Головна

А - опорна частина балки; б - розрахункова схема опорної частини

  1. I. Схема характеристики.
  2. III. Схема разбора частиц как части речи
  3. IV. Схема общего разбора причастий
  4. IV. Схема разбора деепричастия
  5. IV. Технологическая схема
  6. V. Схема разбора глагола
  7. V. Схема разбора имени числительного

Потрібна площа перерізу опорного ребра

см2.

Ширину опорного ребра приймаємо bs = b1f = 20 см.

Товщина ребра см.

З метою уніфікації типорозмірів листової сталі, яка використовується при виготовленні конструкції, приймаємо ts = tf = 25 мм (менше 20 мм товщину ребра приймати не рекомендується за конструктивними міркуваннями).

Перевіряємо стійкість опорної частини балки, розглядаючи її, як умовного стояка таврового перерізу довжиною l = hw = 1150 мм і завантаженою опорною реакцією F = 913,86 кН (рис. 5.5, б).

Геометричні характеристики таврового перерізу стояка (рис.5.5, переріз 2-2):

Площа перерізу A = bsּts + Sּtw = 20ּ2,5 + 19,9ּ1 = 69,9 см2,

де см,

момент інерції см4,

радіус інерції см.

Гнучкість стояка .

За табл. 72 [3] залежно від гнучкості λ = 23,54 і

Ry = 220 МПа приймаємо коефіцієнт поздовжнього згину

φ = 0,953 і перевіряємо стійкість стояка

МПа < Ryּγc = 220 МПа.

Стійкість опорної частини балки забезпечена.

   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

Конструкція балкової клітки | Розрахунок сталевого настилу | Розрахунок балки настилу | Збір навантаження та визначення розрахункових зусиль | Підбір перерізу головної балки | Перевірка міцності підібраного перерізу за нормальними напруженнями | Зміна перерізу по довжині балки | Перевірка міцності стінки за приведеними напруженнями | Загальна стійкість балки | Місцева стійкість елементів балки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати