Головна

VII. відповідальність

  1.  VII. відповідальність
  2.  VII. відповідальність
  3.  адміністративна відповідальність
  4.  адміністративна відповідальність
  5.  адміністративна відповідальність
  6.  Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділу несе начальник технічного відділу.
 2. На начальника технічного відділу покладається персональна відповідальність за:
 2.1. Дотримання чинного законодавства в процесі керівництва відділом.
 2.2. Складання, затвердження і надання достовірної інформації про діяльність відділу.
 2.3. Своєчасне і якісне виконання доручень керівництва.
 3. Відповідальність працівників технічного відділу встановлюється посадовими інструкціями.

___ ___ ___

(Керівник структурного підрозділу) (підпис) (прізвище, ініціали)

10.04.2010

Погоджено

___ ___ ___

(Посадова особа, з яким узгоджуватися Положення) (підпис) (прізвище, ініціали)

10.04.2010

Начальник юридичного відділу ___ ___

(Підпис) (прізвище, ініціали)

10.04.2010


Положення про виробничому відділі

загальні положення

1.1. Виробничий відділ є самостійним структурним підрозділом організації.

1.2. Виробничий відділ створюється, реорганізується і ліквідується наказом керівника організації.

1.3. Виробничий відділ безпосередньо підпорядковується заступнику керівника організації з виробництва (іншою службовою особою).

1.4. Виробничий відділ очолюється начальником виробничого відділу, який призначається і звільняється з посади наказом керівника організації за поданням заступника керівника організації з виробництва (іншої посадової особи).

1.5. Начальник виробничого відділу здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і контролює роботу всіх входять до складу виробничого відділу структурних підрозділів і працівників.

1.6. На посаду начальника виробничого відділу призначається особа, яка має вищу технічну або інженерно-економічну освіту та стаж роботи з оперативного управління виробництвом на посадах керівників і фахівців не менше 5 років.

1.7. Посадові обов'язки, права і відповідальність кожного працівника виробничого відділу встановлюються посадовою інструкцією, яка узгоджується з начальником відділу і затверджується керівником організації.

1.8. Виробничий відділ у своїй діяльності керується:

- Нормативними правовими актами, іншими керівними і методичними матеріалами з питань виробничого планування і оперативного управління виробництвом;

- Статутом організації;

- Наказами, розпорядженнями керівника організації (безпосереднього керівника);

- Справжнім становищем.

1.9. Зміни структури і штату виробничого відділу розробляються начальником виробничого відділу, виходячи з умов і особливостей діяльності організації, узгоджуються з безпосереднім керівником, а також з відділом організації праці і заробітної плати, відділом кадрів, юридичним відділом за відповідними напрямами діяльності зазначених структурних підрозділів і затверджуються наказом керівника організації.

1.10. До складу виробничого відділу входять наступні структурні підрозділи: бюро (група) оперативного планування, обліку, диспетчеризація і ін.

1.11. Обов'язки між структурними підрозділами, що входять до складу виробничого відділу, розподіляються начальником виробничого відділу на основі реального стану (положень про структурні підрозділи). Розподіл обов'язків між працівниками структурних підрозділів, що входять до складу виробничого відділу, проводиться керівниками цих структурних підрозділів (заступником начальника виробничого відділу) згідно з посадовими інструкціями. Положення про структурні підрозділи, що входять до складу виробничого відділу, затверджуються начальником виробничого відділу.
 VI. Взаємовідносини (службові зв'язки) |  VII. відповідальність |  IV. функції |  V. Взаємовідносини відділу збуту з іншими підрозділами підприємства |  IV. функції |  V. Взаємовідносини фінансового відділу з іншими підрозділами підприємства |  VI. права |  СТРУКТУРА. |  ВІДНОСИНИ ВІДДІЛУ ПРОДАЖУ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КОМПАНІЇ. |  IV. функції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати