Головна

У справі № КГ-А41 / 2169-03

(Витяг)

Прокурор Московської області на захист інтересів адміністрації м Литкаріно (далі - адміністрація) пред'явив позов ТОВ «Міжрегіональна іпотечна компанія» (далі - компанія) про розірвання договору підряду від 15.03 2000 року № 0203, повернення виплаченого авансу в розмірі 150 000 руб. і сплату відсотків за користування чужими грошовими коштами в розмірі 61219 руб.

У позовній заяві зазначалося, що за договором компанія виконувала роботи для адміністрації щодо створення та супроводження експлуатації системи управління житлового будівництва і довгострокового кредитова-


 ня (система «Ефект») в м Литкаріно; адміністрація відповідно до п. 6.3 договору виплатила компанії аванс в розмірі 150 000 руб .; кінцевий термін виконання робіт визначено 16.06.2000; до виконання договору компанія не приступала.

До прийняття судом рішення адміністрація змінила розмір позовних вимог і просила стягнути 141 357 руб. основного боргу та 63 589 руб. відсотків.

Рішенням від 03.10.2002 договір від 15.03.2000 № 0203 розірвано, з компанії на користь адміністрації стягнуто 141 357 руб. основного боргу та 20 512 руб. 60 коп. відсотків за користування чужими грошовими коштами. В іншій частині в задоволенні позову відмовлено.

Постановою від 13.02.2003 рішення від 03.10.2002 в частині стягнення 20 512 руб. 60 коп. відсотків скасовано. В задоволенні позову в частині стягнення відсотків за користування чужими грошовими коштами відмовлено. В іншій частині рішення залишено без зміни.

При цьому суд виходив з того, що компанією допущені істотні порушення умов договору, які полягали в порушенні термінів виконання робіт і залучення до виконання першого етапу робіт іншої особи (ТОВ «Аетік») без згоди адміністрації.

У касаційній скарзі компанія просить скасувати судові акти в частині стягнення основного боргу в розмірі 103 160 руб. Вказується, що в силу п. 13.2 договору компанія могла залучити в якості співвиконавця іншу особу без згоди адміністрації, у зв'язку з чим має право вимагати відшкодування збитків - витрат, понесених у зв'язку з оплатою послуг ТОВ «Аетік», в силу ст. 719 ГК РФ компанія могла не приступати до виконання другого етапу робіт, оскільки адміністрацією не були виконані зустрічні зобов'язання.

В судовому засіданні представник компанії не брав участі.

Прокурор і представник адміністрації виступили проти задоволення скарги.

Вивчивши матеріали справи та обговоривши доводи представників, суд касаційної інстанції вважає скаргу що не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що між адміністрацією та компанією укладено договір від 15.03.2000 № 0203, за яким компанія виконувала роботи по створенню та супроводу експлуатації системи управління житлового будівництва і довгострокового кредитування; адміністрація відповідно до п. 6.3 договору виплатила компанії аванс в розмірі 150 000 руб .; компанія до виконання роботи не приступила, чим було порушено строки, визначені договором.

При таких обставинах адміністрація мала право звернутися до суду з вимогою про дострокове розірвання договору.


 Оскільки підставою для розірвання договору послужило істотне порушення договору з боку компанії, то судом правомірно стягнуто на користь адміністрації збитки, завдані їй у зв'язку з виплатою авансу компанії.

Довід компанії щодо того, що договором передбачено право компанії залучати в якості співвиконавців інші особи без згоди адміністрації, відхиляється.

Згідно ст. 706 ГК РФ, якщо з закону або договору підряду не випливає обов'язок підрядника виконати передбачену в договорі роботу особисто, підрядник має право залучити до виконання своїх зобов'язань інших осіб (субпідрядників).

Відповідно до п. 13.1 договору на першому етапі робіт в якості співвиконавця мав бути притягнутий Міжнародний інститут будівництва. Пунктом 13.2 договору передбачено право адміністрації вимагати письмового узгодження з нею вибору інших співвиконавців.

З умов договору видно, що на компанії лежала обов'язок виконати роботу особисто з залученням зазначених у договорі осіб.

Договором не передбачено право компанії без узгодження з адміністрацією залучати інші особи для виконання роботи. У зв'язку з цим підстав для оплати послуг ТОВ «Аетік» немає.

Довід компанії щодо того, що адміністрацією не були виконані зустрічні зобов'язання, через що компанія не могла приступити до виконання другого етапу робіт, відхиляється.

На першому етапі робіт за договором виконання зустрічних зобов'язань від адміністрації не було потрібно.

Компанією не був виконаний перший етап робіт, внаслідок чого вимоги до адміністрації по наступним етапам безпідставні.

Суд касаційної інстанції вважає, що оскаржувані судові акти законними і обґрунтованими.

Обставини справи встановлені на основі повного, всебічного і об'єктивного дослідження доказів, представлених сторонами.

До встановлених обставин норми матеріального права застосовані правильно.

Порядок розгляду справи не порушено. Підстав для скасування або зміни судових актів не є.

Керуючись ст. 284, 286-289 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВІЛ-

рішення від 03.10.2002 та постанову від 13.02.2003 Арбітражного суду Московської області у справі № А41-К1-11247 / 02 залишити без зміни, касаційну скаргу - без задоволення.


Постанова ФАС Московського округу від 29.08.2001
 У справі № КГ-А40 / 3882-03 |  Постанова ФАС Північно-Західного округу від 23.05.2001 у справі № А42-3986 / 00-2 |  У справі № КГ-А41 / 3083-02 |  У справі № КГ-А41 / 8216-01 |  Постанова ФАС Уральського округу від 25.08.2003 у справі № Ф09-146 / 03-ГК |  У справі № КГ-А40 / 1393-98 |  Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 16.04.96 №8503 / 95 |  Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 29.12.98 №2266 / 98 |  У справі № КГ-А40 / 1402-03 |  Постанова ФАС Уральського округу від 15.08.2002 у справі № Ф09-1877 / 02-ГК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати