На головну

Розвиток російської сурдопедагогіки

  1.  Fast Ethernet і lOOVG-AnyLAN як розвиток технології Ethernet
  2.  I. Уряд Російської Федерації.
  3.  I.1. Аналіз досвіду реалізації державної молодіжної політики в Російській Федерації. Етапи розвитку державної молодіжної політики, проблеми, тенденції
  4.  I.2.2. Розвиток джерел в системі цивільного права
  5.  II. Сучасний світ і зовнішня політика Російської Федерації
  6.  III. Розвиток та подолання бідності
  7.  IX. Перелік указів Президента Російської Федерації, які стверджують систему і структуру федеральних органів виконавчої влади в період з 1991 р по 2001 р

Хронологічні рамки етапів розвитку теорії та практики навчання осіб з порушеннями слуху в Росії відрізняються від інших країн (Н. І. Малофєєв, 1996).

Поняття «глухота» і «німота» на Русі були відомі в далекій давнині: вже тоді розрізнялися стан і ступінь дефекту: глухобезмолвние (глухонімі), приголомшені, глухі, поступово глохнущій, тільки що оглухлі.

У Древній Русі згідно з указом князя Володимира (996 р) піклування глухих та інших «убогих» займалася церква. Пізніше для цього, як правило, при храмах і монастирях створювалися спеціальні будинки, в яких вони жили і працювали в міру сил. Такі будинки були в Києво-Печерській лаврі, в Москві, Твері, Новгороді, Пскові, Ростові, Смоленську та інших містах. Літературні пам'ятники XI - XII ст. свідчать про гуманне ставлення до глухих на Русі

Російські законодавчі акти XV-XVII ст. визначали юридичні права глухих, громадянське і майновий стан яких: було практично зрівняні зі звичайними людьми.

Таким чином, розвиток сурдопедагогічної думки в Росії складалося на основі досвіду виховання глухих в системі громадського піклування.

Великий внесок у розробку проблем сурдопедагогіки в XVIII в. був зроблений Російською академією наук. На її публічних читаннях обговорювалися питання використання збережених аналізаторів для відшкодування порушення слуху. В кінці IXVIII в. почав видаватися журнал «Економічний магазин», в якому містилися короткі популярні статті про глухоту, її причини та засоби подолання.

Створення в XVIII в. в Москві і Санкт-Петербурзі виховних будинків, де серед інших дітей виховувалися і глухі, поклало початок організованому навчанню і вихованню глухих в Росії. Вони навчалися різним ремеслам, що згодом давало їм засоби до життя. Досвід навчання у виховних будинках довів можливість навчання глухих, їх здатність до розумовим розвитком.

Розглядаючи питання пізнання і значення мови в розвитку психіки людини, Олександр Миколайович Радищев (1749-1802) докладно зупинявся на методах навчання глухих словесної усного та писемного мовлення з опорою на збереженій аналізатори. У філософському трактаті «Про людину, її смертність і безсмертя» він показав роль всіх форм мови для формування мислення, підкреслив значення словесної мови для розумового розвитку. Аналізуючи європейський досвід навчання глухих, Радищев критично ставився до застосування жестової мови в с висловлюючи думку про можливість заміщення одне почуттів іншим. Німоту він вважав вторинним дефектом, т. Е. Наслідком глухоти. Ідеї ??А. Н. Радищева стали основоположними для російської сурдопедагогіки того часу.

Перші училища (школи) для глухих дітей були відкриті в західних губерніях Російської імперії, що пояснюється рядом соціально-економічних причин, в Пярну було створено невелике приватне училище, де навчання велося за методом І. К. Аммана: від звуків до слова і пропозиції. У 1802 р і в 1809 р в Ризі були приватні училища для глухих, а в1805г. - У Вільно. 1806-1810 рр. в Санкт-Петербурзі існувала приватна школа для глухих, заняття в якій велися по системі Р. А. Сикарії. В силу об'єктивних причин ці училища існували недовгий час, але вони зіграли роль перших досвідчених установ для глухонімих.

У 1806 р під заступництвом імператриці Марії Федорівни в Павловську було організовано училище для глухонімих, яке в 1810 р перевели в Санкт-Петербург. У 1810-1824 рр. ним керував учень Р. А Сикарії Ж. Б. Жоффре, Який вів навчання на основі письмової мови. Крім отримання загальноосвітніх знань, учні опановували різними професіями.

Пізніше відкрилися училища для глухонімих у Варшаві (1817), Москві (1831), Одесі (1843) та інших містах.

Практична робота з глухими вимагала теоретичної бази. Викладач і директор Петербурзького училища глухонімих Віктор Іванович Флері(1800-1856) в своїх роботах «Глухонімі, що розглядаються у ставленні до їх станом і до способів освіти самим властивим їх природі», «Про викладання усно слова» показав, що глухота не позбавляє дитину можливостей інтелектуального і морального розвитку, а також довів необхідність навчання: глухих словесної мови і обгрунтував доцільність поєднання різних форм мови в цьому процесі. Він також був одним з перших сурдопедагогів, хто висловив ідеї про важливість дошкільного навчання: глухих і диференційованого підходу до навчання.

його колега Георгія Олександрович Гурця (1778- 1858) - автор першого російського навчально-методичного посібника для вчителів і учнів шкіл глухих (1838) - запропонував використовувати в навчанні глухих природна мова жестів, який спочатку «ограмматізуется» за допомогою умовних позначень, потім переводиться: в письмову словесну мову і письмо стає єдиним засобом навчання. Г. А. Гурця також здійснював диференційований підхід при навчанні і глухих і слабочуючих.

У 1864 р було затверджено «Положення про початкові народні училища» і «Статут гімназій і прогімназій», які спрощували організацію нових шкіл. У цей період були відкриті училища і школи глухонімих в Олександрівську, Вязниках, Казані, Калузі, Києві, Новочеркаську, Перерва, Саратові, Тулі, Уфі і: інших містах.

Продовжувала розвиватися і методика навчання глухих. сурдопедагог Яків Тимофійович Спішно (182O-1865) популяризував ідею А. Бланше про спільне навчання глухих і чуючих, вводячи в навчання глухих усне мовлення і наочні засоби. Іван Якович Селезньов (? -1889) Створив оригінальну методику постановки звуків і читання з губ, використовував міміку і дактилологія як в тільні кошти навчання глухих.

У цей період почали видаватися перші перекладні і вітчизняні методичні посібники та підручники, в Санкт-Петербурзі було створено Піклування імператриці Марію Федорівни про глухонімих, яке почало активно діяти: були відкриті нові училища, школи, притулки, хутора і богадільні для глухонімих; до складу Піклування увійшли раніше відкриті школи; були організовані курси для підготовки вчителів глухонімих; видавався навчально-методичний журнал «Вісник Піклування ...»

Представники петербурзької школи продовжували розробку методики навчання глухих. Олександр Федорович Остроградський (1853-1907) і Микола Михайлович Лаговський (1862-1933) пропагували звуковий спосіб, заснований на чистому усному методі. Петро Дмитрович Єнько (1844-1916) запропонував природний спосіб навчання глухонімих мови у в якому намагався подолати недоліки німецької системи, і розробив складової метод навчання вимові, грамоти та глобальному читанню з губ. Іван Олександрович Васильєв (1862-1940) запропонував графічний метод, грунтується на використанні писемного мовлення.

У 1860 р в Москві глухий художник Іван Карлович Арнольд (1805-1891) відкрив училище, яке згодом стало Московським міським Арнольдо-Третьяковській училищем глухонімих. Спочатку навчання в ньому вели переважно глухі вчителі. З приходом в училище ФА. Pay (1868-1957) вихідним засобом навчання стала усна мова, педагоги застосовували диференційований підхід до дітей з вадами слуху. Училище стало всеросійським досвідченим методичним центром.

У 1900 р в Москві Федір Андрійович Pay и Наталя Олександрівна Pay (1870-1947) організували в Росії і Європі дитячий сад для глухонімих, де велася цілеспрямована робота над формуванням усного мовлення у глухих дітей.

У 1895-1896, 1903 і 1910 рр. проходили з'їзди руських сурдопедагогів, на яких обговорювалися нагальні проблеми теорії і практики навчання глухих дітей.

До початку XX в. була створена російська система навчання дітей з порушеннями слуху, Яка ставила завдання розвитку природних задатків глухого. Зміст навчання глухих зближувалися з навчанням чують: приділялася увага фізичному, розумовому, моральному і трудовому вихованню. Найбільш повною і методично розробленою була програма навчання глухих російській мові, яка складалася під впливом ідей К. Д. Ушинського і включала три ступені.

У зміст навчання більшості шкіл були включені наступні спеціальні предмети:

- Читання з особи;

- Вимова;

- Розвиток слухового сприйняття.

На початку 1917 р Першому з'їзді вчителів глухих його учасниками було поставлено питання про прийняття училищ глухих у відання Міністерства народної освіти. На підставі постанови Раднаркому 19.19 р навчання глухих дітей і дорослих стало державним, всі існуючі установи для глухих були включені в систему народної освіти. У 1920 р Перший Всеросійський з'їзд по боротьбі з дитячою дефективностью, злочинністю та безпритульністю намітив основні принципи побудови радянської системи навчання і виховання осіб з порушеннями слуху. У 1924 р на Другому з'їзді по соціально-правову охорону неповнолітніх (СПОН) Лев Семенович Виготський (1896-1934) в своїй доповіді визначив своєрідність розвитку аномальних дітей і запропонував новий підхід до аналізу структури дефекту (глухота - первинний дефект, німота - вторинний) та шляхи його корекції і компенсації.

У 1920-1930-і рр. постановою уряду були визначені типи навчальних закладів для дітей з вадами слуху, розширено мережу цих установ, введено загальне початкову освіту глухих, створені єдині програми для спеціальної школи глухих.

У 1926 р було створено Всеросійське товариство глухих - Громадська організація, яка об'єднує глухих для вирішення їх проблем. Почали видавати журнали «Життя глухих», потім «В єдиному строю», газети «Життя глухонімих», «Маяк» та ін.

Поглиблювалася розробка наукових основ системи навчання і виховання осіб з порушеннями слуху. У 1920 р в Петрограді був організований Отофонетіческій інститут, Який в 1921 був об'єднаний з Центральним інститутом з вивчення і навчання глухих. У 1929 р в Москві під науковим керівництвом Л. С. Виготського був організований Експериментально-дефектологічний інститут, Що пізніше став Науково-практичним інститутом спеціальних шкіл. У 1943 р він був перетворений в НДІ дефектології АПН РРФСР, потім АПН СРСР, нині Інститут корекційної педагогіки РАО. У цих науково-клінічних установах проводилося комплексне вивчення аномальних дітей, розроблялася система диференційованого корекційно-спрямованого виховання і навчання цих дітей в спеціальних установах на основі сформульованої Л. С. Виготським ідеї про складну структуру дефекту у дітей з порушеннями аналізаторів.

Поряд з виникненням науково-практичних інститутів Д. В. Фельдберг в Петрограді (1918) і Ф. А. Pay в Москві (1921) були створені кафедри сурдопедагогіки та логопедії, що почали підготовку фахівців-сурдопедагогів і перепідготовку педагогічних кадрів масових шкіл для роботи з глухими дітьми.

В цей же період активно продовжили свою науково-практичну роботу фахівці старої школи: І. А. Васильєв, Є. Ф. Заморенко, Н. М. Лаговський, С. С. Преображенський, Н. А. Pay та ін.

Реалізується ідея навчання дітей переддошкільного віку з порушеннями слуху та мовлення. У 1930 р Е. Ф. Pay організувала перша установа для виховання дітей цієї категорії і почала розробку науково-теоретичних основ дошкільного навчання і виховання.

У 1938 р на Всеросійській нараді з питань навчання і виховання глухих дітей система чистого усного методу була піддана критиці і затверджена нова програма школи глухих, яка передбачала розширення формуванню нової системи навчання глухих, широко стала використовуватися письмова і дактильная форми мови.

Під час Великої Вітчизняної війни науково-практична діяльність сурдопедагогів продовжилася: була складена і впроваджена в практику шкіл глухих нова програма з російської мови, проводилися дослідження з використання писемного мовлення. Сурдопедагоги працювали над відновленням словесної мови (усної та письмової), виправленням артикуляції і компенсації втраченого слуху у поранених і контужених за допомогою читання з губ (Е. Ф. Pay, Ф. А. Pay, М. А. Томілова, М. Е. Хватцев та ін.).

У 1950-ті рр. була розроблена науково обґрунтована педагогічна класифікація дітей з порушеннями слуху (P.M. Боскис), яка дозволила виділити два типи шкіл: школа для глухих (ранооглохшіх) і школа для слабочуючих і позднооглохших дітей з двома відділеннями. У ці роки була створена система навчання мови (PM Боскис, А. Г. Зикеев, К. Г. Коровін, К. В. Комарова), вивчалися особливості писемного мовлення слабочуючих (AM Гольдберг, Л. Є. Фінгерман, К. І. Туджанова) і особливості навчання дітей з вадами слуху читання та літератури (М. І. Нікітіна). Виявлення своєрідності розвитку пізнавальної діяльності слабочуючих присвятили свої дослідження Л. І. Тігранова, В. А. Синяк.

У 1960-і рр. особливий внесок в обгрунтування медичною класифікацією глухих і слабочуючих і дослідження слухової функції в дитячому віці вніс Л. В. Нейман. Важливим етапом у розвитку сурдопедагогіки є розробка і впровадження нової системи навчання глухих дітей мови на основі принципу формування мовного спілкування (С. А. Зиков). У розробленій ним системі навчання мови зв'язується з організованою діяльністю дітей, а в якості вихідного виду мовлення використовується дактилологія.

У той же час Ф. Ф. Pay і Н. Ф. сльозини на основі експериментальних досліджень був створений концентричний аналітико-синтетичний полісенсорна метод навчання глухих усного мовлення (вимові). Він функціонує на основі тимчасового використання скороченою системи фонем: на перших роках навчання допускається заміна одних звуків іншими, подібними за артикуляцією, внаслідок чого відбувається поступовий перехід від наближеного вимови слів до більш точному, з використанням як допоміжний засіб дактилологія.

У цей період в дослідженнях під керівництвом Ф. Ф. Pay і В. І. Бельтюкова вивчалися питання навчання читання з губ. P.M. Боскис, Т. А. Власова, Л. В. Нейман, Ф. Ф. Pay і інші вчені розробляли питання розвитку і використання зорового і слухового сприйняття фонем глухими і слабочуючими дітьми в процесі навчання.

Постанова Ради міністрів СРСР 1960 р визначило основні положення роботи спеціальних шкіл: було встановлено 12-річний термін навчання, протягом якого глухі і слабочуючі 2-го відділення школи слабочуючих і позднооглохших отримували неповну середню освіту (в обсязі 8-річної загальноосвітньої школи). Учні 1-го відділення школи слабочуючих отримували таку ж освіту за 10-річний термін.

Підвищенню якості навчально-виховного процесу сприяла розроблена Б. Д. Корсунської (1963) система навчання глухих і слабочуючих дошкільників, Що забезпечує спадкоємний зв'язок між дошкільною підготовкою і школою.

1970-егг. характеризуються створенням під керівництвом С. А. Зикова нової дидактичної системи навчання глухих в початкових класах на основі широкого використання предметно-практичної діяльності для формування у них так званих життєвих понять, розвитку мови як засобу спілкування, трудових умінь і навичок.

У роботах А. І. Дьячкова, А. П. Рожевої, Л. А. Новосьолова та ін. Було встановлено тісний зв'язок між трудовим навчанням і засвоєнням учнями загальноосвітніх знань.

У дослідженнях сурдопсіхологія Т. В. Розанової, І. М. Соловйова, Ж. І. Шиф отримала подальше обгрунтування система навчання глухих, яка ґрунтувалася на теоретичної концепції Л. С. Виготського про провідну роль навчання в розвитку і компенсації дефекту у аномальних дітей.

Вдосконаленню дошкільного навчання і виховання глухих і слабочуючих дітей були присвячені дослідження Е. І. Леонгард, Л. П. Носковой, А. Д. Салахової, що розкрили нові підходи до організації роботи з дошкільнятами з розвитку мовлення і формування мовного слуху. Результати досліджень активно використовувалися на практиці, розширилася мережа спеціальних дошкільних установ, - посилилася спадкоємність програм дошкільного та шкільного навчання.

Підвищенню рівня навчально-виховного процесу в школах для глухих і слабочуючих дітей сприяли дослідження в області сурдопсихологии. Роботи І. М. Соловйова, Т. В. Розанової, Ж. І. Шиф, Н. Б. Яшков, Л. І. Тіграновой, Т. А. Григор'євої та ін. По вивченню закономірностей і особливостей розвитку дітей з вадами слуху доповнили новими даними вчення Л. С. Виготського про шляхи компенсації дефекту у дитини з порушеною слуховий функцією.

З урахуванням результатів досліджень вчених затверджуються нові програми: в 1972, 1984, 11Е88 рр. для: шкіл глухих, в 1974, 1986 рр. - Для шкіл слабочуючих, які максимально наближаються до програм масових шкіл з урахуванням особливостей розвитку: дітей з порушеннями слуху.

На сторінках журналів «Питання дефектології», «Спеціальна школа», «Дефектологія» були сформульовані основні принципи і наукові основи вітчизняної сурдопедагогіки.

У зв'язку з розвитком науки і техніки в розглянутий період в практиці спеціальних шкіл стали широко використовуватися технічні засоби навчання, що сприяло компенсації та корекції вад розвитку дітей з порушеннями слуху.

Постанова Ради міністрів СРСР 1975 р «По подальшого поліпшення навчання, працевлаштування та обслуговування осіб з дефектами розумового і фізичного розвитку» визначило систему заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу в спеціальних школах для дітей з порушеннями слуху. Воно зіграло вирішальну роль в організації компенсаторно-корекційної роботи в спеціальних школах для глухих і слабочуючих дітей, і в кінці 1970-х рр. була проведена організаційно-методичну роботу зі створення системи розвитку слухового сприймання у дітей з порушеним слухом (PM Боскис, В. І. Бельтюков, Т. А. Власова, Є. П Кузьмичова, Л. В. Нейман, Ф. Ф. Pay) , де розвиток і використання слухового сприйняття розглядалися як компоненти формування словесної мови глухого дитини в ході навчально-виховного процесу на основі використання різних типів звукопідсилюючої апаратури.

У цей період були створені корекційно-розвиваюча система загального навчання дітей з порушеннями слуху та комунікативно-діяльнісна система навчання глухих мови.

Подальший розвиток корекційно-розвиваючої системи навчання глухих дітей на основі особистісно-діяльнісного підходу з позицій безперервної освіти сприяє створенню нових методичних підходів до вирішення проблеми соціальної адаптації та реабілітації осіб з вадами слуху (Т. С. Зикова, Е. П. Кузьмичова. Е. Г. Речицький і ін.).

За результатами новітніх досліджень розроблені нові програми спеціальних шкіл глухих (1997; 2003), які передбачають отримання глухими дітьми кого рівня освіти за 10 років навчання при зменшеній наповнюваності класів, ефективної організації роботи з розвитку мовлення і мислення учнів, створення слухомовний середовища, збільшення інформативної насиченості навчального процесу за рахунок особистісно орієнтованого підходу, на основі широкого використання залишкового слуху.

Впровадження в навчальний процес нових технологій і, зокрема, комп'ютерної техніки (О. І. Кукушкіна, Т. До Королевська та ін.) Відкриває нові можливості для перебудови і підвищення якості навчально-виховної роботи.

Новий напрямок отримали дослідження в галузі професійно-технічної підготовки глухих і слабочуючих (Г. Н. Пенин і ін.), Викликані соціально-економічними умовами розвитку суспільних відносин і можливостями працевлаштування випускників спеціальних шкіл та інших навчальних закладів. Важливим досягненням сурдопедагогіки на сучасному етапі є забезпечення можливості отримання особами з порушеним слухом вищої професійної освіти: гуманітарного - в Московському педагогічному державному університеті і в спеціалізованому інституті мистецтв, технічного - в Московському державному технічному: університеті ім. Н. Е. Баумана.

Процес подальшого розвитку і вдосконалення вітчизняної системи навчання, виховання та професійної підготовки осіб з порушеннями слуху, триває. Починаючи з 1990-х рр. в Росії розвиваються альтернативні підходи до навчання осіб з порушеннями слуху: інтеграція від часткової та тимчасової до повної (навчання спільно з чують), білінгвізм, верботональної система навчання та ін.

Питання і завдання для самостійної роботи

1. Розкажіть про основні етапи розвитку сурдопедагогіки і суспільне становище глухих в різні періоди історії.

2. Назвіть і розкрийте зміст різних педагогічних систем навчання глухих.

3. Розкажіть про основні етапи розвитку та досягнення сурдопедагогіки в нашій країні.

4. Перерахуйте найвизначніших російських сурдопедагогів, їх наукові погляди і праці з проблем: теорії і практики навчання і виховання дітей з порушеннями слуху.

5. Визначте актуальні проблеми подальшого розвитку: теорії і практики сурдопедагогіки в Росії.

література

1. Басова А. Т., Єгоров С. Ф. Історія сурдопедагогіки: Учеб. допомога. М., 1984.

2. Дефектологічний словник. 2-е изд. , Доп. М., 1970.

3. Малофєєв Н. Н. Спеціальна освіта в Росії і за кордоном. М., 1996. Ч. 1.

4. Хрестоматія з історії виховання і: навчання глухонімих дітей в Росії / Упоряд. А. І. Дьячков та А. Д. Доброва. М., 1949. Т. 1.

5. Хрестоматія з історії дошкільного виховання глухонімих дітей / Упоряд. А. Д. Доброва. М., 1958.

 
 сурдопедагогика |  Глава 2. Сучасна система освіти осіб |  Глава 2. Розвиток слухового сприймання та навчання |  ВІД НАУКОВОГО РЕДАКТОРА |  Об'єкт, суб'єкт, предмет сурдопедагогіки |  Мета і завдання сурдопедагогіки |  Взаємозв'язок сурдопедагогіки з іншими галузями знань |  По підставі рівня наукового пізнання виділяють теоретичні та емпіричні методи. |  За мети і тривалості дослідження - отримання даних про актуальний стан об'єкта, процесу, явища; вивчення динаміки зміни в часі. |  Особистісні та професійно значущі якості сурдопедагога |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати