Головна

завдання №18

  1.  The Challenge (доладна завдання) for Geographers.
  2.  У даній ситуації завданнями кадрового менеджменту є наступні.
  3.  В. нетипові сітуаційна завдання
  4.  Друга (зворотна) завдання.
  5.  Німецька Спільна Завдання для вдосконалення регіональних економічних структур.
  6.  Глава 1 Історична обумовленість уявлень про завдання та зміст освіти
  7.  ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ПОЧАТКУ ЖИТТЯ

Розрахуйте константу рівноваги  для реакції, наведеної в табл. 2, при 298 К і температурі Т К (табл. 6).

Рішення:

Рішення завдання розглянемо на прикладі реакції утворення аміаку  . Знайдемо константу рівноваги при температурах 298 К і 800 К.

Значення константи рівноваги при температурі 298 К знайдемо з співвідношення

 . (60)

Звідси

.

 = -32953,5 Дж (див. Задачу №13).

.

Розрахунок константи рівноваги при температурі, відмінній від стандартної, можна зробити з різним ступенем точності.

Варіант а) Наближений розрахунок. Значення константи рівноваги при температурі Т можна знайти, скориставшись рівнянням ізобари Вант-Гоффа:

 (61)

Вважаючи тепловий ефект реакції  постійним в інтервалі температур від Т1 до Т2. =  = - 91880 Дж (див. Задачу №2).

 . (62)

Після інтегрування рівняння (62) отримуємо такий вираз:

,

,

Якщо т1 = 298, то .

,

.

.

Варіант б) Більш точний розрахунок повинен враховувати залежність теплового ефекту реакції від температури. Цю залежність можна вивести також з різним ступенем точності.

За умови, що теплоємність не залежить від температури ( )  Дж / К (див. Задачу №8) отримуємо рівняння:

.

Підставами отриману залежність в рівняння ізобари Вант-Гоффа:

,

,

,

;

.

Варіант в) Точний розрахунок. Розрахунок буде точним, якщо при виведенні рівняння залежності теплового ефекту реакції від температури враховувати залежності теплоємності беруть участь в реакції речовин від температури, тобто враховувати рівняння :

.

За даними завдання №8 рівняння  для реакції утворення аміаку має вигляд:

 = -50,12 + 36,91 · 10-3Т - 3,34 · 105/ Т2 + 1,50 · 10--6Т2.

Залежність теплового ефекту цій реакції від температури:

Після підстановки цієї залежності в рівняння ізобари Вант-Гоффа, отримаємо

,

.

Варіант г) Точний розрахунок. Константа рівноваги реакції утворення аміаку при температурі 800 К може бути точно розрахована за значенням зміни енергії Гіббса, яке обчислено з урахуванням впливу температури на , и  реакції (див. задачу №17):  = 76746,6 Дж.

.

 
 завдання №7 |  завдання №8 |  завдання №9 |  завдання №10 |  завдання №11 |  завдання №12 |  завдання №13 |  завдання №14 |  завдання №15 |  завдання №16 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати