На головну

Теориялық мәлімет

  1. I. Теориялық сұрақтар
  2. Д қосымшасы (Анықтамалық) Мемлекеттік стандарттан мәліметтер
  3. Жайылуына және түсіп тұрған күштеріне байланыстырып зерттейтін теориялық механиканың бөлімі..... деп аталады.
  4. Жайылуына және түсіп тұрған күштеріне байланыстырып зерттейтін теориялық механиканың бөлімі..... деп аталады.
  5. Лабораториялық жұмыс. Excel программасы. Мәліметтерді сұрыптау және фильтрациялау
  6. Лабораториялық жұмыс. кестедегі мәліметтерді сұрыптау
  7. Мәліметтер алу

Арифметикалық өрнек - нақты түрде ауыспалы, тұрақтылар, функциялар сияқты сандарды, сонымен қатар арифметикалық амалдарды (+, -, *, /, ^) құрайтын өрнек. Арифметикалық өрнектің мәні болып сан табылады.

VBA - да екі арифметикалық операция қолданылады:

\ - бүтін санды бөлу.

MOD - бөлуден қалдықты есептеу .

Кесте 12.1. Математикалық функциялар.

Атау Математикалық түр VBA
Синус Sin x SIN (x)
Косинус Cos x COS (x)
Тангенс tg x TAN (x)
Арктангенс arctg x ATN (x)
Натуралды логарифм ln x LOG (x)
Абсолюттік мән |x| ABS (x)
Квадраттық түбір √x SQR (x)
Экспонента ex EXP (x)

Шартты өрнек - ауыспалы функцияларды символ жолдарын сонымен қатар:

= (тең);

< > (тең емес);

> (үлкен);

< (кіші);

>= (үлкен немесе тең);

<= (кіші немесе тең). құрайтын мән.

Логикалық өрнек - бір - бірімен логипкалық операциялардың белгілерімен байланысатын шартты мәндерден тұрады.

AND («және», конъюнкция)

OR («немесе», дизъюнкция)

NOT (емес)

Мысалы, NOT (a > b)

Символдық өрнек - символ жолдарын құрайды. Бұл өрнектер үшін тек қана бір операция - конкатенация (байланысу) анықталған. Бұл операцияның белгісі - «+» (қосу), ал операцияның нәтижесі жаңа символдар жолдары. Мысалы, «Қабықша» + «Windows» өрнегінің мәні , «Қабықша Windows» символдар жолы табылады.

VBA тіліндегі ең негізгі және қарапайым команда - бұл меншіктеу амалы. Команданың форматы:

Айнымалы_аты = өрнек

Visual Basic айнымалылардың бір типінен басқа типіне түрлендіруді жүргізуге мүмкіндік береді.

Өз бетімен орындауға арналған тапсырмалар:

Өрнектер, амалдар, операторларға мысалдар келтіріңіздер.

Лабораториялық жұмыс №13 (1 сағат)

Тақырыбы: «Басқару операторлары»

Жұмыстың мақсаты:VBA-те басқару операторларын қарастыру

Тапсырма:

1. Ауыстыру операторын және таңдау операторын оқып-меңгеру

2. Салалық алгоритмдерге бағдарламаларды құрастыру мысалдарын келтіру

3. Есеп беруді құру

   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   Наступна

Екілік санау жүйесіндегі арифметикалық операциялар | Теориялық мәлімет | Дістемелік нұсқау. | Теориялық мәлімет | Компьютер жұмыс істеу үшін,оған керекті бағдарламаларды -бағдарламалаушы адам жасайды. | Машина тілі | Деректер құрлымын жасақтау. | Бағдарламалаудың әр түрлі тілдерін пайдалану. | Теориялық мәлімет | Сурет 11.2. Visual Basic интегралданған құрастыру ортасы. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати