Головна

ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ 3.1. Види вартості нерухомості

  1.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  2.  I. Аналіз інженерно-геологічних умов території, оцінка перспективності її забудови.
  3.  IV. Оцінка злочину і подвигу
  4.  А) предмети з терміном корисного використання менш 12 місяців, незалежно від їх вартості;
  5.  Аналіз зовнішнього середовища і оцінка конкурентоспроможності
  6.  Аналіз і оцінка ОВС
  7.  Аналіз і оцінка організації і забезпечення ОВС

Оцінка - це методично обгрунтована думка експерта про вартість об'єкта нерухомості і процес її визначення.

У вартість туру не є характеристикою, яка сама по собі властива нерухомості: наявність вартості залежить від бажання людей, необхідна наявність купівельної спроможності, корисності і відносної дефіцитності.

попит - Кількість даного товару або послуг, що знаходить на ринку платоспроможних покупців.

корисність - Здатність майна задовольняти деякі потреби людини.

дефіцитність - Обмеженість пропозиції.

Можливість отчуждаемості об'єктів - це можливість передачі майнових прав, що дозволяє нерухомості переходити з рук в руки (від продавця до покупця), тобто бути товаром.

У ринкових умовах виділяють різні види вартості нерухомості:

- ринкова- Це найбільш ймовірна ціна продажу об'єкта на конкурент
 ном і відкритому ринку при усвідомлених і раціональних діях в сво
 їхніх інтересах покупця і продавця, які добре поінформовані і
 не відчувають тиску надзвичайних обставин;

- споживча (в використанні)- Це вартість нерухомості для
 специфічного споживача, максимальна сума, яку можна по
 лучити від продовження володіння і подальшого продажу майна;

- інвестиційна- Це вартість оцінюваного об'єкта для специфиче
 ського інвестора; приріст ринкової вартості об'єкта нерухомості в
 Внаслідок інвестування;

- страхова- Ринкова вартість об'єкта, яка визначається для цілей стра
 вання; зазвичай це вартість заміщення або відновна вар
 вартість;

- заміщення- Це вартість нового об'єкта нерухомості з ідентичні
 ми функціональними властивостями, але з використанням сучасних ма
 ріалів, конструкція і обладнання;

- відновна- Це вартість відтворення об'єкта нерухомості для
 мости, тобто сума витрат на будівництво точної копії оцінюваного
 об'єкта;


- заставна- Розраховується на основі ринкової вартості для кредито
 вання;

- ліквідаційна- Це вартість при вимушеній продажу; вона іден
 тична ринкової вартості, але обмежена термінами проведення оцінки,
 маркетингових досліджень і просування на ринок, які необ
 дмитрика для отримання найкращої ціни;

- для оподаткування- Вартість об'єкта оцінки, що визначається для
 обчислення податкової бази і розраховується відповідно до положен
 нями нормативних правових актів - це ринкова або відновник
 ная вартість в залежності від об'єкта нерухомості; в Росії викорис
 -зуется інвентаризаційна вартість, що базується на відновник
 ної;

- утилізаційна- Вартість об'єкта оцінки, що дорівнює ринковій стоимо
 сті матеріалів, які він в себе включає, з урахуванням витрат на утилізовано
 цію об'єкта оцінки;

- діючого підприємства- Вартість єдиного майнового
 комплексу, що визначається відповідно до результатів функционирова
 ня сформованого виробництва; при цьому оцінка вартості від
 слушних об'єктів підприємства полягає у визначенні внеску, кото
 рий вносять ці об'єкти в якості складових компонентів действующе
 го підприємства.

Чим ближче отримане в процесі оцінки значення вартості об'єкта до істинного, тим менше ймовірність помилки при прийнятті рішень в галузі управління нерухомістю. Тому оцінці повинен передувати системний аналіз параметрів і характеристик об'єкта, а також факторів зовнішнього середовища.
 ВСТУП |  Поняття, сутність і основні характеристики нерухомості |  Правові основи нерухомості |  РИНОК НЕРУХОМОСТІ 2.1. Основні характеристики ринку нерухомості |  Функції ринку нерухомості |  Управління ринком нерухомості |  Фактори, що впливають на вартість нерухомості |  Технологія оцінки нерухомості |  Метод парних продажів |  Метод валового рентного мультиплікатора |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати