На головну

Перелік рекомендованої літератури

  1.  IV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
  2.  IV.2. Перелік питань до заліку (іспиту)
  3.  IX. Перелік указів Президента Російської Федерації, які стверджують систему і структуру федеральних органів виконавчої влади в період з 1991 р по 2001 р
  4.  V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
  5.  V. Перелік скасованих і перетворених органів виконавчої влади і перерозподіл їх функцій
  6.  VII. Перелік перетворених органів виконавчої влади і перерозподіл їх функцій
  7.  VIII. Перелік скасованих і перетворених органів виконавчої влади і перерозподіл їх функцій

- Буртана Ю. В. Теоретичні основи електротехніки: підручник для технікумів / Ю. В. Буртана, П. Н. Овсянніков.- М .: Вища школа: 1984.- 552 с.

- Євдокимов Ф. Е. Теоретичні основи електротехніки: Видавничий центр «Академія» / Ф. Е. Евдокімов.- М .: 2004.- 560 с.

- Зайчик М. Ю. Збірник завдань і вправ з теоретичної електротехніки: навчальний посібник для технікумів / М Ю Зайчік.- М .: 1988. - 496 с.

- Константинов В. І. Збірник завдань по теоретичній електротехніці: Видавництво «Енергія» / В. І. Константинов, Н. Н. Мансуров, А. Ф. Симонов, А. А. Федоров-Королёв.- М .: 1968-239 с.

- Лоторейчук Е. А. Теоретичні основи електротехніки: підручник / Є. А. Лоторейчук.- М .: 2008. - 320 с.

- Поліванов К. М. Теоретичні основи електротехніки. Лінійні електричні ланцюги з зосередженими постояннимі.- М .: «Енергія», 1972.-240с.

- Попов В. С. Теоретична електротехніка: підручник для технікумів / В. С. Попов.- М .: 1990.- 544 с.

- Прянишников В. А. Електротехніка та ТОЕ в прикладах і завданнях: практичний посібник / В. А. Прянишников, Е. А. Петров, Ю. М. Осіпов.-СПБ: 2008.- 336 с.

- Цейтлін Л. С. Керівництво до лабораторних робіт з теоретичних основ електротехніки: навчальний посібник для електротехнічних спеціальностей технікумів / Л З Цейтлін.- М .: 1985.- 256 c.

·

Приблизний тематичний план (3Ез)

   для ден-ної фор-ми  для заоч-ної фор-ми  наустано-вильно заня-ку  на образ-ні заня-ку  на лабораторні, практичної-кіезанятія  Час на самосмтоятельную роботу уч-ся (годин)
 ВведеніеРаздел1. Лінійні і нелінійні електричні ланцюги постійного тока.Тема 1.1 Фізичні процеси в електричних цепях.Лабораторная робота №1 «Дослідження джерел ЕРС в режимах джерела і прийому електричної енергії. Складання балансу потужностей в електричному ланцюзі ».Лабораторная робота №2« Дослідження режимів електричного кола і її елементів ».Проте 1.2 Розрахунок лінійних електричних ланцюгів постійного тока.Лабораторная робота №3« Дослідження електричних ланцюгів при послідовному, паралельному і змішаному сполученні опорів ».Лабораторная робота №4 «Перетворення трикутника опорів в            
 Продовження таблиці            
 еквівалентну зірку ».Лабораторная робота №5« Вивчення законів Кірхгофа в застосуванні до многоконтурной ланцюга ».Лабораторная робота №6« Вимірювання потенціалів точок електричного кола і побудова потенційної діаграми ».Лабораторная робота №7« Перевірка принципу накладення в лінійних електричних ланцюгах »Лабораторна робота №8 «Дослідна перевірка розрахунку струму за методом еквівалентного генератора» .Проте 1.3Нелінейние електричні ланцюги постійного тока.Лабораторная робота №9 «Зняття вольт-амперних характеристик нелінійних елементів і перевірка досвідченим шляхом нелінійних ланцюгів» .Раздел 2. Електричне і магнітне поле.Тема 2.1Електростатіческое поле в пустоте.Тема 2.2Електростатіческое поле в діелектрику.            
 Продовження таблиці            
 Тема 2.3Електростатіческіе цепі.Тема 2.4Магнітное поле в неферомагнітними среде.Тема 2.5Магнітное поле в феромагнітної среде.Тема 2.6Магнітние цепі.Тема 2.7Електромагнітная індукція.Лабораторная робота №10 «Дослідження магнітного кола. Вплив повітряного зазору і магнітних шунтів на роботу ланцюга ».Раздел 3. Лінійні та нелінійні електричні ланцюги змінного тока.Тема 3.1Основние відомості про синусоидальном електричному токе.Тема 3.2Елементи електричних ланцюгів змінного тока.Тема 3.3 Розрахунок електричних ланцюгів змінного струму за допомогою векторних діаграм .Лабораторная робота №11 «Дослідження електричного кола змінного струму при послідовному з'єднанні котушки            
 Продовження таблиці            
 індуктивності і конденсатора (№11) ». Лабораторна робота №13« Визначення коефіцієнта потужності (додаткова робота №8) ». Тема 3.4 Розрахунок електричних ланцюгів синусоїдального струму із застосуванням комплексних чісел.Тема 3.5Трёхфазние симетричні ланцюга змінного струму.Лабораторная робота №14 «Дослідження трифазного ланцюга при сполуці приймача зіркою» .Проте 3.6Електріческіе ланцюга з несинусоїдальними періодичними напруженнями і токамі.Тема 3.7Нелінейние електричні ланцюги змінного тока.Лабораторная робота №15 «Вимірювання потужності втрати енергії в феромагнітному осерді котушки (№14) ».Проте 3.8 Перехідні процеси в електричних цепях.Лабораторная робота №16« Дослідження перехідних процесів заряду і розряду            
 Продовження таблиці            
 конденсатора (№15) ». Розділ 4. Теми, які відображають зв'язок зі спеціальністю (за вибором) .Тим 4.1Некоторие методи аналізу складних електричних ланцюгів постійного тока.Тема 4.2Резонанс в електричних цепях.Лабораторная робота №17« Дослідження резонансу напруг і резонансу струмів в електричних ланцюгах (№16) ». Тема 4.3Расчёт ланцюгів з взаємної індуктівностью.Тема 4.4Круговие діаграмми.Лабораторная робота №18« Побудова за даними досвіду кругових діаграм нерозгалужене і розгалуженою ланцюгів (№19) ». Тема 4.5Четирёхполюснікі при синусоїдальних струмах і напряженіях.Лабораторная робота №19 «Випробування чотириполюсника» .Проте 4.6Несімметрічние трифазні цепі.Лабораторная робота №20 «Дослідження            
 Продовження таблиці            
 трифазного ланцюга при сполуці приймача трикутником (№21) ». Тема 4.7 Магнітне поле змінного тока.Тема 4.9 Електричні кола з розподіленими параметрами. Разом:            

 

Приблизний тематичний план (3Ез)

   для ден-ної фор-ми  для заоч-ної фор-ми  наустано-вильно заня-ку  на образ-ні заня-ку  на лабораторні, практичної-кіезанятія  Час на самосмтоятельную роботу уч-ся (годин)
 ВведеніеРаздел1. Лінійні і нелінійні електричні ланцюги постійного тока.Тема 1.1 Фізичні процеси в електричних цепях.Лабораторная робота №1 «Дослідження джерел ЕРС в режимах джерела і прийому електричної енергії. Складання балансу потужностей в електричному ланцюзі ».Лабораторная робота №2« Дослідження режимів електричного кола і її елементів ».Проте 1.2 Розрахунок лінійних електричних ланцюгів постійного тока.Лабораторная робота №3« Дослідження електричних ланцюгів при послідовному, паралельному і змішаному сполученні опорів ».Лабораторная робота №4 «Перетворення трикутника опорів в зірку            
 Продовження таблиці            
 еквівалентну зірку ».Лабораторная робота №5« Вивчення законів Кірхгофа в застосуванні до многоконтурной ланцюга ».Лабораторная робота №6« Вимірювання потенціалів точок електричного кола і побудова потенційної діаграми ».Лабораторная робота №7« Перевірка принципу накладення в лінійних електричних ланцюгах »Лабораторна робота №8 «Дослідна перевірка розрахунку струму за методом еквівалентного генератора» .Проте 1.3Нелінейние електричні ланцюги постійного тока.Лабораторная робота №9 «Зняття вольт-амперних характеристик нелінійних елементів і перевірка досвідченим шляхом нелінійних ланцюгів» .Раздел 2. Електричне і магнітне поле.Тема 2.1Електростатіческое поле в пустоте.Тема 2.2Електростатіческое поле в діелектрику.            
 Продовження таблиці            
 Електростатичне поле в діелектріке.Тема 2.3Електростатіческіе цепі.Тема 2.4Магнітное поле в неферомагнітними среде.Тема 2.5Магнітное поле в феромагнітної среде.Тема 2.6Магнітние цепі.Тема 2.7Електромагнітная індукція.Лабораторная робота №10 «Дослідження магнітного кола. Вплив повітряного зазору і магнітних шунтів на роботу ланцюга ».Раздел 3. Лінійні та нелінійні електричні ланцюги змінного тока.Тема 3.1Основние відомості про синусоидальном електричному токе.Тема 3.2Елементи електричних ланцюгів змінного тока.Тема 3.3 Розрахунок електричних ланцюгів змінного струму за допомогою векторних діаграм .Лабораторная робота №11 «Дослідження електричного кола змінного струму при            
 Продовження таблиці            
 послідовному з'єднанні котушки індуктивності і конденсатора (№10) ». Лабораторна робота №12« Дослідження електричного кола при паралельному з'єднанні котушки індуктивності і конденсатора (№11) ». Лабораторна робота №13« Визначення коефіцієнта потужності (додаткова робота №8) ». Тема 3.4 Розрахунок електричних ланцюгів синусоїдального струму із застосуванням комплексних чісел.Тема 3.5Трёхфазние симетричні ланцюга змінного струму.Лабораторная робота №14 «Дослідження трифазного ланцюга при сполуці приймача зіркою» .Проте 3.6Електріческіе ланцюга з несинусоїдальними періодичними напруженнями і токамі.Тема 3.7Нелінейние електричні ланцюги змінного тока.Лабораторная робота №15 «Вимірювання потужності втрати енергії в феромагнітному осерді котушки            
 Продовження таблиці            
 (№14) ». Тема 3.8 Перехідні процеси в електричних цепях.Лабораторная робота №16« Дослідження перехідних процесів заряду і розряду конденсатора (№15) ». Розділ 4. Теми, які відображають зв'язок зі спеціальністю (за вибором) .Тим 4.1Некоторие методи аналізу складних електричних ланцюгів постійного тока.Тема 4.2Резонанс в електричних цепях.Лабораторная робота №17 «Дослідження резонансу напруг і резонансу струмів в електричних ланцюгах (№16)». Тема 4.3Расчёт ланцюгів з взаємної індуктівностью.Тема 4.4Круговие діаграмми.Лабораторная робота № 18 «Побудова за даними досвіду кругових діаграм нерозгалужене і розгалуженою ланцюгів (№19)». Тема 4.5Четирёхполюснікі при синусоїдальних струмах і напругах.            
 Продовження таблиці            
 Лабораторна робота №19 «Випробування чотириполюсника» .Проте 4.6Несімметрічние трифазні цепі.Лабораторная робота №20 «Дослідження трифазного ланцюга при сполуці приймача трикутником (№21)». Тема 4.7 Магнітне поле змінного тока.Тема 4.9 Електричні кола з розподіленими параметрамі.Ітого:            

 
 Пояснювальна записка 1 сторінка |  Пояснювальна записка 2 сторінка |  Пояснювальна записка 3 сторінка |  Пояснювальна записка 4 сторінка |  Тема 1.1 Фізичні процеси в електричних ланцюгах |  Методичні рекомендації |  Тема 1.2 Розрахунок лінійних електричних ланцюгів постійного струму |  Методичні рекомендації |  Методичні рекомендації |  Методичні рекомендації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати