Головна

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ (ВИПРОБУВАНЬ) І ИЗМЕРЕНИЙ ідентифікувати ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (або) небезпечних ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ

  1.  B) Порядок перемикання
  2.  C) Порядок перемикання
  3.  Case study: «глибинна» технологія отримання інформації про латентних процесах на соціальних об'єктах
  4.  I. ПРИЙОМИ ИЗМЕРЕНИЙ І СТАТИСТИЧНІ СПОСОБИ ОБРОБКИ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ В психологічних дослідженнях
  5.  II. Внутрішні чинники розвитку виробничої мікросистеми
  6.  II. ІННОВІРОВАНІЕ НАВЧАННЯ - ТЕХНОЛОГІЯ саморозвитку СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СЕРЕДОВИЩА
  7.  II. Порядок ПРОВЕДЕННЯ ідентифікації ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (АБО) НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ

10. Дослідженням (випробувань) та вимірюванням підлягають фактичні значення всіх ідентифікованих в порядку, встановленому розділом II цієї Методики, потенційно шкідливі (небезпечні) фактори.

11. Дослідження (випробування) та вимірювання ідентифікованих потенційно шкідливих (небезпечних) факторів здійснюються експертом (експертами) і (або) іншими фахівцями випробувальної лабораторії (центру) організації, що проводить спеціальну оцінку умов праці.

12. При проведенні досліджень (випробувань) і вимірювань ідентифікованих потенційно шкідливих (небезпечних) факторів повинні використовуватися атестовані в установленому порядку методики досліджень (випробувань) та методики (методи) вимірювань, внесені до Федерального інформаційний фонд по забезпеченню єдності вимірювань.

13. Засоби вимірювання, що застосовуються при проведенні досліджень (випробувань) і вимірювань ідентифікованих потенційно шкідливих (небезпечних) факторів, повинні бути:

повірені в установленому порядку;

відповідати використовуваним методикам досліджень (випробувань) та методиками (методам) вимірювань;

внесені до Федерального інформаційний фонд по забезпеченню єдності вимірювань;

відповідати встановленим [1] обов'язковим метрологічним вимогам, в тому числі за показниками точності, до вимірювань, що належать до сфери державного регулювання забезпечення єдності засобів вимірювань, виробленим при виконанні робіт із забезпечення безпечних умов і охорони праці.

14. Дослідження (випробування) та вимірювання ідентифікованих потенційно шкідливих (небезпечних) факторовпроводятся в ході здійснення штатних виробничих (технологічних) процесів і (або) штатної діяльності роботодавця з урахуванням:

використовуваного працівником виробничого обладнання, сировини і матеріалів, що є джерелами ідентифікованих потенційно шкідливих (небезпечних) факторів;

результатів раніше проводилися, (випробувань) і вимірювань факторів;

пропозицій працівників щодо проведення на його робочому місці досліджень (випробувань) та ізмеренійідентіфіцірованних потенційно шкідливих (небезпечних) факторів.

15. Результати досліджень (випробувань) і вимірювань ідентифікованих потенційно шкідливих (небезпечних) факторів оформляються у формі протоколу (протоколів) відповідно до наказу Міністерства праці та соціального захисту Російської Федерації від ___ р. № ___ щодо кожного ідентифікованого потенційно шкідливого (небезпечного) фактора, що зазнає досліджень (випробувань) та вимірювань.

IV. Порядок здійснення віднесення умов праці на робочих місцях до класів (підкласів) умов праці за ступенем шкідливості або небезпеки за результатами проведення досліджень (випробувань) і вимірювань ідентифікованих потенційно шкідливих і (або) небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу

16. Віднесення умов праці на робочих місцях до класів (підкласів) умов праці здійснюється в залежності від ступеня відхилення фактичних значень ідентифікованих потенційно шкідливих (небезпечних) факторів, отриманих за результатами проведення їх досліджень (випробувань) і вимірювань в порядку, встановленому розділом III цієї Методики , від нормативів (гігієнічних нормативів).

17. Віднесення умов праці на робочих місцях до класів (підкласів) умов праці здійснюється також з урахуванням тривалості впливу ідентифікованих потенційно шкідливих (небезпечних) факторів на працівника протягом робочого дня (робочої зміни).

У разі якщо тривалість впливу ідентифікованого потенційно шкідливого (небезпечного) фактора на працівника становить:

від п'ятдесяти відсотків до десяти відсотків (включно) від повної тривалості робочого дня (робочої зміни) [2] - клас (підклас) умов праці по оцінюваного ідентифікованого потенційно шкідливого (небезпечного) фактору знижується на одну ступінь;

менше десяти відсотків від повної тривалості робочого дня (робочої зміни) - клас (підклас) умов праці по оцінюваного ідентифікованого потенційно шкідливого (небезпечного) фактору знижується на два ступені.
 МЕТОДИКА |  Віднесення умов праці до відповідного класу (підкласу) умов праці при впливі аерозолів переважно фіброгенного дії |  Віднесення умов праці до відповідного класу (підкласу) умов праці при впливі виброакустических факторів |  Віднесення умов праці до відповідного класу (підкласу) умов праці при впливі параметрів мікроклімату |  Віднесення умов праці до відповідного класу (підкласу) умов праці при впливі світлового середовища |  Віднесення умов праці до відповідного класу (підкласу) умов праці при впливі неіонізуючих випромінювань |  Віднесення умов праці до відповідного класу (підкласу) умов праці при впливі іонізуючого випромінювання |  Віднесення умов праці до відповідного класу (підкласу) при впливі тяжкості трудового процесу |  Віднесення умов праці до відповідного класу (підкласу) при впливі напруженості трудового процесу |  Розподіл умов праці за класами (підкласами) умов праці при впливі хімічного фактора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати