На головну

Закладення, перевищення, інтервал і ухил прямий

  1.  Абзацний відступ та інтервали
  2.  Введення установок прямої і зворотної послідовностей
  3.  ЙМОВІРНІСТЬ ПОПАДАННЯ ВИПАДКОВОЇ ВЕЛИЧИНИ НА заданий інтервал.
  4.  Взаємне розташування прямої та площини
  5.  Взаємне розташування прямої та площини
  6.  Визначення за картою ухилу заданої Лінії
  7.  Вибір інтервалу значень оптичної щільності для побудови градуювального графіка.

 На рис. 109 зображена пряма АВ і її проекція А1В3на нульову площину П0.

Мал. 109


Длінагорізонтальнойпроекціі А1В3 називаєтьсязакладенням

відрізка прямої і позначається символом L.

Різниця відміток кінців відрізка прямої АВ називається

перевищенням (підйомом) відрізка і позначається Н.

Розділивши пряму АВ на рівні відрізки, отримаємо точку D з відміткою 2 - D2.

Якщо різниця відміток двох точок прямої дорівнює одиниці, то закладення відрізка прямої, що визначається цими точками, називається інтервалом прямий і позначається ?.

Іншими словами, інтервал прямої - Це закладення, відповідне підйому, рівному одиниці.


де: L - Закладення;

Н - Перевищення (підйом);


? = L / Н; (1)


? -інтервал закладення, що припадає на одиницю перевищення.

Ухил прямий визначається тангенсом кута нахилу прямої до площини рівня.

i = Tg j, де j - кут нахилу прямої до площини П0.

ухилом прямий називається відношення перевищення прямий до її

закладення.

tg j = Н / L = 1 / ?,

i = 1 / ? (2)

З рівності випливає, що ухил лінії є величиною, зворотної її інтервалу.

Ухил і інтервал прямої можуть бути обчислені за допомогою рівності (1) або (2) або визначені графічно, за допомогою поєднання прямої з площиною П 0 і виконання побудов, розглянутих вище.

следст віє : пряму лінію в проекціях з числовими відмітками

можна також задати напрямком її проекції з проекцією однієї точки і інтервалом або ухилом.

Поняття ухил і інтервал використовуються для характеристики

поздовжнього профілю колії, стрімкості схилів насипів та виїмок.

 
 Загальний випадок перетину поверхонь |  Побудова лінії перетину поверхонь другого порядку способом концентричних сфер |  теорема Монжа |  Перетин прямої з поверхнею або площиною |  РОЗГОРТКИ ПОВЕРХОНЬ |  Розгортка піраміди. |  Розгортка призми. |  Розгортка похилого (еліптичного) конуса |  Розгортка поверхонь сфери та тора |  Суть методу проекцій з числовими відмітками |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати