На головну

Методичні рекомендації

  1.  II. Методичні рекомендації щодо СКЛАДАННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  2.  II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  3.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  4.  А) Методичні помилки і непорозуміння
  5.  Базові поняття теорії і методичні рекомендації щодо вирішення задач
  6.  Базові поняття теорії і методичні рекомендації щодо вирішення задач
  7.  Базові поняття теорії і методичні рекомендації щодо вирішення задач

Вивчення матеріалу даної теми базується на знанні будови ве-вин.

Слід усвідомити, що електромагнітне поле може існувати від-но від частинок, поширюючись в просторі, а елементарні заряджений-частинки без електромагнітного поля не можуть.

Зверніть увагу, що для дослідження електричного поля, створений-ного негативно або позитивно зарядженим тілом, використовують проб-ний точковий заряд q. Кількість електрики, що є мірою елек-тріческого заряду, виражається в тих же одиницях, що і елементарні елек-тричні заряди, тобто в кулонах (Кл).

Вивчіть характеристики електричного поля, їх позначення, одиниці виміру.

Необхідно знати, що всі речовини в залежності від їх електричних властивостей поділяються на провідники, діелектрики і напівпровідники.

Джерелами електричної енергії можуть бути як акумулятори, генератори та джерела струму

Згадайте, що напруга, опір і струм пов'язані між собою рівнянням, яке є основним електротехнічним законом і носить призначення закону Ома (1827 г.)

Необхідно чітко уявляти режими роботи електричних ланцюгів і пам'ятати, що, крім номінального (робочого) режиму, можуть бути: режим холостого ходу, короткого за-замикання і режим узгодження

Елементи електричних ланцюгів бувають активними і пасивними: активні - це елементи, в яких енергія перетворюється за наявності електрорушійної сили (вони характеризуються, в більшості випадків, постійними значеннями ЕРС і внутрішнього опору); пасивні в яких електроенергія перетворюється в тепло (вони характеризуються опором або провідністю).

Детальніше про виведення всіх співвідношень і теоретичних обґрунтуваннях слід ознайомитися з рекомендованою літературі.

Питання для самоконтролю:

1. Поясніть, чим створюється електричне поле і як його виявити?

2. Поясніть, як визначається і який величиною (скалярної або век-битим) є: а) силова характеристика точок електричного поля .б) енергетична характеристика точок електричного поля?

3. Поясніть, що називається електричною напругою?

4. Поясніть, що називається електричним струмом провідності і що характеризує щільність струму?

5. Поясніть, які призначення елементів найпростіших електричних ланцюгів?

6. Розкажіть, чим відрізняються один від одного електрорушійна сила і напруга?

7. Поясніть, від яких величин залежить електричний опір і як воно пов'язане з електричну провідність.

8. Поясніть, як змінюється величина опору провідників, ді-електриків в залежності від температури?

9. Розкажіть, що таке надпровідність?

10. Поясніть, який зв'язок встановлює закон Ома для ділянки елек-тричних ланцюга між Е, I, R.

11. Опишіть, як визначити енергію, потужність і ККД джерела електро-тріческого енергії?

12. Поясніть, як формулюється закон Джоуля-Ленца?

13. Поясніть, як скласти баланс потужностей?

14. Поясніть, для якої мети і як складають схему заміщення елек-тричних ланцюга?

15. Поясніть, які джерела електричної енергії є джерелами ЕРС, а які - джерелами струму?

16. Поясніть, які режими роботи електричних ланцюгів існують?
 Пояснювальна записка 1 сторінка |  Пояснювальна записка 2 сторінка |  Пояснювальна записка 3 сторінка |  Пояснювальна записка 4 сторінка |  Пояснювальна записка 5 сторінка |  Перелік рекомендованої літератури |  Методичні рекомендації |  Методичні рекомендації |  Методичні рекомендації |  Методичні рекомендації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати