Головна

Ненадання допомоги хворому (ст.124 КК).

  1.  Secret Net Smart Card - виконує функції Secret Net Card, а також забезпечує аутентифікацію користувача за допомогою SmartCard.
  2.  Аналіз медичних і організаційних технологій (процесу) системи стоматологічної допомоги, установи (підрозділу ЛПУ).
  3.  Аспекти самодопомоги: розвиток інфаркту міокарда з точки зору позитивної психотерапії
  4.  Аспекти самодопомоги: розвиток порушень ковтання і кашлю з точки зору позитивної психотерапії
  5.  Аспекти самодопомоги: розвиток ожиріння з точки зору позитивної психотерапії
  6.  Аспекти самодопомоги: розвиток ревматоїдного артриту з точки зору позитивної психотерапії
  7.  Аспекти самодопомоги: розвиток сексуальних розладів з точки зору позитивної психотерапії

З об'єктивної сторони ненадання допомоги хворому полягає в бездіяльності без поважних причин, якщо це спричинило по необережності заподіяння хворому шкоду середньої тяжкості (ч. 1 ст. 124 КК) або спричинило з необережності смерть хворого або заподіяння тяжкої шкоди його здоров'ю (ч.2 ст. 124).

Суб'єктом злочину може бути тільки особа, яка зобов'язана в силу закону або спеціального правила надавати допомогу хворим. З суб'єктивної сторони дії винного є умисними, його свідомістю охоплюється, що він не надає допомогу хворому, який її потребує. Ставлення до наслідків (смерть потерпілого або заподіяння або заподіяння шкоди його здоров'ю) - необережність у вигляді легковажності або недбалості.

Медичний працівник і медичний заклад звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання медичної послуги, якщо доведуть, що невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок непереборної сили або з інших підстав, передбачених законом (в тому числі з вини пацієнта).

Під обставинами непереборної сили прийнято розуміти надзвичайні і невідворотні за даних умов обставини, що не залежать від волі сторін. До таких обставин прийнято відносити: епідемії, епізоотії, надзвичайні події природного і техногенного характеру, воєнні дії, прийняття державними органами нормативних актів, що перешкоджають здійсненню даної діяльності.

Загальна мета:

Уметьаналізіровать свою професійну діяльність з позиції діючих нормативно-правових актів

Конкретні цілі:

 знати  вміти
 1. Норми діючих федеральних законів та інших підзаконних актів, що регулюють професійну діяльність в стоматологіі2. Алгоритм відповідальності лікувальних установ і медичного персоналу за неналежне надання медичної допомоги, професійні правопорушення в стоматології  1. Працювати з нормативно-методичною літературою, кодексами і коментарями до них, іншими підзаконними нормативними актами, що регулюють правовідносини в стоматологіі2. Самостійно приймати правомірні рішення в певних ситуаціях, що виникають при здійсненні професійної деятельності.3. Давати юридичну оцінку випадків неналежного надання допомоги хворому, іншим професійним правопорушень медичного персоналу та визначати можливі правові наслідки таких діянь, шляхи їх профілактики.

Контрольні питання і завдання для визначення вихідного рівня знань:

1. Яка юридична ієрархія нормативно-правові актів регулюючих професійну діяльність в стоматології?

2. Особливості цивільно-правової відповідальності медичних працівників стоматологічних установ.

3. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників

4. Адміністративна відповідальність стоматологічних установ і медичних працівників

5. Види злочинів, пов'язані з професійною діяльністю працівників стоматологічних установ

6. Відмінні ознаки цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності

7. Види обставин, що виключають злочинність діяння медичних працівників

План практичного заняття:

1. Контроль вихідного рівня знань.

2. Виконання навчальних завдань.

3. Контроль практичних навичок.

4. Вихідний контроль рівня знань.

Виконання навчальних завдань по темі:

«Юридична відповідальність медичних працівників»

Завдання № 1:До приватного стоматолога звернувся громадянин для протезування 3-х зубів. Після проведеної процедури у пацієнта утворилися нагноєння і свищі. При обстеженні з'ясувалося, що дані наслідки відбулися через неналежне виконання стоматологом своєї роботи. Зокрема, за даними ортопантограмми, канали зубів були запломбовані не так на всьому протязі, і під час лікування зуба пломбувальний речовина було виведено за межі кореня, в результаті чого у пацієнта утворилися Свищева отвори. Запалення слизової оболонки сталося внаслідок постійної травматизації слизової оболонки через глибоко посадженої коронки. В даний час пацієнт потребує серйозного тривалого лікування та повторному протезуванні. питання: Чи є підстави для притягнення лікаря-стоматолога до цивільно-правової відповідальності? Опишіть порядок визначення розміру майнової шкоди в даному випадку?

Завдання № 2:Лікар-стоматолог отримав ліцензію на право займатися приватною медичною практикою відповідно до отриманої спеціальності і кваліфікації. Однак на практиці лікар здійснював і інші види медичної діяльності: надавав платні медичні послуги по косметології.

питання: Чи є обов'язковою вимогою отримання ліцензії на кожен вид здійснюваної медичної діяльності? Чи є підстави для притягнення даного лікаря до адміністративної відповідальності і який вид адміністративного покарання може бути застосований?

Завдання № 3:Громадянка звернулася до дитячої стоматологічної поліклініки з приводу проведення операції її доньки - пластики вуздечки верхньої губи. Однак лікар стоматолог, безпосередньо проводив операцію, прийняв рішення не про операцію пластики вуздечки верхньої губи, а про операцію висічення резцового сосочка. При цьому, хоча зміна предмета операції і було узгоджено з головним лікарем, про нього мати дівчинки попереджена була, а операція пластики верхньої вуздечки, в якій, згідно з медичною документацією, потребувала дівчинка, проведено не було. У зв'язку з цим, громадянкою був пред'явлений позов про відшкодування витрат на проведення операції в інший стоматологічній поліклініці і про відшкодування моральної шкоди, заподіяної дівчинці. Однак поліклініка відмовилася виплатити компенсацію матеріальної та моральної шкоди пославшись на те, що лікарі вже понесли дисциплінарну відповідальність.

питання: Чи підлягає позов громадянки задоволенню? Яка відповідальність медичних установ за шкоду, заподіяну нестачею надаваних ними медичних послуг?

Завдання № 4:В стоматологічну поліклініку міста В. звернувся громадянин, який приїхав у відрядження, зі скаргами на сильний зубний біль протягом 2-х останніх днів. Пацієнта переадресували в платну стоматологічну поліклініку, куди він звернувся через 8 годин після первинного спілкування зі стоматологом. Далі пацієнт по «швидкої допомоги» був направлений в клініку щелепно-лицевої хірургії, де при наданні спеціалізованої медичної допомоги був поставлений діагноз - медіастиніт. Незважаючи на проведене комплексне лікування хворий загинув від медіастиніту і блискавичного сепсису.

питання: Чи є в діях лікаря стоматологічної поліклініки ознаки злочину? Чи можна притягнути його до кримінальної відповідальності?

література

1. Конституція Російської Федерації. - Вид-во Пітер, -2012 64 с.

2. Цивільний кодекс Російської Федерації в IV частинах від 31.11.1994 № 51 - ФЗ (станом на 19.06.2012 р) // УПС «Консультант Плюс».

3. Трудовий кодекс Російської Федерації від 30.12.2001. № 197 - ФЗ (станом на 11.03.2012 р) // УПС «Консультант Плюс».

4. Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 р № 195- ФЗ (станом на 09.06.2012 р) // УПС «Консультант Плюс.

5. Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 г.№ 63-ФЗ (станом на 01.05.2012 р) // УПС «Консультант Плюс».

6. Федеральний закон від 21.11.2011 № 323-ФЗ «Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації» - Москва: Проспект, 2012. - 80 с.

7. Федеральний закон від 29.11.2010 р № 326-ФЗ «Про обов'язкове медичне страхування в Російській Федерації». - М .: ТОВ «Рід Груп», 2011. - 80 с. - (Новітнє законодавство Росії).

8. Федеральний закон від 30.03.1995 р № 38-ФЗ «Про попередження поширення в РФ захворювання, що викликається вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції)» // УПС «Консультант Плюс».

9. Федеральний закон від 30.03.1999 р № 52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» // УПС «Консультант Плюс».

10. Федеральний закон від 04.05.2011 р № 99-ФЗ «Про ліцензування окремих видів діяльності» // УПС «Консультант Плюс».

11. Федеральний закон від 12.04.2010 р № 61-ФЗ «Про обіг лікарських засобів» // УПС «Консультант Плюс».

12. Закон РФ «Про захист прав споживачів» від 07.02.1992 N 2300-1 // СПС «Консультант Плюс».

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.04.2012 р № 291 «Про ліцензування медичної діяльності» // УПС «Консультант Плюс».

14. Дзвонів Г. Р. Медичне право / Г. Р. Дзвонів, Н. І. Маханько - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К» - 2009. - 452 с.

15. Марченко М. Н. Правознавство: підручник / М. Н. Марченко, Є. М. Дерябіна: Московський Державний університет ім. М. В. Ломоносова.- М .: Проспект. - 2010. - 416 с.

16. Організація та оцінка якості лікувально-профілактичної допомоги населенню / Під. ред. В. З. Кучеренко. - М .: ГЕОТАР - Медіа, 2009. - 560 с.
 Медикаментозне лікування |  Науково-обгрунтовані підходи до усунення етичних проблем |  МІЖНАРОДНИЙ КОДЕКС МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ |  Виконання навчальних завдань |  Структура есе. |  Юридична відповідальність медичних працівників |  Цивільно-правова відповідальність |  дисциплінарна відповідальність |  адміністративна відповідальність |  Кримінальна відповідальність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати