Головна

ТЕМА № 4.

Законодавство в сфері охорони здоров'я громадян

Вступ: Реформа вітчизняної охорони здоров'я поставила перед практичною охороною здоров'я ряд проблем управлінського, організаційного та юридичного характеру, вирішення яких необхідне для успішного реформування як державного, так і приватного сектора охорони здоров'я. Однією з умов успішного реформування охорони здоров'я є забезпечення юридичної рівності прав суб'єктів медико-правових відносин. Складні соціально-політичні зміни, що відбуваються в Російській Федерації в цілому і в російському охороні здоров'я зокрема, позначаються на основних характеристиках здоров'я і життя населення, обмежують можливості державної охорони здоров'я у вирішенні проблем забезпечення населення якісною загальнодоступною медичною допомогою. У радянський період розвитку країни взаємини лікаря і пацієнта більше нагадували авторитарні або, як прийнято говорити, мали "патерналістський" характер: лікар - "мудрий наставник" одноосібно, без врахування думки пацієнта приймав рішення про необхідність виконання того чи іншого медичного втручання. Пацієнту відводилася лише роль смиренного байдужого спостерігача.

В період побудови демократичної держави і розвитку в країні ринкових відносин правовідносини медичних працівників і пацієнтів змінилися. В умовах, коли законодавча база вже дозволяє захистити основні невід'ємні права людини: життя і здоров'я (що, безумовно, справедливо), вони все більше набувають характеру диктатури пацієнта як споживача медичних послуг. У той же час, іншому суб'єкту правовідносин - медичному працівнику, що не надано скільки-небудь адекватних можливостей для захисту його професійних прав. Ситуація з точністю навпаки нагадує ситуацію в радянський період. Настає ера споживчого екстремізму.

За останній час в Росії було прийнято багато федеральних законів, що регламентують правовідносини в сфері охорони здоров'я громадян. Одними з останніх стали Федеральний закон від 29 листопада 2010 року № 326-ФЗ «Про обов'язкове медичне страхування в Російській Федерації» і Федеральний закон Російської Федерації від 21 листопада 2011 № 323-ФЗ «Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації». Ці законодавчі акти найбільш детально регламентують права та обов'язки пацієнтів, медичних працівників і медичних організацій у сфері охорони здоров'я громадян.

 
 Науково-обгрунтовані підходи до усунення етичних проблем |  МІЖНАРОДНИЙ КОДЕКС МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ |  Виконання навчальних завдань |  Структура есе. |  Юридична відповідальність медичних працівників |  Цивільно-правова відповідальність |  дисциплінарна відповідальність |  адміністративна відповідальність |  Кримінальна відповідальність |  Заподіяння смерті з необережності внаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов'язків (ч.2 ст.109). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати