Головна

Абсолютні і відносні показники зміни структури

  1.  I. ВАРІАЦІЇ забарвлення і СТРУКТУРИ ШЕРСТІ
  2.  I. Файлові структури, використовувані для зберігання даних в БД
  3.  А - зміни температурного коефіцієнта і опору, б - вольтамперная
  4.  А) Зміни клімату
  5.  А. Зміни клімату.
  6.  А. Кардинер: концепція основний особистісної структури.
  7.  абсолютні величини

Про особливості вимірювання динаміки відносних величин, в тому числі і часткою, було сказано в підрозділ. 12.3. Тут викладаються показники, що характеризують не зміна окремої частки, а зміна структури в цілому, тобто «Структурне зрушення». Нерідко під цим поняттям розуміють добре і давно відомі індекси впливу зміни структури на середню величину відносного показника, наприклад показника ефективності: продуктивності праці, собівартості продукції, врожайності, рентабельності і т.п. Ці індекси вимірюють величину самого зміни структури, а його вплив (див. Гл. 11).

Звернемося до прикладу (табл. 14.8). Ці дані свідчать про істотну зміну часток ВВП, використаних на різні цілі. Узагальнюючим абсолютним показником зміни структури може служити сума модулів абсолютних змін часткою, виражена в процентних пунктах:

 621

Таблиця 14.8 Зміна структури використання ВВП Росії

пункту. Зміна структури використання ВВП Росії за 7 років реформ на 20,6 процентного пункту (більш ніж на 1/5 гранично можливого) слід визнати дуже значним.

Для того щоб уникнути Взаємопогашення різних за знаком змін часткою, замість модулів можна застосувати квад-

 623

 624
 Агрегатні індекси. система індексів |  властивості індексів |  Побудова індексів при узагальненні даних по одиницям сукупності і за елементами |  Межі та умови застосування індексного методу |  Комплексне використання індексного і регресійного методів аналізу |  Приклади використання індексів в економіко-статистичних розрахунках |  Показники простий (одновимірної) структури |  Показники ієрархічної (деревовидної) структури |  Показники багатовимірної структури з пересічними ознаками |  ДОДАТКИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати