На головну

Environment and Security 5 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

Вміст каталогу: ГОСТи \ Електродвигуни

 ГОСТ 30195-94  Електродвигуни асинхронні заглибні. Загальні технічні умови
 ГОСТ Р 50369-92 (2005)  Електроприводи. терміни та визначення
 ГОСТ Р 51137-98  Електроприводи регульовані асинхронні для об'єктів енергетики. Загальні технічні вимоги
 ГОСТ Р 51677-2000  Машини електричні асинхронні потужністю від 1 до 400 кВт включно. Двигуни. показники енергоефективності
 ГОСТ Р 51689-2000  Машини електричні обертові. Двигуни асинхронні потужністю від 0,12 до 400 кВт включно. Загальні технічні вимоги (на заміну ГОСТ 28330-89)
 ГОСТ Р 51757-2001  Двигуни трифазні асинхронні напругою понад 1000 В для механізмів власних потреб теплових електростанцій. Загальні технічні умови
 ГОСТ Р МЕК 60252-1-2005  Конденсатори для двигунів змінного струму. Частина 1. Загальні положення. Робочі характеристики, випробування і номінальні параметри. Вимоги безпеки. Керівництво по установці і експлуатації (на заміну ГОСТ Р МЕК 252-94)

Вміст каталогу: ГОСТи \ Електромагнітна сумісність

 ГОСТ 13661-92 (2004)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Пасивні помехоподавляющие фільтри і елементи. Методи вимірювання згасання
 ГОСТ 29037-91 (2004)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Сертифікаційні випробування. загальні положення
 ГОСТ 29192-91 (2007)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Класифікація технічних засобів
 ГОСТ 29205-91 (2004)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіоперешкоди індустріальні від електротранспорту. Норми і методи випробувань
 ГОСТ 29254-91 (2004)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Апаратура вимірювання, контролю та управління технологічними процесами. Технічні вимоги і методи випробувань на стійкість
 ГОСТ 30372-95  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Терміни та визначення (ГОСТ P 50397-92)
 ГОСТ Р 50009-2000  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Технічні засоби охоронної сигналізації. Вимоги та методи випробувань
 ГОСТ Р 50012-92 (2004)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Електрообладнання силове. Методи вимірювання параметрів низькочастотного періодичного магнітного поля
 ГОСТ Р 50034-92 (2004)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Двигуни асинхронні напругою до 1000 В. Норми і методи випробувань на стійкість до електромагнітних завад
 ГОСТ Р 50648-94 (2004)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до магнітного поля промислової частоти. Технічні вимоги і методи випробувань (МЕК 1000-4-8-93)
 ГОСТ Р 50652-94 (2004)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до загасаючого коливального магнітного поля. Технічні вимоги і методи випробувань (МЕК 1000-4-10-93)
 ГОСТ Р 50745-99 (2004)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Системи безперебійного живлення. Пристрої придушення мережевих імпульсних перешкод. Вимоги та методи випробувань
 ГОСТ Р 51097-97 (2004)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіоперешкоди індустріальні від гірлянд ізоляторів і лінійної арматури. Норми і методи вимірювань
 ГОСТ Р 51317.2.4-2000  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Електромагнітна обстановка. Рівні електромагнітної сумісності для низькочастотних кондуктивних перешкод в системах електропостачання промислових підприємств (МЕК 61000-2-4-94)
 ГОСТ Р 51317.3.2-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Емісія гармонійних складових струму технічними засобами з споживаним струмом не більше 16 А (в одній фазі). Норми і методи випробувань (МЕК 61000-3-2: 2005)
 ГОСТ Р 51317.3.4-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Обмеження емісії гармонійних складових струму технічними засобами з споживаним струмом більше 16 А, що підключаються до низьковольтних систем електропостачання Норми і методи випробувань (МЕК 61000-3-4: 1998)
 ГОСТ Р 51317.3.5-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Обмеження коливань напруги і флікера, що викликаються технічними засобами з споживаним струмом більше 16 А, що підключаються до низьковольтних систем електропостачання Норми і методи випробувань (МЕК 61000-3-5: 1994)
 ГОСТ Р 51317.3.11-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Обмеження змін напруги, коливань напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання загального призначення. Технічні засоби з споживаним струмом не більше 75 А, що підключаються до електричної мережі за певних умов Норми і методи випробувань (МЕК 61000-3-11: 2000)
 ГОСТ Р 51317.3.12-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Обмеження гармонійних складових струму, що створюються технічними засобами з споживаним струмом більше 16 А, але не більше 75 А (в одній фазі), що підключаються до низьковольтних систем електропостачання загального призначення. Норми і методи випробувань (МЕК 61000-3-12: 2004)
 ГОСТ Р 51317.4.3-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до радіохвиль електромагнітного поля. Вимоги та методи випробувань (МЕК 61000-4-3: 2006) (на заміну ГОСТ Р 51317.4.3-99, ГОСТ Р 50008-92)
 ГОСТ Р 51317.4.13-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до спотворень синусоидальности напруги електроживлення, включаючи передачу сигналів по електричних мережах. Вимоги та методи випробувань (МЕК 61000-4-13: 2002)
 ГОСТ Р 51317.6.1-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до електромагнітних завад технічних засобів, що застосовуються в житлових, комерційних зонах і виробничих зонах з малим енергоспоживанням. Вимоги та методи випробувань (МЕК 61000-6-1: 2005)
 ГОСТ Р 51317.6.5-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до електромагнітних завад технічних засобів, що застосовуються на електростанціях і підстанціях. Вимоги та методи випробувань (МЕК 61000-6-5: 2001)
 ГОСТ Р 51318.11-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Промислові, наукові, медичні та побутові (ПНМБ) високочастотні пристрої. Радіоперешкоди індустріальні. Норми і методи вимірювань (СІСПР 11: 2004) (на заміну ГОСТ Р 51318.11-99, ГОСТ 23450-79)
 ГОСТ Р 51318.13-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіомовні і телевізійні приймачі та інша побутова радіоелектронна апаратура. Радіоперешкоди індустріальні. Норми і методи вимірювань (СІСПР 13: 2006)
 ГОСТ Р 51318.14.2-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Побутові прилади, електричні інструменти та аналогічні пристрої. Стійкість до електромагнітних завад. Вимоги та методи випробувань (СІСПР 14-2: 2001)
 ГОСТ Р 51318.16.4.2-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Невизначеність вимірювань в області електромагнітної сумісності (СІСПР 16-4-2: 2003)
 ГОСТ Р 51318.22-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Устаткування інформаційних технологій. Радіоперешкоди індустріальні. Норми і методи вимірювань
 ГОСТ Р 51320-99 (2002)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіоперешкоди індустріальні. Методи випробувань технічних засобів - джерел індустріальних радіоперешкод (на заміну ГОСТ 16842-82)
 ГОСТ Р 51329-99 (2005)  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Пристрої захисного відключення, керовані диференціальним струмом (ПЗВ-Д), побутового та аналогічного призначення. Вимоги та методи випробувань (МЕК 61543-95)
 ГОСТ Р 51699-2000  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до електромагнітних завад технічних засобів охоронної сигналізації. Вимоги та методи випробувань
 ГОСТ Р 52459-2005  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Технічні засоби радіозв'язку. Загальні технічні вимоги та методи випробувань (EH 301 489-1: 2003)
 ГОСТ Р 52505-2005  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Стійкість до електромагнітних завад (EH 12016: 2004)
 ГОСТ Р 52506-2005  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри. Помехоеміссія (EH 12015: 2004)
 ГОСТ Р 52507-2005  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Електронні системи управління житлових приміщень і будівель. Вимоги та методи випробувань
 ГОСТ Р 52691-2006  Сумісність технічних засобів електромагнітна. Устаткування і системи морської навігації та радіозв'язку. Вимоги та методи випробувань

 

Вміст каталогу: ГОСТи \ Електрообладнання

 ГОСТ Р 50020.2-92 (2004)  Електроустановки для відкритих майданчиків при важких умовах експлуатації (включаючи відкриті гірничі виробки і кар'єри). Частина 2. Загальні вимоги до захисту (МЕК 621-2-87)
 ГОСТ Р 50020.3-92 (2004)  Електроустановки для відкритих майданчиків при важких умовах експлуатації (включаючи відкриті гірничі виробки і кар'єри). Частина 3. Загальні вимоги до електроустаткування і допоміжної апаратури (МЕК 621-3-79)
 ГОСТ Р 51330.0-99 (МЕК 60079-0-98) (з ізм. 1 2006)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 0. Загальні вимоги (з 01.01.2003 на заміну ГОСТ 12.2.020-76 і ГОСТ 22782.0-81)
 ГОСТ Р 51330.1-99 (МЕК 60079-1-98)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 1. Вибухозахист виду "вибухонепроникна оболонка" (з 01.01.2003 на заміну ГОСТ 22782.6-81)
 ГОСТ Р 51330.2-99 (МЕК 60079-1А-75)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 1. Вибухозахист виду "вибухонепроникна оболонка" Додаток 1. Додаток D Метод визначення безпечного експериментального максимального зазору (на заміну ГОСТ 12.1.011-78)
 ГОСТ Р 51330.3-99  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 2. Заповнення або продування оболонки під надлишковим тиском р (З 01.01.2003 на заміну ГОСТ 22782.4-78)
 ГОСТ Р 51330.4-99 (МЕК 60079-3-90)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 3. іскроутворюючого механізми для випробувань електричних ланцюгів на искробезопасность
 ГОСТ Р 51330.5-99 (МЕК 60079-4-75)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 4. Метод визначення температури самозаймання (на заміну ГОСТ 12.1.011-78)
 ГОСТ Р 51330.6-99 (МЕК 60079-5-97)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 5. Кварцеве заповнення оболонки q (На заміну ГОСТ 22782.2-77)
 ГОСТ Р 51330.7-99 (МЕК 60079-6-95)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 6. Масляне заповнення оболонки о (На заміну ГОСТ 22782.1-77)
 ГОСТ Р 51330.8-99  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 7. Захист виду е (З 01.01.2003 на заміну ГОСТ 22782.7-81)
 ГОСТ Р 51330.9-99  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 10. Класифікація вибухонебезпечних зон
 ГОСТ Р 51330.10-99 (МЕК 60079-11-99)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 11. Іскробезпечне електричне коло i (З 01.01.2003 на заміну ГОСТ 22782.5-81)
 ГОСТ Р 51330.11-99 (МЕК 60079-12-78)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 12. Класифікація сумішей газів і парів з повітрям по безпечним експериментальним максимальним зазорам і мінімальним запалюючим струмів (на заміну ГОСТ 12.1.011-78)
 ГОСТ Р 51330.12-99 (МЕК 60079-13-82)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 13. Проектування і експлуатація приміщень, захищених надлишковим тиском
 ГОСТ Р 51330.13-99 (МЕК 60079-14-96)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 14. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах (крім підземних виробок)
 ГОСТ Р 51330.14-99  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 15. Захист виду n
 ГОСТ Р 51330.15-99 (МЕК 60079-16-90)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 16. Примусова вентиляція для захисту приміщень, в яких встановлюють аналізатори
 ГОСТ Р 51330.16-99 (МЕК 60079-17-96)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 17. Перевірка і технічне обслуговування електроустановок у вибухонебезпечних зонах (крім підземних виробок)
 ГОСТ Р 51330.17-99 (МЕК 60079-18-92)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 18. Вибухозахист виду "герметизація компаундом (m) "
 ГОСТ Р 51330.18-99 (МЕК 60079-19-93)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 19. Ремонт і перевірка електрообладнання, використовуваного у вибухонебезпечних газових середовищах (крім підземних виробок або застосувань, пов'язаних з переробкою і виробництвом вибухових речовин)
 ГОСТ Р 51330.19-99 (МЕК 60079-20-96)  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 20. Дані по горючих газів і парам, які стосуються експлуатації електрообладнання (замість ГОСТ 12.1.011-78)
 ГОСТ Р 51330.20-99  Електрообладнання вибухозахищене. Частина 20. Електрообладнання рудничное. Ізоляція, шляхи витоку та електричні зазори. Технічні вимоги і методи випробувань (на заміну ГОСТ 24719-81)
 ГОСТ Р 52350.0-2005  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 0. Загальні вимоги (МЕК 60079-0: 2004)
 ГОСТ Р 52350.1-2005  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 1. вибухонепроникної оболонки "d"
 ГОСТ Р 52350.1.1-2006 (МЕК 60079-1-1: 2002)  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 1-1. Вибухонепроникні оболонки "D". Метод випробування для визначення безпечного експериментального максимального зазору
 ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЕК 60079-2: 2007)  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 2. Оболонки під надлишковим тиском "p"
 ГОСТ Р 52350.5-2006 (МЕК 60079-5: 2007)  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 5. Кварцеве заповнення оболонки "q"
 ГОСТ Р 52350.6-2006 (МЕК 60079-6: 2007)  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 6. Масляне заповнення оболонки "про"
 ГОСТ Р 52350.7-2005 (МЕК 60079-7: 2006)  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 7. Підвищений захист виду "e"
 ГОСТ Р 52350.10-2005  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 10. Класифікація вибухонебезпечних зон (МЕК 60079-10: 2002)
 ГОСТ Р 52350.11-2005  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 11. Іскробезпечне електричне коло "i" (МЕК 60079-11: 2006)
 ГОСТ Р 52350.14-2006 (МЕК 60079-14: 2002)  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 14. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах (крім підземних виробок)
 ГОСТ Р 52350.15-2005 (МЕК 60079-15: 2005)  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 15. Конструкція, випробування та маркування електрообладнання з видом захисту "n"
 ГОСТ Р 52350.17-2006 (МЕК 60079-17: 2002)  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 17. Перевірка і технічне обслуговування електроустановок у вибухонебезпечних зонах (крім підземних виробок)
 ГОСТ Р 52350.18-2006 (МЕК 60079-18: 2004)  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 18. Конструкція, випробування та маркування електрообладнання з вибухозахистом виду "герметизація компаундом" m "
 ГОСТ Р 52350.25-2006  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 25. Іскробезпечні системи (МЕК 60079-25: 2003)
 ГОСТ Р 52350.27-2005 (МЕК 60079-27: 2005)  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 27. Концепція искробезопасной системи польової шини (FISCO) і концепція незаймисту системи польової шини (FNICO)
 ГОСТ Р МЕК 61241-1-1-99 (2004)  Електрообладнання, що застосовується в зонах, небезпечних по займання горючого пилу. Частина 1. Електрообладнання, захищене оболонками і обмеженням температури поверхні. Розділ 1. Технічні вимоги
 ГОСТ Р МЕК 61241-1-2-99 (2004)  Електрообладнання, що застосовується в зонах, небезпечних по займання горючого пилу. Частина 1. Електрообладнання, захищене оболонками і обмеженням температури поверхні. Розділ 2. Вибір, установка і експлуатація
 ГОСТ Р МЕК 61241-2-1-99 (2004)  Електрообладнання, що застосовується в зонах, небезпечних по займання горючого пилу. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 1. Методи визначення температури самозаймання горючого пилу
 ГОСТ Р МЕК 61241-2-2-99 (2004)  Електрообладнання, що застосовується в зонах, небезпечних по займання горючого пилу. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 2. Метод визначення питомої електричного опору горючого пилу в шарах
 ГОСТ Р МЕК 61241-2-3-99 (2004)  Електрообладнання, що застосовується в зонах, небезпечних по займання горючого пилу. Частина 2. Методи випробувань. Розділ 3. Метод визначення мінімальної енергії запалювання пилоповітряних сумішей
 ГОСТ Р МЕК 61241-3-99 (2004)  Електрообладнання, що застосовується в зонах, небезпечних по займання горючого пилу. Частина 3. Класифікація зон
 ГОСТ Р МЕК 62086-1-2005  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Нагрівачі мережеві електричні резистивні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробувань
 ГОСТ Р МЕК 62086-2-2005  Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Нагрівачі мережеві електричні резистивні. Частина 2. Вимоги щодо проектування, встановлення та обслуговування

Вміст каталогу: ГОСТи \ Електроустановки будівель

 ГОСТ 23274-84 (2001)  Будинки мобільні (інвентарні). Електроустановки. Загальні технічні умови
 ГОСТ Р 50571.1-93 (ГОСТ 30331.1-95)  Електроустановки будівель. Основні положення
 ГОСТ Р 50571.2-94 (МЕК 364-3-93)  Електроустановки будівель. Частина 3. Основні характеристики
 ГОСТ Р 50571.3-94 (ГОСТ 30331.3-95)  Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Захист від ураження електричним струмом
 ГОСТ Р 50571.4-94 (ГОСТ 30331.4-95)  Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Захист від теплових впливів
 ГОСТ Р 50571.5-94 (ГОСТ 30331.5-95)  Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Захист від надструму
 ГОСТ Р 50571.6-94 (ГОСТ 30331.6-95)  Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Захист від пониження напруги
 ГОСТ Р 50571.7-94 (ГОСТ 30331.7-95)  Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Відділення, відключення, управління
 ГОСТ Р 50571.8-94 (ГОСТ 30331.8-95)  Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Загальні вимоги щодо застосування заходів захисту для забезпечення безпеки. Вимоги щодо застосування заходів захисту від ураження електричним струмом
 ГОСТ Р 50571.9-94 (ГОСТ 30331.9-95)  Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Застосування заходів захисту від надструмів
 ГОСТ Р 50571.10-96 (МЕК 364-5-54-80)  Електроустановки будівель. Частина 5. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Заземлювальні пристрої і захисні провідники
 ГОСТ Р 50571.11-96 (МЕК 364-7-701-84)  Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Ванні і душові приміщення
 ГОСТ Р 50571.12-96 (МЕК 364-7-703-84)  Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Приміщення, що містять нагрівачі для саун
 ГОСТ Р 50571.13-96 (МЕК 364-7-706-83)  Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Обмежені приміщення з проводять підлогою, стінами та стелею
 ГОСТ Р 50571.14-96 (МЕК 364-7-705-84)  Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних установок. Розділ 705. Електроустановки сільськогосподарських і тваринницьких приміщень
 ГОСТ Р 50571.15-97  Електроустановки будівель. Частина 5. Вибір і монтаж устаткування. Глава 52. Електропроводки
 ГОСТ Р 50571.16-99 (МЕК 60364-6-61-86)  Електроустановки будівель. Частина 6. Випробування. Глава 61. Приймально-здавальні випробування
 ГОСТ Р 50571.17-2000  Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Глава 48. Вибір заходів захисту в залежності від зовнішніх умов. Розділ 482. Захист від пожежі
 ГОСТ Р 50571.18-2000  Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Глава 44. Захист від перенапруг. Розділ 442. Захист електроустановок до 1 кВ від перенапруг, викликаних замиканнями на землю в електроустановках вище 1 кВ
 ГОСТ Р 50571.19-2000  Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Глава 44. Захист від перенапруг. Розділ 443. Захист електроустановок від грозових і комунікаційних перенапруг
 ГОСТ Р 50571.20-2000  Електроустановки будівель. Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Глава 44. Захист від перенапруг. Розділ 444. Захист електроустановок від перенапруг, викликаних електромагнітними впливами
 ГОСТ Р 50571.21-2000  Електроустановки будівель. Частина 5. Вибір і монтаж електроустаткування. Розділ 548. Заземлювальні пристрої та системи зрівнювання електричних потенціалів в електроустановках, що містять устаткування обробки інформації
 ГОСТ Р 50571.22-2000  Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 707. Заземлення обладнання обробки інформації
 ГОСТ Р 50571.23-2000  Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 704. Електроустановки будівельних майданчиків
 ГОСТ Р 50571.24-2000  Електроустановки будівель. Частина 5. Вибір і монтаж устаткування. Глава 51. Загальні вимоги
 ГОСТ Р 50571.25-2001  Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Електроустановки будівель і споруд з електрообогреваемимі статями і поверхнями
 ГОСТ Р 50571.26-2002 (МЕК 60364-5-534-97)  Електроустановки будівель. Частина 5. Вибір і монтаж устаткування. Розділ 534. Пристрої для захисту від імпульсних перенапруг
 ГОСТ Р 50571.27-2003 (МЕК 60364-7-740-2000)  Електроустановки будівель. Частина 7-740. Вимоги до спеціальних установок або місцями їх розпорядження. Тимчасові електричні установки для споруд, пристроїв для розваг і павільйонів на ярмарках, в парках розваг і цирках
 ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЕК 60364-7-710: 2002)  Електроустановки будівель. Частина 7-710. Вимоги до спеціальних електроустановок. Електроустановки медичних приміщень
 ГОСТ Р МЕК 449-96  Електроустановки будівель. діапазони напруги

Вміст каталогу: ГОСТи \ Енергетика нетрадиційна

 ГОСТ Р 51237-98  Нетрадиційна енергетика. Вітроенергетика. терміни та визначення
 ГОСТ Р 51238-98  Нетрадиційна енергетика. Гідроенергетика мала. терміни та визначення
 ГОСТ Р 51594-2000  Нетрадиційна енергетика. Сонячна енергетика. терміни та визначення
 ГОСТ Р 51595-2000  Нетрадиційна енергетика. Сонячна енергетика. Колектори сонячні. Загальні технічні умови (на заміну ГОСТ 28310-89)
 ГОСТ Р 51596-2000  Нетрадиційна енергетика. Сонячна енергетика. Колектори сонячні. методи випробувань
 ГОСТ Р 51597-2000  Нетрадиційна енергетика. Модулі сонячні фотоелектричні. Типи і основні розміри
 ГОСТ Р 51990-2002  Нетрадиційна енергетика. Вітроенергетика. Установки вітроенергетичні. Класифікація
 ГОСТ Р 51991-2002  Нетрадиційна енергетика. Вітроенергетика. Установки вітроенергетичні. Загальні технічні вимоги

Вміст каталогу: ГОСТи \ Енергозбереження

 ГОСТ Р 51379-99  Енергозбереження. Енергетичний паспорт промислового споживача паливно-енергетичних ресурсів. Основні положення. Типові форми
 ГОСТ Р 51380-99  Енергозбереження. Методи підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності енергоспоживаючих продукції їх нормативним показникам
 ГОСТ Р 51387-99  Енергозбереження. Нормативно-методичне забезпечення. Основні положення
 ГОСТ Р 51388-99  Енергозбереження. Інформування споживачів про енергоефективність виробів побутового та комунального призначення. Загальні вимоги
 ГОСТ Р 51541-99  Енергозбереження. Енергетична ефективність. Склад показників. загальні положення
 ГОСТ Р 51749-2001  Енергозбереження. Енергоспоживаюче обладнання загальнопромислового застосування. Види. Типи. Групи. Показники енергетичної ефективності. ідентифікація
 ГОСТ Р 51750-2001  Енергозбереження. Методика визначення енергомісткості при виробництві продукції та наданні послуг в технологічних енергетичних системах. загальні положення

Вміст каталогу: ГЕСН-2001 (елементні кошторисні норми на будівельні роботи)

 ГЕСН-2001 Збірник 1  Земляні роботи (з ізм. 2002, 2004, 2006, 2007)
 ГЕСН-2001 Збірник 18  Опалення. Внутрішні пристрої (з ізм. 2002)
 ГЕСН-2001 Збірник 24  Теплопостачання та газопроводи - зовнішні мережі (з ізм. 2002)
 ГЕСН-2001 Збірник 24 Книга 2  Теплопостачання та газопроводи - зовнішні мережі. Книга 2. Газопроводи міст і селищ (з ізм. 2004)
 ГЕСН-2001 Збірник 26  Теплоізоляційні роботи (c вим. 2002, 2004)
 ГЕСН-2001 Збірник 33  Лінії електропередач. Книга 1. Електричні мережі напругою 0.38 - 1150 кВ (з ізм. 2002 2007)
 ГЕСН-2001 Збірник 36  Земляні конструкції гідротехнічних споруд (з ізм. 2004)
 ГЕСН-2001 Збірник 37. Книга 1  Бетонні та залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд (c вим. 2002)
 ГЕСН-2001 Збірник 38. Книга 1  Кам'яні конструкції гідротехнічних споруд (c вим. 2002)
 ГЕСН-2001 Збірник 39. Книга 1  Металеві конструкції гідротехнічних споруд (з ізм. 2002)
 ГЕСН-2001 Збірник 40  Дерев'яні конструкції гідротехнічних споруд
 ГЕСН-2001 Збірник 41. Книга 1  Гідроізоляційні роботи в гідротехнічних спорудах. Книга 1. Гідроізоляційні роботи в річкових гідротехнічних спорудах
 ГЕСН-2001 Збірник 45  Промислові печі і труби (з ізм. 2006) Environment and Security 1 сторінка |  Environment and Security 2 сторінка |  Environment and Security 3 сторінка |  Environment and Security 7 сторінка |  Environment and Security 8 сторінка |  Environment and Security 9 сторінка |  Environment and Security 10 сторінка |  Environment and Security 11 сторінка |  The Expanding Definition of National Security |  Background and History of Environment and Security |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати