Головна

У справі № КГ-А40 / 1393-98

(Витяг)

ЗАТ «Інженерно-промислова будівельна фірма« Атлант »звернулося до арбітражного суду з позовом до ЗАТ« Центрнефтепродукт »про стягнення 141 766 688 руб., Що становлять заборгованість за виконані за договором підряду від 18.03.97 № 04-97 / 03 роботи.

До прийняття рішення позивач заявив клопотання про зменшення позовних вимог до 101 727 407 руб.

В порядку ст. 37 Господарського процесуального кодексу Російської Федерації клопотання задоволено.

Рішенням Арбітражного суду м Москви від 23.03 98, залишеним без зміни постановою апеляційної інстанції від 18.05.98, позов задоволено частково в сумі 64 034 руб. 03 коп. В іншій частині позову відмовлено.

При цьому суд виходив з вартості та обсягів виконаних робіт, відповідно до договірної ціни, узгодженої сторонами під час підписання акту за травень - червень - липень з урахуванням висновку експертизи, проведеної на підставі ухвали суду.

На зазначені судові акти відповідачем подана касаційна скарга, в якій ставиться питання про скасування рішення і постанови та передачу справи на новий розгляд, оскільки судом порушені норми матеріального та процесуального права.


 В судовому засіданні представники відповідача наполягали на своїх вимогах за мотивами, викладеними в скарзі, а представник позивача заперечував проти доводів відповідача і просив залишити судові акти без зміни.

Вивчивши матеріали справи, обговоривши доводи скарги, вислухавши представників сторін, суд касаційної інстанції не знаходить підстав для скасування рішення і постанови.

Як випливає з матеріалів справи, між сторонами укладено договір від 18.03.97 № 04-97 / 03, відповідно до якого ЗАТ ІПС «Атлант» зобов'язалося провести капітальні будівельні роботи (євроремонт) з реконструкції 10-го і 9-го поверхів корпусу № 7 під офіс.

Замовник оплатив підряднику 445 000 000 крб., Тоді як вартість виконаних за договором робіт, на думку підрядника, склав 586 766 682 руб. згідно щомісячним процентовкам за формою 2. У зв'язку з чим ЗАТ ІПС «Атлант» звернулося з позовом про стягнення 141 766 688 руб. - Суми боргу.

Згідно з висновком експертизи, призначеної судом за клопотанням сторін, підрядником завищено обсяги робіт на суму 40 039 281 руб. і вартість неякісних робіт за договірними цінами склала 37 693 379 руб.

Арбітражний суд обґрунтовано, на підставі експертного висновку і з урахуванням вимог ст. 723 ЦК Російської Федерації, задовольнив позов в сумі 64 034 руб. 03 коп.

Довід заявника про порушення п. 5 ст. 709 ЦК Російської Федерації не може бути прийнятий до уваги, так як підрядник зобов'язаний повідомити замовника про перевищення певної приблизно ціни, а позивач зазначеного повідомлення не направляв і, отже, він має право вимагати тільки оплати, зазначеної в договорі. Пункт 5 названої статті зобов'язує підрядника своєчасно попередити замовника про істотне перевищення певної приблизно ціни роботи в разі, якщо виникла необхідність в проведенні додаткових робіт і з цієї причини сталося збільшення ціни роботи. Однак, як пояснив представник відповідача, будь-які додаткові роботи замовником не проводилися.

Згідно з умовами договору фактична вартість робіт за договором визначається на підставі щомісячних процентовок (за формою 2). Той факт, що замовник не підписав акт приймання за серпень, вересень, свідчить лише про його незгоду з обсягами виконаних робіт.

Оскільки в договорі зазначений спосіб визначення ціни підлягає виконанню, суд обґрунтовано виходив з вартості робіт, зазначених підрядником.

Посилання відповідача на те, що підрядник не виконав роботи по вищому якості, не може бути прийнята до уваги, оскільки відповідач не надав належних доказів.


 Керуючись ст 171, 174, 175, 177 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

П О С

рішення Арбітражного суду м Москви від 23 03 98 і постанову апеляційної інстанції того ж суду від 18 05 98 у справі № А40-32914 / 97-34 475 залишити без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення

Застосування коефіцієнтів подорожчання будівельних робіт (індексів цін)

Нерідко при укладанні договору будівельного підряду сторони домовляються про застосування при розрахунках за виконані роботи коефіцієнтів подорожчання або індексів будівельних цін. Переслідувана мета зрозуміла: таким чином, підрядник регулює ризик підвищення рівня цін і зростання інфляції, які на момент розрахунків за виконані роботи можуть значно змінитися в порівнянні з існуючими на дату укладення договору. Це призведе до нерентабельності виконання будівельних робіт. Тобто застосування коефіцієнтів подорожчання і індексів цін є способом визначення ціни будівельних робіт, який дозволяє привести вартість фактично виконаних робіт у відповідність зі сформованим рівнем ринкових цін і уникнути втрат від інфляції.

Індекси цін і коефіцієнти подорожчання будівництва періодично затверджуються і переглядаються на федеральному (Мінбуд Росії) і регіональному рівнях. В результаті з'являються збірки будівельних цін, що містять базисні ціни за певний рік, методики застосування індексів зміни базисних цін і застосування підвищувальних коефіцієнтів (наприклад, Лист Мінбуду України від 06 12.95 № 12-345 «Про застосування підвищувальних коефіцієнтів до базової вартості», Лист Держбуду Росії від 31.05.93 № 12-133 «Методичні рекомендації щодо використання поточних і прогнозних індексів вартості при складанні кошторисної документації, оп


 ределенном вільних (договірних) цін на будівельну продукцію і розрахунках за виконані роботи »).

Сторони повинні враховувати, що будівельна діяльність не входить в сферу державного регулювання цін. Зазначені нормативні документи носять рекомендаційний характер і не будуть застосовуватися до відносин сторін, якщо на це немає спеціальної вказівки в тексті договору. Так, в постанові від 16.04.96 № 8503/95 Президія ВАС РФ зайняв однозначну позицію: «Необгрунтовано судом задоволено позов в частині збільшення вартості робіт внаслідок застосування підвищувального коефіцієнта, встановленого Листом Мінбуду від 26.04.95 № 156/11. Цей Лист носило рекомендаційний характер. Зазначений в ньому підвищувальний коефіцієнт міг бути застосований лише за погодженням із замовником, якщо інше не передбачено договором ».

Коефіцієнти подорожчання і індекси цін не можуть застосовуватися і в якості міри відповідальності за несплату будівельних робіт, якщо це прямо не передбачено договором. Підрядник пред'явив позов про стягнення вартості робіт, виконаних в 1993-1994 рр., Перерахувавши ціни за індексами, що існують на день винесення рішення. Президія ВАС РФ скасував рішення суду в частині стягнення вартості робіт з урахуванням здійсненого перерахунку цін з таких підстав: «Стягуючи заборгованість з урахуванням індексації на момент винесення рішення, суд по суті застосував майнову санкцію, яка не передбачена чинним законодавством або договором» {Постанову від 29.12.98 № 2266/98).

Нерідко в договорах умова про застосування коефіцієнтів подорожчання або індексів цін представлено наступними формулюваннями: «вартість робіт визначається виходячи з базисних цін 1991 року з урахуванням індексів зміни базисних цін, діючих в період виконання будівельних робіт» або «вартість виконаних робіт визначається згідно з кошторисом із застосуванням коефіцієнтів подорожчання підрядних робіт ».

Оскільки коефіцієнти подорожчання або індекси цін затверджуються різними органами (Мінбуд Росії, органи Гос-архстройнадзора суб'єктів РФ, органи ціноутворення і статистики) і на різному рівні (федеральний, на рівні суб'єктів незалежно від


 ектов РФ), зазначений спосіб узгодження підлягають застосуванню коефіцієнтів або індексів цін тягне суперечки сторін про правильність визначення вартості виконаних робіт. Крім того, в подібних випадках суд може визнати умова про ціну будівельних робіт неузгодженим і застосувати правило про порівнянній ціні (п. 3 ст. 424 ЦК України).

Так, арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій встановлено, що загальний кошторис сторонами не була узгоджена. У зв'язку з цим суди прийшли до висновку, що ціну можна вважати узгодженою і вона повинна визначатися відповідно до п. 3 ст. 424 ГК РФ. При прийнятті судових актів судові інстанції виходили з розрахунку підрядника, згідно з яким вартість виконаних робіт визначена шляхом застосування індексу цін на будівельно-монтажні роботи в розмірі 4,23 до цін 1991 р

Замовник подав касаційну скаргу, вважаючи, що суди неправильно застосували індекс цін, оскільки він не давав згоди на застосування названих коефіцієнтів, а узгоджений коефіцієнт зазначений в актах виконаних робіт, які були прийняті замовником. Суд касаційної інстанції задовольнив скаргу, скасував відбулися судові акти і направив справу на новий розгляд для з'ясування дійсної волі сторін при визначенні ціни договору (постанова ФАС Центрального округу від 05.05.2000 у справі № А35-2672 / 99-С8).

Щоб уникнути таких суперечок, включаючи в договір будівельного підряду застереження про застосування коефіцієнтів подорожчання або індексів зміни цін, сторони повинні узгодити або їх конкретну постійну величину, або певний джерело, з якого можна з достовірністю дізнатися їх величину на той чи інший період часу. При відсутності конкретних умов про коефіцієнти і індексах цін можлива ситуація, коли їх величина буде визначатися судом на підставі актів про приймання виконаних робіт, складених підрядником. При цьому значно обмежується право замовника на відмову від підписання такого акту за мотивами неправильно зазначеної вартості виконаних робіт (п. 4 ст. 753 ЦК України). Навпаки, турбота сторін про забезпечення своїх інтересів при укладенні договору значно спрощує дозвіл потенційних судових суперечок.


 Сторони уклали договір підряду на будівельно-монтажні роботи, погодивши коефіцієнт подорожчання, рівний 12, на весь період дії договору. Виконавши роботи, підрядник оформив і направив замовнику акти про виконані роботи, в яких вказав інший коефіцієнт. У зв'язку з цим замовник відмовився від підписання актів.

У постанові від 27.09.2001 у справі № А55-1324 / 01-21 ФАС Поволзької округу визнав дії замовника правомірними: «Односторонній акт приймання результату робіт може бути визнаний судом недійсним лише у тому випадку, якщо мотиви відмови від підписання акта визнані ним обгрунтованими. Як видно з матеріалів справи, підрядник в порушення умов договору в актах виконаних робіт за листопад, грудень 2000 р застосував коефіцієнт до вартості робіт, рівний 14, замість встановленого 12. Таким чином, суди першої та апеляційної інстанцій правомірно визнали мотиви відмови замовника від підписання акта обгрунтованими ».

Ще один важливий момент. Судова практика виробила стійкий підхід до застосування індексів цін і коефіцієнтів подорожчання: вони застосовуються при розрахунку вартості виконаних робіт за певний період. Іншими словами, якщо роботи виконані в 2003 р, то підрядник не має права розраховувати вартість робіт за індексами або коефіцієнтам 2004 г. (наприклад, постанови ФАС Московського округу від 20.03.2003 у справі № КГ-А40 / 1402-03, ФАС Північно західного округу від 15.11.2002 у справі № А21-343 / 02-С1).
 Постанова ФАС Центрального округу від 17.01.2002 у справі № А08-3127 / 00-6 |  Постанова ФАС Уральського округу від 21.05.2003 у справі № Ф09-1234 / 03-ГК |  Приблизна ціна. |  Тверда ціна. |  У справі № КГ-А40 / 3696-00 |  У справі № А23-2110 / 02г-8-105 |  У справі № КГ-А40 / 3882-03 |  Постанова ФАС Північно-Західного округу від 23.05.2001 у справі № А42-3986 / 00-2 |  У справі № КГ-А41 / 3083-02 |  У справі № КГ-А41 / 8216-01 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати