На головну

Тема 11. Цитогенетичний метод, його використання для діагностики хромосомних захворювань

  1. Аналіз використання фонду робочого часу
  2. Аналіз ефективності використання основних засобів
  3. Б) Використання засобів інших мистецтв у новелі.
  4. Б1. 1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права РФ. Соотношение уголовного права с другими отраслями права.
  5. Б2. 1. Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, метод, система
  6. Бактеріофаг,історія вивчення. Структура, класифікація фагів за морфологією. Методи якісного і кількісного визначення бактеріофагів. Практичне використання бактеріофагів.
  7. Вартість невикористання

Морфо - функціональна характеристика та класифікація хромосом людини. Хроматин - речовина хромосоми. Гетерохроматин ( багаторазові повтори нуклеотидів ДНК) та еухроматин ( унікальні нуклеотидні послідовності ДНК). Каріотип людини.

Мітоз як механізм нестатевого розмноження еукаріотів. Фази мітозу. Будова метафазних хромосом та динаміка їх структури у клітинному циклі. Амітоз. Поняття про мітотичну активність тканини.

Мейоз як цитологічна основа утворення і розвитку статевих клітин( гамет). Фази та стадії першого та другого мейотичних поділів. Принципові відмінності поведінки хромосом у мейозі та у мітозі. Гаплоїдна та диплоїдна кількість хромосом. Механізми, що призводять до генетичної різноманітності гамет.

Статеві клітини, їх цитогенетична характеристика. Гаметогенез у тварин і людини: сперматогенез та оогенез .

Процес запліднення. Біологічні особливості репродукції людини.

Каріотип людини. Будова хромосом на мікроскопічному,субмікроскопічному та молекулярному рівнях. Гетерохроматин та еухроматин.

Каріотипування - метод визначення хромосомних мутацій людини. Цитогенетичні механізми синдромів при порушеннях кількості або структури аутосом( синдром ″котячого крику″, Патау, едвардса,Дауна), та статевих хромосом( синдроми трисомії Х, Клайнфельтера, Шершевського-Тернера, полісомії за У - хромосомою).

Значення культури лімфоцитів для вивчення хромосом людини.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Херсон - 2012 | Опис навчальної дисципліни | Структура навчальної дисципліни | Форма опрацювання навчального матеріалу : написання і презентація реферату | Форма опрацювання навчального матеріалу : презентація експертної оцінки | Форма опрацювання навчального матеріалу : укладання бібліографії | Форма опрацювання навчального матеріалу : складання комплексного кросворду | INTERNET-ресурси | Форма опрацювання навчального матеріалу : підготовка і презентація міні-лекції | Форма опрацювання навчального матеріалу : презентація експертної оцінки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати