Головна

Розкрийте поняття цивільна правоздатність та цивільна дієздатність.

  1. Асортимент - більш широке поняття, перелік найменувань виробів та їх модифікацій ( моделей ) із зазначенням обсягу випуску по кожному виду.
  2. В Законі встановлена дисциплінарна, адміністративна, цивільна і кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.
  3. Визначення поняття логістики
  4. Гуманітарна інтеграція у сучасних міжнародних відносинах: поняття, види, правомірність.
  5. Дайте визначення поняття адміністративного правопорушення та назвіть його ознаки.
  6. Дайте визначення поняття виборів та назвіть їх види.
  7. Дайте визначення поняття відпустка та назвіть її види.

Цивільна правоздатність - це здатність фізичної особи мати цивільні права і обов´язки. Цивільна правоздатність - це не тільки здатність фізичних осіб мати цивільні права і обов´язки, а й обов´язок держави гарантувати своїм громадянам певне коло цивільних прав і здійснювати контроль за виконанням ними цивільних обов´язків.

У широкому значенні під правоздатністю розуміють здатність фізичної особи мати права і обов´язки, що стосуються всіх галузей права (державного, адміністративного, трудового, сімейного тощо). У вузькому значенні під правоздатністю розуміють цивільну правоздатність, тобто здатність особи мати права і обов´язки у сфері дії цивільного права.

Цивільна правоздатність виникає в момент народження фізичної особи. Тобто, ще до народження суспільство та держава вже визначили для фізичної особи коло прав, а сам факт народження свідчить про набуття цих прав людиною.

Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом. Такими випадками можуть бути обвинувачення особи у вчиненні злочину, відбуття покарання за вчинений злочин чи адміністративне правопорушення. При обмеженні правоздатності необхідно дотримуватись принципу справедливості і розумності.

Закон допускає два види обмеження цивільної правоздатності - добровільне і примусове.

Цивільна дієздатність. На відміну від правоздатності, яка гарантує фізичній особі можливість мати цивільні права і обов´язки незалежно від її волі, цивільна дієздатність пов´язана з активним волевиявленням. Здатність здійснювати права і обов´язки, в зазначеному розумінні, виникає не одразу після народження, а поступово, в міру досягнення фізичною особою певного віку.

У цивільному законодавстві це поняття визнається як здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати; також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов´язки, самостійно їх виконувати та відповідати у разі їх невиконання.

За ступенем дієздатності фізичних осіб поділяють на:

1) повністю дієздатних;

2) з частковою дієздатністю;

3) з неповною дієздатністю;

4) з обмеженою дієздатністю;

5) недієздатних осіб.

Повністю дієздатними у віковому аспекті можуть вважатися громадяни, які досягли повноліття - 18-річного віку. ЦК України передбачає таке поняття, як емансипація - надання неповнолітній особі повної дієздатності, коли особа досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір´ю або батьком дитини. Часткову дієздатність мають особи, яким не виповнилося 14 років - малолітні. За загальним правилом, права і обов´язки малолітніх здійснюють їх батьки або законні представники - опікуни. Неповну дієздатність мають неповнолітні особи віком від 14 до 18 років. Вони можуть укладати правочини за згодою своїх батьків або піклувальників.

Під обмеженням дієздатності слід розуміти заборону громадянинові на підставі рішення суду самостійно укладати правочини щодо розпорядження майном, одержувати заробітну плату, пенсію або інші види доходів.

Підстави для прийняття судом такого рішення: якщо особа страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними; якщо особа зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім´ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов´язана утримувати, у скрутне становище.

Визнання фізичної особи недієздатною пов´язане з її здоров´ям. До таких захворювань закон відносить психічні хвороби, що призводять до стійкого психічного розладу. Внаслідок цих хвороб фізична особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87         Наступна

Дайте визначення держави та назвіть її ознаки. | Опишіть теорії виникнення держави. | Дайте визначення поняття громадянського суспільства та назвіть його ознаки. | Розкрийте поняття правова держава та назвіть її ознаки. | Розкрийте поняття, предмет і метод адміністративного права України. | Дайте визначення поняття адміністративного правопорушення та назвіть його ознаки. | Розкрийте поняття та вкажіть види адміністративного стягнення. | Дайте визначення поняття виборів та назвіть їх види. | Дайте визначення поняття відпустка та назвіть її види. | Дайте визначення поняття нормативно-правового акту та назвіть його види. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати