На головну

Модель системи управління якістю Еттінгера - Сіттіга

  1.  B. Процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  2.  C. Астигматизм, обумовлений асиметрією оптичної системи, сферична аберація, астигматизм косих пучків, дисторсия, хроматична абеpрація.
  3.  Системи управління базами даних наступного покоління
  4.  I. Про органи управління промисловістю
  5.  I. Психологія управління як наука. 1 сторінка
  6.  I. Психологія управління як наука. 2 сторінка
  7.  I. Психологія управління як наука. 3 сторінка

З 20-х років 20-го століття почалися спроби якщо не вирішити, то хоча б послабити вказане протиріччя першого етапу. У травні 1924 р співробітник фірми «Вестерн Електрик» (США) доктор Шухарт запропонував контрольні карти і відповідні статистичні методи, які дозволили зосередити зусилля не на кінцевому контролі якості, а на контролі технологічних процесів.

В цей же час зростало розуміння того, що кожен виробничий процес має певний відсоток виходу придатних виробів, який визначається всією сукупністю діяльності підприємства, організації праці, управління. З огляду на цю обставину, а також посилення конкуренції провідні підприємства в 50-х роках почали застосовувати концепцію безперервного управління якістю.

Підсумок другого етапу розвитку систем якості може характеризуватися моделлю Еттінгера - Сіттіга, яка графічно зображується колом, розділеним на вісім секторів. У восьми секторах вказані спеціальні функції управління підприємством (вивчення попиту, формулювання цілей, конструювання виробів, планування виробничих процесів, виробництво, розподіл, післяпродажне обслуговування споживачів, експлуатація виробів).

 
 Тема 1. Основні категорії, поняття і показники якості. |  Роль якості продукції в ринковій економіці |  Основні категорії і поняття. |  Основні показники якості |  Комплексна оцінка рівня якості об'єкта |  Прийняття рішення. |  Тема 2. Основні методи управління якістю |  Лист збору даних (ЛСД) |  Гістограма |  Контрольні карти Шухарта |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати