Головна

Схема Уоллера).

  1.  I. Схема характеристики.
  2.  III. Схема розбору частинок як частини мови
  3.  IV. Схема загального розбору дієприкметників
  4.  IV. Схема розбору деепричастия
  5.  IV. Технологічна схема
  6.  V. Схема розбору дієслова
  7.  V. Схема розбору імені числівника

 Серце являє собою генератор електричного поля. Параметри цього поля змінюються в залежності від того, які відділи серця охоплені процесом збудження. В результаті змінюється різниця потенціалів на поверхні тіла людини, оскільки точки, між якими реєструється різниця потенціалів, будуть перебувати в електричному полі серця. Відповідно до сучасних уявлень, модель електричного генератора серця - це сукупність великої кількості елементарних струмових диполів, якими є волокна серцевого м'яза, тобто генератор електричного поля серця, являє собою мультиполя, сумарний електричний вектор якого змінюється в залежності від поширення процесу збудження по серцевому м'язі. На рис.2 представлена ??схема електричного поля серця по Уоллеру.
 Державна бюджетна освітня установа вищої |  Кафедра медичної та біологічної фізики з курсом медичної інформатики |  самописці |  Хід роботи |  I. Проведення статистичної обробки результатів дослідження |  II. Нормальний закон розподілу |  III. Перевірка розподілу емпіричних даних на нормальний закон розподілу. |  IV. Отримання статистичного матеріалу. |  Хід роботи |  ТЕМА: Вивчення будови і роботи апарату для УВЧ-терапії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати