На головну

API Інтерфейс Windows на прикладі Visual Basic ver 6.0

  1.  Basic Metallurgy of Cast Iron
  2.  Microsoft Windows
  3.  Microsoft Windows
  4.  MS Windows 1 сторінка
  5.  MS Windows 11 сторінка
  6.  MS Windows 12 сторінка

В операційній системі Windows 32x для виконання системних дій тпрікладная програма повинна використовувати спеціальний інтерфейс API. API Windows це набір функцій до яких може звертатися програма. Щоб використовувати таку функцію в програмі потрібно виконати наступну послідовність дій:

Кнопка «Пуск»> Microsoft Visual Studio 6.0>

Microsoft Visual Studio 6.0 Tools> API Text Viewer.

В результаті завантажується вікно браузера API функцій.

Рис.7.1. Вікно API браузера

Для можливості використання API функцій потрібно завантажити текстову базу даних їх описів:

File> Load Text File> WIN32API.TXT

Після цього знаходиться потрібна функція, і її текст копіюється в буфер обміну. При введенні функції потрібно задати назву повністю або ввести кілька перших символів з назви. На малюнку показаний пошук функції GetWindowsDirectory. Для роботи з функціями використовуються кнопки Add (отримати текст функції), Remove (видалити текст), Clear (знищення знайдених описів), Copy (копіювання описів функцій в буфер обміну). Опис функції можна отримати з глобальним атрибутом (Public) або з закритим (Private).

Загальна структура програми:

API функція поміщується в модуль програми. Звернення виконується з необхідної форми програми.

Приклад №1. Визначення каталогу Windows

Модуль.

Declare Function GetWindowsDirectory _

Lib "kernel32" Alias ??"GetWindowsDirectoryA" _

(ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long

Подієвий код.

Private Sub Command1_Click ()

Dim progr As String

Dim WindowsDirectory As String

'Заповнити шаблон пробілами

WindowsDirectory = Space (144)

'Отримати каталог

result = GetWindowsDirectory (WindowsDirectory, 144)

'Перевірити результат

If result = 0 Then

MsgBox "Не можу знайти каталог Windows", vbCritical, _

"Інформація"

Else

WindowsDirectory = Trim (WindowsDirectory)

n = Len (WindowsDirectory)

progr = ""

'Перетворити ASCIIZ рядок

For i = 1 To n - 1

progr = progr + Mid (WindowsDirectory, i, 1)

Next

MsgBox progr

End Sub

Приклад №2. Вікно «Про програму».

'API функції виклику системного вікна

Declare Function ShellAbout Lib "shell32.dll" Alias ??_

"ShellAboutA" (ByVal hwnd As Long, ByVal szApp As String, _

ByVal szOtherStuff As String, ByVal hIcon As Long) As Long

У вікні три рядки вільні.

'Функція формування вікна "Про програму"

Sub WinAboutShow (frm As Form)

Dim MoreInfo As String

MoreInfo = "" + Chr (169) + "МосГУ" + Chr (13)

MoreInfo = MoreInfo + "Тест API Windows"

Call ShellAbout (frm.hwnd, App.Title, MoreInfo, frm.Icon)

End Sub

Виклик функції:

WinAboutShow Me

Рис.7.2. Вікно про програму.
 Додаткові можливості пакетної обробки. утиліта BE |  файл CONFIG.SYS |  Управління розподілом оперативної пам'яті в реальному режимі роботи процесора |  Файл автозавантаження autoexec.bat |  типи програм |  Системний сервіс MS DOS |  Запуск однієї програми з іншого |  Створення процедур і передача параметрів |  Межсегментний виклик процедур |  Модульний принцип побудови програм |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати