тема № 4. Логічні основи ЕОМ |  Тема № 5. Історія розвитку ЕОМ. Поняття і основні види архітектури ЕОМ |  Тема № 11. Технології обробки текстової інформації |  Тема № 12. Електронні таблиці |  Тема № 13. Технології обробки графічної інформації |  Тема № 14. Засоби електронних презентацій |  Тема № 15. Системи управління базами даних |  Тема № 16. Основи баз даних і знань |  Тема № 17. Поняття алгоритму і його властивості. Блок-схема алгоритму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати