На головну

ЭКОЛОГИЯ 51 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Материалдық емес карточкалық есеп (ф-МЕА-2)

2) Материалдық емес активтерді қабылдау (ф-МЕА-2)

3) Материалдық емес активтерді қабылдау актісі (ф-МЕА-3)

4) Материалдық емес карточкалық есеп(ф-МЕА-1)

5) Материалдық емес активтерді қабылдау (ф-МЕА-1)

Задание # 3070

Вопрос:

Есеп айырысу шотынан ққС бюджетке аударылды:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт3150 Кт1030

2) Дт3130 Кт1030

3) Дт5110 Кт1030

4) Дт3120 Кт1030

5) Дт1040 Кт 3130

Задание # 3071

Вопрос:

Кәсіпрынның пассивін талдау кезінде неге көңіл аударылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Жарғылық капталына

2) Кредиторлық берешектің құрамымен құрылымына

3) Кәсіпорын жарғысына

4) Дебиторлық берешектің құрамы мен құрылымына

5) Дебиторлық және кредиторлық берешектің құрамы мен құрылымына

Задание # 3072

Вопрос:

Есеп айырысу шотында орындалған операциялар үшін кәсіпорынға берілетін құжат

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Банк көшірмесі

2) төлем тапсырмасы

3) Түбіртек

4) чек

5) төлем-талап тапсырмасы

Задание # 3073

Вопрос:

есеп айырысу шотынан басқа шаруашылық субьектінің шотынан басқа шаруашылық субьектінің шотына ақша аудару үшін толтырылатын құжат:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Кассаалық кіріс ордер

2) чек

3) Төлем-талап тапсырмасы

4) Банк көшірмесі

5) Аккредитив

Задание # 3074

Вопрос:

№1010 шотына есаептік экономикалық сипаттама беріңіз

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Активтік,негізгі,есеп айырысу

2) Активтік,жинақтау-үлестіру шоты

3) Пассивтік,негізгі,есеп айырысу

4) Активтік,негізгі,ақшалай

5) Активтік,контрарлық,негізгі

Задание # 3075

Вопрос:

Алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар қаржысы кассаға қабылданды

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 2170 Кт1010

2) Дт 1010 Кт1270

3) Дт1030 Кт1270

4) Дт1010 Кт2170

5) Дт1270 Кт1010

Задание # 3076

Вопрос:

Есеп айырысу шотынан несиелері бойынша банк қарыздары өтелді

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт3310 кт1030

2) Дт3010 Кт1010

3) Дт1010 Кт3010

4) Дт1030 Кт3010

5) Дт3010 Кт1030

Задание # 3077

Вопрос:

Валюталық шотқа шетелдік сатып алушылардан ақша келіп түсті

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1031 Кт1310

2) Дт1030 Кт1210

3) Дт1032 Кт6010

4) Дт1210 Кт1032

5) Дт1031 Кт6010

Задание # 3078

Вопрос:

Жанар жағармай үшін сатып алушылардан алынған қысқа мерзімді аванс кассаға алынды

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1010 Кт3510

2) Дт 1010 Кт1280

3) Дт 1010 Кт1610

4) Дт 1010 Кт1310

5) Дт 1010 Кт1210

Задание # 3079

Вопрос:

Жарғылық апиталға жарна есебінде кассаға ақша келіп түсті

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 1010 Кт5010

2) Дт5110 Кт1010

3) Дт 1010 Кт5020

4) Дт 1010 Кт1030

5) Дт 1010 Кт5110

Задание # 3080

Вопрос:

есеп айырысу шотына қате түскен ақша

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1030 Кт1280

2) Дт3390 Кт1030

3) Дт 1010 Кт6110

4) Дт 1010 Кт3390

5) Дт 1010 Кт1210

Задание # 3081

Вопрос:

Валюта шотында оң курстық бағам айырмашылығы көрсетіледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1032 Кт6280

2) Дт1032 Кт1210

3) Дт7430 Кт1032

4) Дт1032 Кт1012

5) Дт1030 Кт6250

Задание # 3082

Вопрос:

Банк несиелері үшін пайыздар есептелінді

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт3380 Кт7310

2) Дт7310 Кт3380

3) Дт1030 Кт3010

4) Кт3380 Кт 1030

5) Дт3010 Кт1030

Задание # 3083

Вопрос:

Еңбек демалыс ақысын беру мерзімі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Белгіленбейді

2) ай ішінде

3) 3 күнге дейін

4) 5 күнге дейін

5) бір жұманың ішінде

Задание # 3084

Вопрос:

Жеке еңбек келісім-шарты толтырылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Төрт данадан

2) Бес данадан

3) үш данадан

4) Бір данадан

5) Екі данадан

Задание # 3085

Вопрос:

№10 журнал ордер мына шотты кредиты бойынша жүргізіледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 3540

2) 3320

3) 3390

4) 3310

5) 3350

Задание # 3086

Вопрос:

Еңбекақы бойынша есеп айырысудың жинақтамалық есебі жүргізіледі

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Кесімді жұмыс нарядында

2) есеп төлем тізімдемесінде

3) инвентарлық карточкада

4) төлем тізімдемесінде

5) №10 журнал ордер

Задание # 3087

Вопрос:

Еңбекақыдан ұсталатын міндетті ұсталымдарға жатады

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) әлеуметтік сақтандыру қоры

2) әлеуметтік салық ,АЕК,ЖТС

3) ,АЕК,ЖТС, міндетті зейнетақы жарнасы

4) МЗЖ, ЖТС, әлеуметтік салық

5) МЗЖ,ЖТС

Задание # 3088

Вопрос:

Цех жұмысшыларының есептелінген еңбекақысынан әлеуметтік салық аударымы жүргізілді

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт8313 Кт3150

2) Дт8113 Кт3220

3) Дт3150 Кт8413

4) Дт8413 Кт3150

5) Дт8312 Кт3150

Задание # 3089

Вопрос:

Демалысақыны есептеу үшін мына мерзімдегі есептелген еңбекақы алынады

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) өткен 4 айдағы

2) өткен 6 айдағы

3) өткен 2 айдағы

4) өткен 8 айдағы

5) өткен 12 айдағы

Задание # 3090

Вопрос:

Депонерленген еңбекақы берілді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1030 Кт1010

2) Дт1210 Кт1010

3) Дт3350 Кт1010

4) Дт1280 Кт1010

5) дт3390 Кт1010

Задание # 3091

Вопрос:

Кесімді еңбекақы жүйелері

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Мерзімдік

2) Аккордтық,кесімді-сыйлықтар,жанама,мерзімді,кесімді

3) Тікелей кесімді,кесімді-сыйлықтар,үдемелі-кесімді ,аккордтық,жанама кесімді

4) Тікелей кесімді,мерзімді-сыйлықтар,аккордтық,кесімді,мерзімді

5) жәй-мерзімді,мерзімді-сыйлықтар,аккордтық,үдемелі-кесімді,жанама-кесімді

Задание # 3092

Вопрос:

Дт3350 Кт 3120 бухгалтерлік жазбасы білдіреді :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Еңбекақыдан берілген аванс ұсталынды

2) кассадан еңбекақы берілді

3) ТМқ бойынша жетіспеушілік ұсталынды

4) еңбекақыдан ЖЗқ ұсталынды

5) еңбекақыдан ЖТС ұсталынды

Задание # 3093

Вопрос:

Мерзімді еңбекақы-

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) алдын ала келісілген бағалар бойынша төлем

2) кесімді бағалар бойынша өндірілген өнімнің сапасымен саны үшін төлем

3) тарифтік мөлшерлемемен жұмсалған уақыттың саны мен сапасы үшін төлем

4) орындалған жұмыс көлемі үшін төлем

5) тарифтік мөлшерлемелер мен (ставкалар)жұмыс істеген уақыты үшін төлем

Задание # 3094

Вопрос:

Кәсіпорынның бухгалтеріне еңбекақы мына нысанмен тағайындалады :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Жеке нысан бойынша

2) Жай нысан бойынша

3) мерзімді нысан бойынша

4) еңбекақының кесімді нысаны бойынша

5) аккордты -сыйақылық жүйе

Задание # 3095

Вопрос:

тауарлы материалдық қорларға кірмейді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Отын

2) құрылыс материалдары

3) Шикізаттар

4) Дайын өнім

5) өндіріс цехтары

Задание # 3096

Вопрос:

Жарғылық капиталға салым есебінде отын алынды :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1310 Кт5010

2) Дт1350 Кт5110

3) Дт1310 Кт5020

4) Дт1310 Кт5030

5) Дт1310 Кт5110

Задание # 3097

Вопрос:

Материалдарды қоймадағы есебі мына құжатта жүргізіледі :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) қойма есебінің карточкаларында

2) Материалдық есепте

3) Инвенторлық карточкларда

4) талдау есебінің карточкаларымен кітаптарында

5) Тауарлық есепте

Задание # 3098

Вопрос:

Шаруашылық әдіспен орындалған кеңсе ғимаратының құрылысына құрылыс материалдары жіберілді

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт1310 Кт6210

2) Дт8311 Кт1310

3) Дт7110 Кт1310

4) Дт8111 Кт1310

5) Дт2930 Кт1310

Задание # 3099

Вопрос:

Бюджеттің атқарылуына қатысатын органдар

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) қР қазынашылық комитеті және оның аймақтық органдары

2) қР кірістер министрлігі және жергілікті салық комитеті

3) Бюджеттік ұйымдар және қазынашылық органдар

4) Мемлекеттік мекемелер және қазынашылық органдар

5) қР қаржы министрлігі атқарушы және жергілікті әкімшілік қаржылық органдар

Задание # 3100

Вопрос:

Мемориалды ордерлер ..... негізінде құрылады

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Мекеме тәртібіне сәйкес

2) шот жоспары

3) есеп тіркелімдері

4) бас бухгалътерлік бұйрығы

5) бухгалтерлік құжат

Задание # 3101

Вопрос:

Мемлекеттік бюджет кірістері құрамына не кіреді

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) салықтық салықтық емес түсімдер ресми трансферттер капиталмен әрекеттерден кірістер

2) қорғаныс басқару үшін қаражаттар

3) салықтық және салықтық емес түсімдер

4) салықтар алымдар айыппұлдар трансферттер мемлекеттік басқару

5) дұрыс жауабы жоқ

Задание # 3102

Вопрос:

Мемлекеттік бюджет дефицитін жабу әдістері:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) салық салуды кеміту

2) айналымнан ақша шығару

3) мемлекеттік заимдар салық салуды ұлғайту ақша эмиссиясы сексвестр

4) сексвестр ақша эмиссиясы қайта қаржыландыру

5) мемлекеттік заиемдер салық салуды ұлғайту ақша эмиссиясы

Задание # 3103

Вопрос:

Мемлекеттің қызмет етуіне қажетті материалдық базаны құру үшін мемлекет меншігіне түсетін қаражаттар жиынтығы процесінде құрылатын экономикалық қатынастар жиынтығы:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) мемлекеттік бюджет

2) мемлекеттік шығыстар

3) мемлекеттік кірістер

4) мемлекеттік қаржы ресурстары

5) жергілікті бюджет қаражаты

Задание # 3104

Вопрос:

Бюджеттік қатынастар аясында бұрын қабылдаған шешідерді мемлекеттік басқару органдарынынң сақтауы:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) бірлік принципі

2) жауапкершілік принципі

3) реалистік принципі

4) толықтық принципі

5) дәйектілік принципі

Задание # 3105

Вопрос:

Шаруашылық субьект табыстарын бақылауды .. жугеге асырады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) салық комитеті

2) ұлттық банк

3) қР қаржы минстірлігі

4) Бағалы қағаздар бойынша ұлттық комиссия

5) қР Парламенті

Задание # 3106

Вопрос:

қаржылық әрекеттер орындалғаннан кейін жузеге асыралатын бақылау

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) ағымдағы бақылау

2) кезекті бақылау

3) оперативті ала бақылау

4) алдын ала бақылау

5) ағымдағы және нақты бақылау

Задание # 3107

Вопрос:

Белігілі кезеңдегі кәсіпорындар мен ұйымдар қызметін тексеру ө бұл ревизия :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) дұрыс жауабы жоқ

2) тақырыптық

3) ішінара

4) нақты

5) толық

Задание # 3108

Вопрос:

қосымша құнға салық ставкасының белгіленген мөлшері

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 12%және 15%

2) 20, 10% 0%

3) 20% және 0%

4) 10%және0%

5) 12%және0%

Задание # 3109

Вопрос:

Декларация бойынша төлемге қосымша құн салығы ... арасныдағы айырма ретінде анықталады

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Сату және өндірілген тауарлар бойынша НДС сомасы ретінде анықталады

2) Шикізат пен тауарлар құны

3) Рұқсат етеілген зачет шамасында алыған тауарлар бйоынша НДС пен сату бойынша НДС

4) қосымша құн салығының есептелген сомасы мен бюджетке төленген сомасы

5) Сатылу бойынша НДС пен алыған тауарлар бойынша НДС

Задание # 3110

Вопрос:

Сатумен бойынша ққС 100000 теңге,түскен тауарлар бойынша ққС 35000 теңге. Төленетін НДС сомасын анықтаңыз:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 18000тенге

2) 15000тенге

3) 10000тенге

4) 25000тенге

5) 65000тенге

Задание # 3111

Вопрос:

Салық салынатын айналым 150000 тенге, жалпы айналым 200000 тенге. Рұқсат етілген зачет пайызын анықтаңыз:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 90%

2) 95%

3) 91%

4) 85%

5) 75%

Задание # 3112

Вопрос:

Материалды - жауапкер тұлғаның ауысуы кезінде жургізілген жоспарсыз түгендеуден кейін қысқа мерзімде немесе ай ішінде жоспарлы түгендеу жургізілуі мүмкін бе :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) басшының шешімі бойынша

2) бекітілген мерзімде міндетті түгендеу жүргізу

3) бекітілген мерзімде міндетті түгендеу жүргізу қажеттілігінен бюджеттік мекемелер жоспарсыз түгендеу жүргізуден босатылады

4) мүмкін емес жағдай

5) бекітілген мерзімде міндетті түгендеу жүргізу қажеттілігінен бюджеттік мекемелер жоспарсыз түгендеу жүргізуден босатылмайды

Задание # 3113

Вопрос:

Машиналар , құрылғылар , көлік құралдары , өндірістік , шаруашылық инветтарь , материалдық емес активтерге түгендеу жүргізу кезеңі :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жыл сайын

2) ай сайын

3) жылына үш рет

4) тоқсан сайын

5) жыл сайын 1 - қыркүйектен кешікпей

Задание # 3114

Вопрос:

Оқу материалдары , ғылыми мақсаттағы құжаттар , концеляр құндылықтарына түгендеу жургізу кезеңі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жылына 4 рет

2) он күнде бір рет

3) тоқсан сайын

4) ай сайын

5) Жыл сайын 1- казаннан кешікпей

Задание # 3115

Вопрос:

Түгендеу қорытындысы көрсетілген құжат:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) журнал-ордер№3

2) түгендеу шарты

3) түгендей жазылымы (инвентаризационный опис) және хаттама.

4) түгендеу қорытындысы

5) түгендеу ведомствасы

Задание # 3116

Вопрос:

құнды материалдар мен тастартарға түгендеу жүргізу кезеңі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жылына үш рет

2) 5жылда бір рет

3) ай сайын

4) тоқсан сайын

5) жылына екі рет 1-қаңтарда, 1-шілдеде

Задание # 3117

Вопрос:

қаржылық есеп беруге тексеріс құрылады :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) тексеріс соңында

2) түгендеу жүргізу процесінде

3) ревизия жүргізу процесінде

4) Бақылау басында

5) анықталған жағдай бойынша

Задание # 3118

Вопрос:

Негізгі ревизия актісі

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Кәсіпорынның қаржылық қызметі көрсетілетін құжат

2) шаруашылық операциясы көрінетін журнал

3) бөлек участкерлермен объектілерді көрсететін құжат

4) кәсіпорын қызметінің барлық анықталған қателіктері мен жетіспеушіліктерін толық көрсетіп жазатын құжат жйынтығы

5) бөлек шаруашылық операциясын көрсететін құжат

Задание # 3119

Вопрос:

Аудиторлық айғақ болып табылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) аудиторлық бағдарлама

2) аудитордың жалпы жоспары

3) аудиторлық хат

4) аудитордың тексеріс барысында жинаған ақпараты

5) аудиторлық есеп

Задание # 3120

Вопрос:

Инвестицияның баланста көрінуінің дұрыстығын тексеру үшін қаралады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) бас кітап және журнал ордер №19

2) баланс және журнал - ордерлер

3) баланс және кітап

4) баланс және алғашқы бухгалтерлік құжаттар

5) бас кітап және журнал - ордер №3

Задание # 3121

Вопрос:

инвестицияның баланста көрінуінің дұрыстығын тексеру үшін қаралады:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1) бас кітап жәнежурнал-ордер №19

2) баланс және журнал-ордерлер

3) баланс және бас кітап

Задание # 3122

Вопрос:

Кәсіпорындағы ноу - хау көрініс табады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жоғары тұрған органның рұқсатымен

2) анықталған ақша сомасында

3) қызмет көрсету белгісінде

4) тауарлық белгіде

5) көрінісімен немесе жазылымымен

Задание # 3123

Вопрос:

Жеке меншік капиталға аудит жургізу кезінде аудит бағдарламасына енгізілуге қажетті негізгі элементтер:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жарғылық капитал , резервтік капитал , қосымша төленген , төленбеген капитал

2) жарғылық капитал

3) сақтандыру капиталы , төленген капитал

4) тұлғалардың қызметі

5) резервтік капитал

Задание # 3124

Вопрос:

Кредиторлық бережақ дегеніміз:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кәсіпорынның жеке тұлғалардың міндеттеме сомасы

2) жеке тұлғалардың міндеттеме сомасы

3) заңды тұлғалардың міндеттеме сомасы

4) кәсіпорынның басқада тұлғаларының міндеттеме сомасы

5) кәсіпорынның басқа да заңды және жеке тұлғаларының міндеттеме сомасы

Задание # 3125

Вопрос:

Коммерциялық емес ұйымға жатпайды :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) қоғамдық бірлестіктер

2) діни бірлестіктер

3) тұтыну кооперативі

4) өндірістік кооперативтер

5) қоғамдық қорлар

Задание # 3126

Вопрос:

Табыс табу мақсатында және оны өз қалауына тарата алатын заңды тұлға:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) діни бірлестіктер

2) қоғамдық қорлар

3) коммерциялық емес ұйымдар

4) тұтыну кооперативі

5) коммерциялық ұйымдар

Задание # 3127

Вопрос:

құрылтайшылардың қосқан үлесі бөлініп көрсетілген жарғылық капитал бар коммерцияялық ұйым:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) коммерциялық емес ұйым

2) акционерлік қоғам

3) мемлекеттік кәсіпорын

4) өндірістік кооператив

5) шаруашылық серіктестік

Задание # 3128

Вопрос:

Есеп саясатын ашылып көрсетілуі керек:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) қР қаржы министрлігінің бухгалтерлік есеп және аудит әдістемелігі демартаменті

2) үкімет

3) жергілікті атқарушы органдар

4) министрлік салалары

5) бас бухгалтерлік және шаруашылық субектісінің басшысы

Задание # 3129

Вопрос:

Субъектінің бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері

2) қаржылық есеп

3) бухгалтерлік есепті жүргізу амалдары

4) басқару есебі

5) есеп саясаты

Задание # 3130

Вопрос:

Есеп саясатының әдістемелік жағына кіретін элементтер :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) мүлік пен міндеттемелер бағалау , мүліктерге амортизация есептеу әдістері

2) қаржылық есеп беру

3) бухгалтерлік балнас

4) алғашқы есеп құжатттарының типтік насандары

5) ақша қаражаты туралы есеп

Задание # 3131

Вопрос:

әр айдың соңғы күнтізбелік күніне айналымның талдамалық есебі мен жинақтамалық есеп мәліметтерінің теңдегін қамтамасыз етіп отыруы -

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) орындық

2) уақыттылық

3) сақтық

4) толықтылық

5) қарама - қайшылықсыздық

Задание # 3132

Вопрос:  44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   Наступна

ЭКОЛОГИЯ 40 страница | ЭКОЛОГИЯ 41 страница | ЭКОЛОГИЯ 42 страница | ЭКОЛОГИЯ 43 страница | ЭКОЛОГИЯ 44 страница | ЭКОЛОГИЯ 45 страница | ЭКОЛОГИЯ 46 страница | ЭКОЛОГИЯ 47 страница | ЭКОЛОГИЯ 48 страница | ЭКОЛОГИЯ 49 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати