Головна

ЭКОЛОГИЯ 49 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

1) ревизия және инвентаризация

2) тақырыптық және толық

3) алдын ала , ағымдағы ,кезекті

4) инвентаризация,қаржы шаруашылық қызметін талдау

5) ревизия, тексеру ,зерттеу

Задание # 2951

Вопрос:

қаржылық бақылау іске асырылатын субьектілеріне байланысты келесідей түрлерге бөлінеді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Мемлекеттік,аудиторлық

2) қоғамдық,аудиторлық,жергілікті

3) Саяси,республикалық,тәуелсіз,қоғамдық

4) Республикалық,мемлекеттік ,жергілікті

5) Мемлекеттік,ішкі шаруашылықтық,қоғамдық,аудиторлық

Задание # 2952

Вопрос:

Түгендеу жүргізумен байланысты бюджеттік мекеменің басшысы қызметі немен қорытындыланады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) басшы түгендеу комиссиясын құптайды,әлде өзінің орынбасарларының біреуін тағайындайды

2) басшының оған қатысы жоқ

3) басшы басқалай қызығушылығы барлар мен келісіп түгендеу мерзімін анықтайды,түгендеу комиссиясын құру туралы бұйрық шығарады

4) барлық жауаптары дұрыс

5) басшы түгендеу қорытындысын бекітеді

Задание # 2953

Вопрос:

Түгендеу жүргізілуі мүмкін:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) ішкі,сыртқы

2) кешенді,тақырыптық

3) нарықтық және жедел

4) нақты

5) жоспарлы және жоспарсыз

Задание # 2954

Вопрос:

құнды материалдар мен тастарға түгендеу жүргізу кезеңі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) ай сайын

2) 5 жылда бір рет

3) жылына үш рет

4) тоқсан сайын

5) жылына екі рет 1- қаңтарда,1- шілдеде

Задание # 2955

Вопрос:

Министрліктермен ведомостваларға бақылау - ревизиялық бөлімнің бақылау - ревизиялық жұмысының жиынтық жоспары тапсырылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 10-желтоқсан дейін

2) 20-сыншы желтоқсанға дейін

3) қаңтарға дейін

4) Желтоқсанға дейін

5) 15- желтоқсан дейін

Задание # 2956

Вопрос:

Аудиторлық тексерісті бастамас бұрын аудитор танысу керек:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) салық саясатымен

2) кеден саясатымен

3) қаржы саясатымен

4) несие саясатымен

5) есеп саясатымен

Задание # 2957

Вопрос:

Аудиторлық айғақ болып табылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) аудиторлық хат

2) аудитордың жалпы жоспары

3) аудиторлық есеп

4) аудиторлық бағдарлама

5) аудитордың тексеріс барысында жинаған ақпараты

Задание # 2958

Вопрос:

Аудит келісім шартын жасау барысында қаралу керек:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Обьектісі,тексеріс мерзімі

2) обьектісі тексеріс жүргізу орнымен мерзімі,төлем көлем

3) анықталған құқық бұзушылықтары үшін екі жақты жауапкершілік

4) тексеріс жүргізу орны және тексеріс тәртібі

5) келісім мәні,тексеріс жүргізу орнымен мерзімі,төлем төлеу тәртібі мен көлемі,екі жақтың жауапкершілігі

Задание # 2959

Вопрос:

қаржылық бақылау және аудит процесінің негізгі міндеттері

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кәсіпорынның басшысының кәсіби біліктілігінің сапасын тексеру

2) салықты төлемейтін адамдарды анықтау

3) міндетті құқық бұзушылықтарды анықтау

4) құқық бұзушылықтардың алдына алу

5) жұмыс барысының сапасын және бухгалтерлік есеп жүргізу дұрыстығын тексеру

Задание # 2960

Вопрос:

Кассаны тексеру барысында ревизор келесідей тәртіпті сақтауға міндетті...

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Тексеріс кәсіпорынның басшысы бекіткен комиссия мүшелерінің қатысумен,соның ішінде міндетті түрде кассирмен бас бухгалтердің қатысуымен жүргізіледі,тексеріс барысында басқа тұлғалардың кассаға келуіне тыйым салынады және кассадан тыс операциялар тоқтатылмайды.

2) Тексеріс кәсіпорынның басшысы бекіткен комиссия мүшелерінің қатысуынсыз,тексеріс барысында басқа тұлғалардың кассаға келуіне тыйым салынады және кассадан тыс операциялар тоқтатылады

3) Тексеріс кәсіпорынның басшысы бекіткен комиссия мүшелерінің қатысумен,соның ішінде міндетті түрде кассирмен бас бухгалтердің қатысуымен жүргізіледі,тексеріс барысында басқа тұлғалардың кассаға келуіне тыйым салынады және кассадан тыс операциялар тоқтатылады

4) Тексеріс кәсіпорынның басшысы бекіткен комиссия мүшелерінің қатысумен,соның ішінде міндетті түрде кассирмен бас бухгалтердің қатысуымен жүргізіледі,тексеріс барысында басқа тұлғалардың кассаға келуіне тыйым салынады және кассадан тыс операциялар тоқтатылады

5) Меіндетті түрде кассирмен бас бухгалтердің қатысуымен жүргізіледі,тексеріс барысында басқа тұлғалардың кассаға келуіне тыйым салынбайды,бірақ кассадан тыс операциялар тоқтатылады

Задание # 2961

Вопрос:

Тауарлы материалдық құндылықтардың инвентаризациялау қорытындысы жазылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Тауарлы-материалдық құндылықтарды қабылдау актісі

2) әрбіруіне инвентаризациялық есеп

3) әрбіруіне инвентаризациялық анықтама

4) әрбіруіне инвентаризациялық акт

5) әрбіруіне бөлек инвентаризациялық жазылым (опись )

Задание # 2962

Вопрос:

Материалды жауапкер тұлғаның ауысуы кезінде жүргізілген жоспарсыз түгендеуден кейін қысқа мерзімде немесе ай ішінде жоспарлы түгендеу жүргізілуі мүмкін бе:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) бекітілген мерзімде міндетті түгендеу жүргізу қажеттілігінен бюджеттік мекемелер жоспарсыз түгендеу жүргізуден босатылмайды

2) бекітілген мерзімде міндетті түгендеу жүргізу

3) басшының шешімі бойынша

4) бекітілген мерзімде міндетті түгендеу жүргізу қажеттілігінен бюджеттік мекемелер жоспарсыз түгендеу жүргізуден босатылады

5) мүмкін емес жағдай

Задание # 2963

Вопрос:

Машиналар,құрылғылар,көлікқұралдары,өндірістік,шаруашылық инвентарь,материалдық емес активтерге түгендеу жүргізу кезеңі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жыл сайын

2) тоқсан сайын

3) ай сайын

4) жыл сайын1-қыркүйектен кешікпей

5) жылына 3 рет

Задание # 2964

Вопрос:

Түгендеу жүргізілуі мүмкін:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) нарықтық және жедел

2) ішкі,сыртқы

3) кешенді,тақырыптық

4) нақты

5) жоспарлы және жоспарсыз

Задание # 2965

Вопрос:

Негізгі ревизия актісі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Кәсіпорыннын қаржылық қызметі көрсетілген құжат

2) шаруашылық операциясы көрінетін журнал

3) кәсіпорын қызметінін барлық анықталған қателіктері мен жетіспеушіліктерін толық көрсетіп жазаты,құжат жиынтығы

4) бөлек учаскелермен обьектілерді көрсететін құжат

5) бөлек шаруашылық операциясын көрсететін құжат

Задание # 2966

Вопрос:

Министірліктермен ведомстваларға бақыла-ревизиялық бөлімнің бақылау-ревизиялық жұмысының жиынтықжоспары тапсырылады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 10-желтоқсанға дейін

2) 15-желтоқсанға дейін

3) 20-желтоқсанға дейін

4) қантарға дейін

5) желтоқсанға дейін

Задание # 2967

Вопрос:

Аудиторлық тексерісті бастамас бұрын аудитор танысу керек:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) есеп саясатымен

2) қаржы саясатымен

3) салық саясатымен

4) кеден саясатымен

5) несие саясатымен

Задание # 2968

Вопрос:

Инвестициялық қаржылардың шығу есебінің дұрыстығы тексеріледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) №5 журнал ордері арқылы

2) мемориалдық ордермен №7

3) шығыс ордері арқылы

4) кіріс ордері арқылы

5) №12 журнал ордер және бас кітап арқылы

Задание # 2969

Вопрос:

қысқа мерзімді жалға беру кезеңі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) 1-жылға дейін

2) 3-жылдан жоғары

3) 1-3 жылға дейін

4) 1- жылдан жоғары

5) анықталмаған мерзімге

Задание # 2970

Вопрос:

ұзақ мерзімді жалға беру кезеңі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) анықталмаған мерзімге

2) 3-жылдан жоғары

3) 1-3 жылға дейін

4) 1-жылдан жоғары

5) 1-жылға дейін

Задание # 2971

Вопрос:

Бір кітап журнал ордерлер №7,8,11, берілген аванстар бойынша ведомстволар , контрагенттармен есеп айырсу есебі және тб құжаттар қандай жағдайда тексеріледі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кассалық кітапты тексергенде

2) кәсіпорынның материалдық активтерін тексергенде

3) баланстың дұрыстығың тексергенде

4) кредиторлық берешектерді тексергенде

5) дебиторлық берешекті синтетикалық және аналитикалық есебін жургізу дұрыстығын тексеру кезінде

Задание # 2972

Вопрос:

Міндеттеме өткен ақпарат немесе өткен келісім қорынтындысы болып табылады және ол бөлінеді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Кешенді және жапы

2) қысқа және орташа

3) Пайыздарды өтеу және төлеу

4) Банктердік қысқа мерзімді несиелері

5) ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қарыздары

Задание # 2973

Вопрос:

Кредиторлық берешек дегеніміз...

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Кәсіпорынның басқа да заңды тұлғаларының міндеттеме сомасы

2) Жеке тұлғалардың міндеттеме сомасы

3) Кәсіпорынның басқада тұлғаларының міндеттеме сомасы

4) Кәсіпорынның жеке тұлғалардың міндеттеме сомасы

5) Заңды тұлғалардың міндеттеме сомасы

Задание # 2974

Вопрос:

5210 << сатып алынған жеке меншік құралдар >> шотының дебиті бойынша көрсетіледі :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) акционер үлесі

2) сатып алынған мүлік құны

3) акция құны

4) акционерлерден жеке акциясын сатып алу құны

5) жеке меншік капиталының көлемі

Задание # 2975

Вопрос:

Коммерциялық емес ұйымдарға жатпайды :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) тұтыну кооперативі

2) қоғамдық бірлестіктер

3) қоғамдық қорлар

4) діни бірлестіктер

5) өндірістік кооперативтер

Задание # 2976

Вопрос:

Табыс табу мақсатында және оны өз қалауынша тарата алатын заңды тұлға :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) коммерциялық емес ұйымдар

2) коммерциялық ұйымдар

3) қоғамдық қорлар

4) тұтыну кооперативі

5) діни бірлестіктер

Задание # 2977

Вопрос:

құрылтайшылардың қосқан үлесі бөлініп көрсетілген жарғылық капиталы бар коммерциялық ұйым:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) мемлекеттік кәсіпорын

2) акционерлік қоғам

3) өндірістік коорператив

4) коммерциялық емес ұйым

5) шаруашылық серіктестік

Задание # 2978

Вопрос:

Есеп саясаты ашылып көрсетілуі керек:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) меншікті капитал өзгерісі тіралы есепте

2) қаржылық есеп берудің түсініктеме хатында

3) бухгалтерлік баланста

4) табыстар мен шығыстар есебінде

5) ақша қаражатының қозғалысы туралы есепте

Задание # 2979

Вопрос:

Субьектінің бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) басқару есебі

2) есеп саясаты

3) бухгалтерлік есепті жүргізу амалдары

4) қаржылық есеп

5) бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері

Задание # 2980

Вопрос:

Толықтылық , уакыттылық , сақтық , карама- қайшылықсыздық , орындылық жатады :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) есеп саясатының факторларына

2) есеп саясатының талаптарына

3) есеп саясатының мазмұнына

4) есеп саясатының мақсатында

5) есеп саясатының дайындығына

Задание # 2981

Вопрос:

Кассадан материалдар алуға есеп беруге міндетті тұлғаға ақша берілді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 1010 Кт 1251

2) Дт 1310 Кт 1251

3) Дт 1280 Кт 1010

4) Дт 1310 Кт 1010

5) Дт 1250 Кт 1010

Задание # 2982

Вопрос:

ККО және ШКО құжаттарында кесілген түрдегі түзетулер жіберіле ме:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) иә

2) бас бухгалтердің рұқсатымен

3) есеп саясатына сәйкес

4) басшының рұқсатымен

5) жоқ

Задание # 2983

Вопрос:

Кассадан жұмысшылардың еңбекақысы берілді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 3350 Кт 1020

2) Дт 1030 Кт 3350

3) Дт 3350 Кт 1030

4) Дт 1010 Кт 3350

5) Дт 3350 Кт 1010

Задание # 2984

Вопрос:

Есеп айырсу шотында орындалған операциялар үшін кәсіпорынға берілетін құжат:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) түбіртек

2) төлем - талап тапсырмасы

3) чек

4) төлем тапсырмасы

5) банк көшірмесі

Задание # 2985

Вопрос:

Ағымдағы банктік шотқа айыппұл келіп түсті:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 1030 Кт 6280

2) Дт 6280 Кт 1030

3) Дт 1030 Кт 3390

4) Дт 1030 Кт 1210

5) Дт 1030 Кт 6010

Задание # 2986

Вопрос:

Есеп беруге міндетті тұлғаның , колданылмаған аванс сомасы еңбекақыдан ұсталынды:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 3350 Кт 1210

2) Дт 1251 Кт 1010

3) Дт 1251 Кт 3350

4) Дт 1010 Кт 1251

5) Дт 3350 Кт 1250

Задание # 2987

Вопрос:

Кассадан шетел валютасында есеп беруге міндетті тұлғалардың ақша берілді :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 1032 Кт 1030

2) Дт 1251 Кт 1032

3) Дт 1250 Кт 1010

4) Дт 1251 Кт 1040

5) Дт 1210 Кт 1032

Задание # 2988

Вопрос:

Есеп айырсу шотына ақша түскенде толтырылатын құжат:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) чек

2) төлем тапсырмасы

3) төлем -талап тапсырмасы

4) шығыс касса ордері

5) қолма-қол ақша тапсыру хабарламасы

Задание # 2989

Вопрос:

Кассада ақшаның жетіспеушілігі анықталады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 1010 Кт 6280

2) Дт 1252 Кт 1010

3) Дт 1010 Кт 7470

4) Дт 1252 Кт 6280

5) Дт 1280 Кт 1010

Задание # 2990

Вопрос:

Дт 3380 Кт 1030 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) басқада кредиторлық қарыздарды өтеуге ақша аударылды

2) дебиторлық қарыздар өтелді

3) банк қарыздары бойынша берешек өтелді

4) есеп айырысу шотынан толеуге арналған қысқа мерзімді сыйақылар аударылды

5) жабдықтаушылардың шоттары төленді

Задание # 2991

Вопрос:

Жұмыс уақытының есебі жүргізіледі :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) кесімді жұмыс нарядында

2) жұмыс уақыты есебінің табелінде

3) өнім өндірісті туралы рапортта

4) төлем тізімдемесінде

5) кіріс касса ордерінде

Задание # 2992

Вопрос:

Цех қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 8412 Кт 3350

2) Дт 8312 Кт 3350

3) Дт 3350 Кт 8312

4) Дт 3350 Кт 8412

5) Дт 8413 Кт 3350

Задание # 2993

Вопрос:

Кәсіпорынның басқару аппаратының жұмысшыларына еңбекақы есептелінді

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) дт 3350 кт 1010

2) дт 8112 кт 3350

3) дт7110 кт 3350

4) дт 3350 кт 7210

5) дт 7110 кт 3350

Задание # 2994

Вопрос:

Экспедитордың жазған арызы бойынша еңбкақысынан коммуналдық қызметтер үшін ақша қаражаты ұсталынды

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) дт 3350 кт 3390

2) дт 3350 кт 7210

3) дт 3390 кт 3350

4) дт 7210 кт 3350

5)

дт 7110 кт 3350

Задание # 2995

Вопрос:

Дайындалатын өнімнің заттай материалдық негізін құрайтын материалдар :

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) алынған

2) негізгі

3) меншікті

4) көмекші

5) қосымша

Задание # 2996

Вопрос:

Сатылып алынған материалдық ресурстардың нақты өзіндік құны құралады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) келісім бағасы мен сатып алу құнынан

2) сатып алу құнынан

3) сатып алу құнынан көлік-дайындау құнын алып тастағандағы құнынан

4) сатып алу құны мен өндіріс шығындарынан

5) сатып алу құны мен көлік- дайындау шығындарынан

Задание # 2997

Вопрос:

Бірлесіп бақыланатын кәсіпорыннан қосалқы бөлшектер сатып алынды

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) дт 3330 кт 1350

2) дт 3310 кт 1310

3) дт 1310 кт 3310

4) дт 3330 кт 1030

5) дт 1310 кт 3330

Задание # 2998

Вопрос:

Заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардан сый ретінде келген материалдық емес активтер бағаланады:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) сол уақыттағы нарықтық баға бойынша

2) бастапқы құны бойынша

3) баланстық құны бойынша

4) өтекен кезеңдегі нарықтық баға бойынша

5) өзіндік құны бойынша

Задание # 2999

Вопрос:

Халықаралық тәжірбиеде қысқа мерзімді жалға беру аталады

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) чартер

2) хайринг

3) ағымдағы

4) лизинг

5) қаржыландырылған

Задание # 3000

Вопрос:

құрылыс аяқталғаннан кейін қолданысқа берілген

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 1310 Кт 2930

2) Дт 2930 Кт 2410

3) Дт 2930 Кт 1310

4) Дт 2410 Кт 3310

5) Дт 2410 Кт 2930

Задание # 3001

Вопрос:

Жалпы және әкімшілік мақсатта қолданылған негізгі құралдарға есептелінген амортизация сомасы

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 7110 Кт 2420

2) Дт 7210 Кт 2430

3) Дт 7210 Кт 2420

4) Дт 2420 Кт 7210

5) Дт 2420 Кт 3310

Задание # 3002

Вопрос:

Компанияның көлік құралдарына салық есептелінді

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 7210 Кт 3180

2) Дт 7110 Кт 3170

3) Дт 7210 Кт 3160

4) Дт 3170 Кт 7210

5) Дт 7210 Кт 3170

Задание # 3003

Вопрос:

ғимаратты бұзу кезінде жұмысшыларға еңбекақы есептелінді

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 7410 Кт 3350

2) Дт 7210 Кт 3350

3) Дт 2410 Кт 3350

4) Дт 3350 Кт 7410

5) Дт 7470 Кт 3350

Задание # 3004

Вопрос:

Жарғылық капиталға салым есебінде бағдарламамен қамтамасыз ету алынды

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) Дт 2730 Кт 5110

2) Дт 2730 Кт 5010

3) Дт 2730 Кт 5410

4) Дт 2730 Кт 5020

5) Дт 2730 Кт 5030

Задание # 3005

Вопрос:

Материалды жауапкер тұлғаның ауысуы кезінде жүргізілген жоспарсыз түгендеуден кейін қысқа мерзімде немесе ай ішінде жоспарлы түгендеу жүргізілуі мүмкін бе:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) бекітілген мерзімде міндетті түгендеу жүргізу қажеттілігінен бюджеттік мекемелер жоспарсыз түгендеу жүргізуден босатылмайды.

2) бекітілген мерзімде міндетті түгендеу жүргізу

3) басшының шешімі бойынша

4) бекітілген мерзімде міндетті түгендеу жүргізу қажеттілігінен бюджеттік мекемелер жоспарсыз түгендеу жүргізуден босатылады

5) мүмкін емес жағдай

Задание # 3006

Вопрос:

Машиналар,құрылғылар,көлікқұралдары,өндірістік,шаруашылық инвентарь,материалдық емес активтерге түгендеу жүргізу кезеңі:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) жыл сайын

2) тоқсан сайын

3) ай сайын

4) жыл сайын1-қыркүйектен кешікпей

5) жылына 3 рет

Задание # 3007

Вопрос:

Түгендеу жүргізілуі мүмкін:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1) нарықтық және жедел

2) ішкі,сыртқы

3) кешенді,тақырыптық

4) нақты

5) жоспарлы және жоспарсыз

Задание # 3008  42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   Наступна

ЭКОЛОГИЯ 38 страница | ЭКОЛОГИЯ 39 страница | ЭКОЛОГИЯ 40 страница | ЭКОЛОГИЯ 41 страница | ЭКОЛОГИЯ 42 страница | ЭКОЛОГИЯ 43 страница | ЭКОЛОГИЯ 44 страница | ЭКОЛОГИЯ 45 страница | ЭКОЛОГИЯ 46 страница | ЭКОЛОГИЯ 47 страница |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати