Головна

Постанова ФАС Північно-Західного округу від 23.05.2001 у справі № А42-3986 / 00-2

  1.  автономного округу
  2.  Г) Округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони
  3.  Із запису розмови по прямому проводу І. В. Сталіна з головою Північно-Західного обласного комітету РКП (б) А. Ф. М'ясникова про державне будівництво Білорусії
  4.  Модельний закон «Про державну молодіжну політику», прийнятий постановою Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць СНД від 23 листопада 2012 року № 38-10
  5.  Про ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ »Постанова Уряду РФ від 11 квітня 2000 № 326
  6.  Обсяги і темпи зростання сукупного ВРП по федеральних округах
  7.  ПОСТАНОВА

Банк Росії в особі Головного управління по Мурманської області (далі - Банк) звернувся до Арбітражного суду Мурманської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Сателіт» (далі - ТОВ «Сателіт») про стягнення 351 131 руб., Надміру виплачених за укладеними договорами підряду: № 12 - на ремонт навчального приміщення по вул. Профспілок, д. 11, на суму 292 068 руб., № 14 - на ремонт покрівлі будівлі по пр. Леніна, 11, на суму 396 685 руб., № 15 - на капітальний ремонт горища та покрівлі будівлі по вул. Профспілок, 11, на суму 841 900 руб.

Рішенням суду від 31.07.2000 в позові відмовлено. Постановою апеляційної інстанції від 19.03.2001 рішення суду першої інстанції скасовано, прийнято нове рішення, яким позов задоволено частково: з ТОВ «Сателіт» на користь Банку стягнуто 209 992 руб. 48 коп., Витрати по держмито за позовом і за апеляційною скаргою, в іншій частині позову відмовлено.

У касаційній скарзі Банк просить рішення в частині відмови в позові скасувати, оскільки неправильно застосовані норми матеріального та процесуального права. У скарзі містяться доводи про те, що, прийнявши рішення про часткове задоволення позову, апеляційна інстанція послалася на висновок експертизи про завищення вартості робіт на 354 019 руб., Проте в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 159 Господарського процесуального кодексу Російської Федерації не вказала у своїй постанові, чому висновок експерта не прийнято в повному обсязі. На думку подавця скарги, позовні вимоги підлягають задоволенню, оскільки при вирішенні даного спору апеляційною інстанцією не були враховані допущені при складанні кошторису помилки при розрахунку ціни, внаслідок чого позивач пред'явив вимогу про стягнення зайво отриманого відповідачем. Деякі роботи, передбачені кошторисом, фактично не виконувалися, а тому не оплачуються. Витрати на снігоборотьби, оргнабор, вивезення лісоматеріалів відповідачем документально не підтверджені, про що, на думку подавця скарги, свідчать підписані відповідачем довідки і листи, що гарантують повернення надміру отриманої суми. Неправильно встановлений відповідачем і розмір витрат на непередбачені витрати, які повинні складати 2% від вартості робіт, а не 5%, як зазначено в кошторисі.

ТОВ «Сателіт» просить скасувати постанову в частині задоволення позовних вимог, залишити в силі рішення суду першої інстанції


 станції. При цьому воно посилається на те, що ціна робіт є договірною, твердої. Проектно-кошторисна документація була розроблена за завданням замовника і складена відповідно до укладених договорів підряду, робота за якими виконано, прийнята і оплачена за ціною договору.

У відгуку на касаційну скаргу відповідача Банк вказує, що наведені в ній доводи не можуть бути підставою для скасування постанови суду.

В судовому засіданні представники сторін підтримали доводи скарг, кожен заперечив проти задоволення скарги іншого.

Касаційна інстанція, перевіривши законність і обґрунтованість оскаржуваного судового акту, вважає, що скарга ТОВ «Сателіт» підлягає задоволенню в зв'язку з наступним.

Відповідно до ст. 432 Цивільного кодексу Російської Федерації договір вважається укладеним, якщо між сторонами в необхідній у належних випадках формі досягнуто згоди з усіх істотних умов договору. Істотними, зокрема, є умови про предмет договору, умови, які названі в законі або інших правових актах як істотні або необхідні для договорів даного виду. Таким умовою будь-якого возмездного договору, до числа яких належить і договір підряду, є ціна.

Відповідно до положень, що містяться в главі 37 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ГК РФ), за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, який зобов'язується прийняти результат роботи і оплатити його. До інших видів договору підряду, перерахованим в п. 2 ст. 702 ГК РФ, правила, встановлені § 1 вищеназваної глави, застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці види договорів. За загальним правилом, відповідно до вимог п. 3 ст. 709 ЦК України, ціна роботи визначається шляхом складання кошторису. Відповідно до п. 4 названої вище норми права ціна роботи (кошторис) може бути приблизним або твердим. При відсутності інших вказівок у договорі підряду ціна роботи вважається твердою.

Як встановлено судом, і ця обставина подавцями скарг не заперечується, на виконання ремонту будівлі, покрівлі, капітальний ремонт горища та покрівлі будівлі сторони уклали між собою три договори підряду, в кожному з яких вказана вартість (ціна) робіт. До договору № 14 сторонами підписані угода на виконання додаткових робіт і протоколи про узгодження ціни робіт за додатковою угодою, затверджено кошторис до них. Будь-яких інших вказівок в частині, що стосується ціни, договори не містять.


 Зміст спірних договорів та складених до них додаткових угод, протоколів і кошторисів дозволяє зробити висновок про встановлення твердої ціни.

За умовами договорів, які регулюють зобов'язання сторін і порядок приймання виконаних робіт, замовнику надано право у будь-який час перевіряти хід і якість робіт, виконуваних підрядчиком; по завершенні робіт оформляється відповідний акт.

Документальним підтвердженням факту виконання робіт, в тому числі і тих, які оскаржуються позивачем, служать акти їх приймання, підписані повноважними представниками обох сторін без будь-яких зауважень.

Оскільки відповідач прийняв від позивача виконані роботи, він повинен оплатити їх відповідно до ст. 709, 711, 740, 746 Цивільного кодексу Російської Федерації і умовами договорів за ціною, вказаною в протоколах узгодження договірної ціни і кошторисах, а тому висновок суду першої інстанції про те, що у позивача немає правомірних підстав вимагати повернення відповідачем безпідставно отриманих грошових коштів, слід вважати правильним.

Як вбачається з матеріалів справи, згідно з висновком експерта загальна завищення вартості робіт за кошторисом склало 354 019 руб. На думку експерта, при розрахунку базової вартості ремонту в локальні кошториси невірно включені витрати, які були вже враховані індексом ЗАТ «Регіональний центр ціноутворення в будівництві». Вартість цих витрат і була стягнута апеляційною інстанцією. Однак це рішення слід визнати помилковим, оскільки, як було зазначено вище, при вирішенні даного спору слід виходити з факту встановлення сторонами твердої ціни, яка не може бути збільшена або зменшена.

З огляду на викладене та керуючись ст. 174, 175, 176, 177 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищий господарський суд Північно-Західного округу

постановив:

постанову апеляційної інстанції Арбітражного суду Мурманської області від 19.03.2001 у справі № А42-3986 / 00-2 скасувати, рішення того ж суду від 31.07.2000 залишити в силі, а касаційну скаргу Банку Росії в особі Головного управління по Мурманської області - без задоволення .

Товариству з обмеженою відповідальністю «Сателіт» видати довідку на повернення державного мита в сумі 2899 руб. 93 коп., Сплаченої за касаційною скаргою платіжним дорученням № 190 від 17.04.2001.


Постанова ФАС Московського округу від 23.05.2002
 Постанова ФАС Уральського округу від 03.12.2003 у справі № Ф09-3534 / 03-ГК |  Місце виконання робіт |  У справі № КГ-А40 / 4325-00 |  У справі № КГ-А40 / 1176-99 |  Постанова ФАС Центрального округу від 17.01.2002 у справі № А08-3127 / 00-6 |  Постанова ФАС Уральського округу від 21.05.2003 у справі № Ф09-1234 / 03-ГК |  Приблизна ціна. |  Тверда ціна. |  У справі № КГ-А40 / 3696-00 |  У справі № А23-2110 / 02г-8-105 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати